قرص لوزارتان فارماشیمی 25 میلی گرم

LOSARTAN PHARMACHEMIE 25MG TAB

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

  • کاربرد درمانی :

    در درمان بیماری فشار خون مخصوصاً در بیمارانی که در اثر دیگر مهار کننده های ACE دچار سرفه می شوند و همچنین جهت کاهش خطر حملات قلبی در افراد مبتلا به هیپروتروفی بطن چپ کاربرد دارد. این دارو در درمان نفروپاتی دیابتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد به علاوه در نارسایی قلبی و انفارکتوس میوکارد از آن استفاده شده است.

موارد مصرف قرص لوزارتان فارماشیمی 25 میلی گرم

لوزارتان در درمان بیماری فشار خون مخصوصاً در بیمارانی که در اثر دیگر مهار کننده های ACE دچار سرفه می شوند و همچنین جهت کاهش خطر حملات قلبی در افراد مبتلا به هیپروتروفی بطن چپ کاربرد دارد. این دارو در درمان نفروپاتی دیابتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد به علاوه در نارسایی قلبی و انفارکتوس میوکارد از آن استفاده شده است. لوزارتان به طریق خوراکی و به صورت نمک پتاسیم تجویز می شود. حداکثر اثر آن در کاهش فشار خون طی 3 تا 6 هفته بعد از درمان آغازین حاصل می شود.

چنانچه در خصوص "قرص لوزارتان فارماشیمی 25 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص ترامادول-فارما 100 میلی گرم قرص آهسته رهش تئوفیلین فارماشیمی 200 میلی گرم قرص تادالافیل فارماشیمی 20 میلی گرم قرص تادالافیل فارماشیمی 10 میلی گرم ساشه سوربیتول فارماشیمی 5 گرم قرص سیلدینافیل-فارما 50 میلی گرم قرص سیلدینافیل-فارما 100 میلی گرم ژل پیروکسیکام-فارما 60 گرم-پیروکسی فارم شربت پیپرازین فارماشیمی قرص الانزاپین-فارما 5 میلی گرم محلول استامینوفن فارماشیمی 120 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص استیل سیستئین فارماشیمی 200 میلی گرم قرص ادالت کلد فارماشیمی قرص روکشدار آ اس آ فارماشیمی 80 میلی گرم قرص آتنولول فارماشیمی 100 میلی گرم شیاف ناپروکسن فارماشیمی 500 میلی گرم ساشه باریوم سولفات-فارما 135 گرم قرص لوراتادین فارماشیمی 10 میلی گرم شربت لوراتادین فارما 60 میلی لیتر قرص چیلدرن کلد-فارما ساشه کلسترامین-فارما 4 گرم قرص سیتالوپرام فارما 40 میلی گرم قرص سیتالوپرام فارما 20 میلی گرم کرم واژینال کلیندامایسین فارما 2% کرم موضعی کلوتریمازول-فارما 1% 15 گرم کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 2% 20 گرم کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 1% 50 گرم سوسپانسیون ایبوپروفن فارماشیمی 100 میلی گرم/5میلی لیتر شربت دیفن هیدرامین کامپاند فارماشیمی قرص دیفنوکسیلات فارماشیمی 2.5 میلی گرم قرص کلسیم-د فارما کپسول فارماپین سوسپانسیون ساسفن 120میلی گرم/5میلی لیتر شیاف اطفال استامینوفن فارماشیمی 125 میلی گرم شیاف استامینوفن فارماشیمی 325میلی گرم استامینوفن کدئین فارماشیمی 310میلی گرم ژل مینتاژل کرم موضعی دکسپانتنول فارماشیمی 5% قرص امپاگلیفلوزین فارماشیمی 25 میلی گرم قرص امپاگلیفلوزین فارماشیمی 10میلی گرم قرص اس سیتالوپرام فارماشیمی 5 میلی گرم قرص اس سیتالوپرام فارماشیمی 10 میلی گرم قرص اندانسترون فارماشیمی 4 میلی گرم قرص داپوکستین فارماشیمی 60 میلی گرم قرص داپوکستین فارماشیمی 30 میلی گرم قرص بیزوپرولول فارماشیمی 2.5 میلی گرم قرص بیزوپرولول فارماشیمی 5 میلی گرم قرص بیزوپرولول فارماشیمی 10 میلی گرم کپسول اس امپرازول فارماشیمی 40 میلی گرم کپسول اس امپرازول فارماشیمی 20 میلی گرم شیاف بیزاکودیل فارماشیمی 5 میلی گرم شیاف بیزاکودیل فارماشیمی 10 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین/متفورمین فارماشیمی 50/500 میلی گرم کرم موضعی فاملا-پی 30 گرم پماد زینک اکساید فارماشیمی 25% قرص لووفلوکساسین فارماشیمی 500 میلی گرم قرص لووفلوکساسین فارماشیمی 750 میلی گرم قرص متفورمین فارماشیمی 1000 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین فارماشیمی 100 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین فارماشیمی 50 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین فارماشیمی 25 میلی گرم قرص دس لوراتادین فارماشیمی 5 میلی گرم-نئونکس شربت دس لوراتادین فارماشیمی 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر-نئونکس قرص متوپرولول فارماشیمی 50 میلی گرم کپسول فارسانته 500 میلی گرم قرص ادویکودون 400/5 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info