دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی پاک دارو زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
محلول تربینافین-پاک دارو 1%
TERBINAFINE-PAKDAROU 1% 30ML SOL
1228051890 Terbinafine
2
شربت پرومتازین-پاک دارو 60 میلی لیتر
PROMETHAZINE-PAKDAROU 5MG/5ML 60ML SYRUP
1228029165 Promethazine
3
شربت پدیاتریک گریپ-پاک دارو 60 میلی لیتر
PEDIATRIC GRIPPE-PAKDAROU 60ML SYRUP
1228029158 Pediatric Gripe
4
محلول موضعی ماینوکسیدیل-پاک دارو 2% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL-PAKDAROU 2% 60ML TOP SOLUTION
1228029127 Minoxidil-Topical
5
محلول موضعی ماینوکسیدیل-پاک دارو 5% 60 میلی لیتر
MINOXIDIL-PAKDAROU 5% 60ML TOP SOLUTION
1228029103 Minoxidil-Topical
6
شربت لوراتادین-پاک دارو 60 میلی لیتر
LORATADINE-PAKDAROU 60ML SYRUP
1228048012 Loratadine
7
شربت لوپرامید-پاک دارو 1 میلی گرم/5 میلی لیتر
LOPERAMIDE-PAKDAROU 1MG/5ML 60ML SYRUP
1228062766 Loperamide
8
محلول موضعی کلیندامایسین-پاک دارو 60 میلی لیتر
CLINDAMYCIN-PAK DAROU 60ML TOP SOLUTION
1228029141 Clindamycin
9
سوسپانسیون کوتریموکسازول-پاک دارو
CO TRIMOXAZOLE-PAKDAROU (200/40)MG 5ML SUSP
1228029202 Co-trimoxazole
10
شربت لاکتولوز-پاک دارو 10گرم/15 میلی لیتر
LACTULOSE-PAKDAROU 10G/15ML 240ML SYRUP
1228029219 Lactulose
11
سوسپانسیون فورازولیدون-پاک دارو 50میلی گرم/15میلی لیتر
FURAZOLIDONE-PAKDAROU 50MG/15ML SUSP
1228029196 Furazolidone
12
شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 60 میلی لیتر
EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU 60ML SYRUP
1228029189 Expectorant Codeine
13
شربت اکسپکتورانت-پاک دارو 60 میلی لیتر
EXPECTORANT-PAKDAROU 60ML SYRUP
1228029172 Expectorant
14
محلول موضعی اریترومایسین-پاک دارو 2%
ERYTHROMYCIN-PAKDAROU 2% TOP SOLUTION
1228029134 Erythromycin-Topical
15
محلول اریترومایسین-پاک دارو 4%
ERYTHROMYCIN-PAKDAROU 4% SOL
1228051906 Erythromycin-Topical
بازگشت به لیست شرکت ها