ساشه دینه پسیلیوم

Dineh Psyllium Sachet

داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع) [ ایران ]
داروهای گیاهی

چنانچه در خصوص "ساشه دینه پسیلیوم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی دینه ایران(مجتمع صنایع)

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب