قرص کوتریموکسازول روزدارو 80/400

CO TRIMOXAZOLE 400/80 RUZDAROU TAB

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی روز دارو [ ایران ]

موارد مصرف قرص کوتریموکسازول روزدارو 80/400

-عفونت با عامل بارتونلا (عامل آلترناتیو-بدون برچسب): بیماری خراش گربه، لنفادنیت؛ بیماری خراش گربه، منتشر (عفونت CNS، نورورتینیت)در ترکیب با ریفامپین(نکته: برای بیماران مبتلا به HIV توصیه نمی شود)
-عفونت ناشی از گازگرفتگی، پیشگیری یا درمان (گاز حیوان یا انسان) (عامل آلترناتیو-بدون برچسب): در ترکیب با یک عامل پوشش دهنده عوامل بی هوازی
-بیماری انسدادی مزمن ریوی، تشدید حاد (عامل آلترناتیو): (نکته: از مصرف در بیماران با ریسک فاکتور ابتلا به عفونت سودومونایی یا پاسخدهی ضعیف خودداری شود (مانند سن بالای ۶۵ سال با بیماری های زمینه‌ای، FEV1 کمتر از 50٪ پیش بینی شده، تشدید مکرر بیماری ریوی)
-زخم پای دیابتی خفیف (استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (بدون برچسب)
-اسهال عفونی: سیکلوسپوریازیس(بدون برچسب)، شیگلوز و…)
-عفونت داخل شکمی (عامل آلترناتیو)
-آبسه داخل جمجمه ای و آبسه اسپاینال اپیدورال (عامل آلترناتیو- بدون برچسب برای موارد استاف اورئوس مقاوم به متیسیلین)
-میلوئیدوز (Burkholderia pseudomallei- بدون برچسب)
-مننژیت باکتریال (عامل آلترناتیو برای موارد استاف اورئوس مقاوم به متیسیلین، L. monocytogenes، ای کلای و سایر انتروباکترها (بدون برچسب)
-نوکاردیوزیس مخاطی و ریوی (بدون برچسب)
-عفونت تنفسی شدید، سیستم اعصاب مرکزی یا عفونت چندکانونی
-استئو میلیت ناشی از استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین(بدون برچسب)
-عفونت ناشی از یرسینیا پستیس (عامل آلترناتیو- بدون برچسب)؛ درمان و پیشگیری پس از مواجهه
-پنوموسیستیس پنومونیه
-پروستاتیت
-عفونت پروتز مفصل (بدون برچسب)
-تب کیو (C. burnetii)، حاد علامت دار (بدون برچسب)
-آرتریت سپتیک ناشی از عفونت با استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین (عامل آلترناتیو در ادامه درمان تزریقی با آنتی بیوتیک مناسب- بدون برچسب)
-بیماری های عفونی مقاربتی (اپیدیدیمیت، گرانولوما اینگوئینال(بدون برچسب))
-عفونت پوستی و بافت نرم (بدون برچسب)( سلولیت، غیر چرکی با ریسک استاف. اورئوس مقاوم به متی‌سیلین)؛ سلولیت چرکی یا آبسه، درمان طولانی مدت سلولیت عودکننده
-ایمپتیگو یا اکتیما در صورت مقاومت به متی‌سیلین تایید شده یا مشکوک
-پریتونیت باکتریال خود‌به‌خودی,پیشگیری (بدون برچسب)
-عفونت‌های Stenotrophomonas maltophilia (پنومونی اکتسابی یا مرتبط با ونتیلاتور، باکترمی یا سایر موارد) (بدون برچسب)
-پیشگیری در جراحی (بدون برچسب)
-انسفالیت توکسوپلاسما گندی (افراد درگیر با AIDS-بدون برچسب)
-عفونت‌های مجاری ادراری ، سیستیت حاد، عارضه دار و بدون عارضه، درمان و پیشگیری، پیشگیری طولانی مدت
-عفونت گوش میانی حاد (به دلیل مقاومت قابل توجه در برابر استرپتوکوک پنومونیه، به طور معمول برای اوتیت میانی حاد توصیه نمی شود).

کوتریموکسازول ترکیبی از دو‌ داروی تری متوپریم/سولفامتوکسازول می‌باشد که یک داروی ترکیبی آنتی بیوتیکی پرمصرف است و به طور موثر انواعی از عفونت های باکتریایی را درمان می کند.
تری متوپریم با مهار تولید اسید تتراهیدروفولیک، که برای رشد باکتری ها ضروری است، عمل می کند و از طرف دیگر سولفامتوکسازول از سنتز دی هیدروفولیک اسید، یکی دیگر از پیش سازهای اسیدهای نوکلئیک مورد نیاز برای تکثیر باکتری ها، جلوگیری می نماید. این مکانیسم اثر دوگانه باعث می‌شود که Co-Trimoxazole در برابر طیف وسیعی از باکتری‌ها از جمله باکتری‌هایی که باعث عفونت دستگاه ادراری، عفونت‌های دستگاه تنفسی، عفونت‌های پوستی و عفونت‌های دستگاه گوارش می‌شوند، موثر باشد.
کوتریموکسازول معمولاً برای درمان عفونت‌های باکتریایی در زمانی که سایر آنتی‌بیوتیک‌ها ممکن است بی‌اثر باشند یا زمانی که ارگانیسم عفونی به اثر آن حساس است، تجویز می‌شود.این دارو به عنوان داروی انتخابی در درمان یا پیشگیری از پنومونی ناشی از پنوموسیس تیس کارنی و نیز توکسوپلاسموز، نوکاردیاز، عفونت های مجاری ادرار و تشدید حاد برونشیت مزمن مصرف می شود . همچنین، کوتریموکسازول فقط در درمان عفونت گوش میانی ناشی از میکرو ارگانیسم های حساس در کودکان مصرف می شود.

این دارو به صورت قرص خوراکی در دو دوز به صورت هر قرص حاوی ۱۶۰ میلی گرم تری متوپریم و سولفامتوکسازول (SMX) ۸۰۰ میلی گرم یا ۸۰ میلی گرم تری متوپریم و سولفامتوکسازول (SMX) ۴۰۰ میلی گرم، شربت خوراکی و محلول تزریقی عرضه می‌شود.

چنانچه در خصوص "قرص کوتریموکسازول روزدارو 80/400" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص وراپامیل روزدارو 40 میلی گرم قرص والپروات سدیم روزدارو 200 میلی گرم قرص روز-ترامادول 50 میلی گرم کپسول روز-ترامادول 50 میلی گرم قرص ترامادول روزدارو 100 میلی گرم قرص تادارکتیل 20 میلی گرم قرص تادارکتیل 10 میلی گرم قرص سیلدینافیل روزدارو 50 میلی گرم قرص سیلدینافیل روزدارو 100 میلی گرم قرص سرترالین روز 50 میلی گرم قرص ریسپریدول روزدارو 4 میلی گرم قرص ریسپریدول روزدارو 3 میلی گرم قرص ریسپریدول روزدارو 2 میلی گرم قرص ریسپریدول روزدارو 1 میلی گرم قرص روز-رانیتیدین 150 میلی گرم قرص روز-پروپرانولول 80 میلی گرم قرص پروپرانولول روز دارو 40 میلی گرم قرص پروپرانولول روز دارو 20 میلی گرم قرص پروپرانولول روز دارو 10 میلی گرم قرص پنتوپرازول روزدارو 40 میلی گرم قرص پنتوپرازول روزدارو 20 میلی گرم ساشه او آر اس روزدارو کپسول لینوستات 120 میلی گرم کپسول امپرازول روزدارو 20 میلی گرم قرص الانزاپین روزدارو 5 میلی گرم قرص روز-افلوکساسین 300 میلی گرم قرص افلوکساسین روز 200 میلی گرم قرص استامینوفن روزدارو 325 میلی گرم قرص روزافن 500 میلی گرم قرص آسیکلوویر روزدارو 400 میلی گرم قرص آسیکلوویر روزدارو 800 میلی گرم قرص ادالت کلد روزدارو قرص آلپرازولام روزدارو 0.5 میلی گرم قرص آملودیپین روزدارو 5 میلی گرم قرص آتنولول روزدارو 100 میلی گرم قرص آتورواستاتین روزدارو 40 میلی گرم قرص آتورواستاتین روز 20 میلی گرم قرص آتورواستاتین روزدارو 10 میلی گرم قرص آزیترومایسین روزدارو 500 میلی گرم قرص آزیترومایسین روزدارو 250 میلی گرم قرص نورتریپتیلن روزدارو 25 میلی گرم قرص نورتریپتیلن روزدارو 10 میلی گرم قرص ناپروکسن روزدارو 500 میلی گرم قرص ناپروکسن روزدارو 250 میلی گرم قرص نالیدیکسیک اسید روزدارو 500 میلی گرم کپسول روز-مفنامیک اسید 250 میلی گرم قرص مبندازول روزدارو 100 میلی گرم قرص کاپتوپریل روزدارو 25 میلی گرم قرص کاپتوپریل روزدارو 50 میلی گرم قرص کاربامازپین روزدارو 200 میلی گرم کپسول سلکوکسیب روز 100 میلی گرم قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 500 میلی گرم قرص سیپروفلوکساسین روزدارو 250 میلی گرم قرص کلاریترومایسین روزدارو 500 میلی گرم قرص کلاریترومایسین روزدارو 250 میلی گرم قرص لوامیزول روزدارو 50 میلی گرم قرص لاموتریژن روزدارو 100 میلی گرم قرص لاموتریژین روزدارو 25 میلی گرم قرص لاموتریژین روز 50 میلی گرم قرص کتوکونازول روزدارو 200 میلی گرم کپسول ایتراکونازول روزدارو 100 میلی گرم قرص دیکلوفناک روزدارو 25 میلی گرم قرص ایبوپروفن روزدارو 400 میلی گرم قرص ایبوپروفن روزدارو 200 میلی گرم قرص هیدروکسی کلروکین روزدارو 200 میلی گرم کپسول جم فیبروزیل روزدارو 300 میلی گرم اسید فولیک روزدارو 5 میلی گرم کپسول فلوکونازول روزدارو 100 میلی گرم قرص انالاپریل روزدارو 20 میلی گرم قرص انالاپریل روزدارو 5 میلی گرم قرص اریترومایسین روزدارو 400 میلی گرم قرص اریترومایسین روزدارو 200 میلی گرم کپسول کات پین قرص آسیکلوویر روزدارو 200میلی گرم قرص فروس سولفات روزدارو قرص فولیک اسید روزدارو 1 میلی گرم قرص کلداپلکس قرص استامینوفن کدئین روزدارو 310میلی گرم کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 75 میلی گرم کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 37.5 میلی گرم کپسول آهسته رهش ونلافاکسین روز دارو 150 میلی گرم قرص مموکسا 5 میلی گرم قرص مموکسا 10 میلی گرم ساشه موسیلاکس ساشه روز-پسیلیوم هوسک گرانول روز-پسیلیوم سید قرص وراپامیل روزدارو 80 میلی گرم سافت ژل ایبوفین 200 میلی گرم سافت ژل ایبوفین 400 میلی گرم قرص آ اس آ روز دارو 81 میلی گرم قرص ملاتونین و تئانین رزاویت 3 میلی گرم قرص موکسی فلوکساسین روز دارو 400 میلی گرم قرص پیوسته رهش رزفورمین 750 میلی گرم قرص داپوکستین روز دارو 30 میلی گرم قرص ویتامین د3 رزاویت 2000 واحد قطره ویتامین آ پلاس د رزاویت 30 میلی لیتر قرص جوشان ویتامین ث رزاویت 1000 میلی گرم ساشه پرو ویتامین رزاویت سافت ژل روغن گل مغربی پلاس ویتامین ایی رزاویت قرص مولتی ویتامین پلاس مینرال بیماران دیابتی قرص رنال اید رزاویت - مولتی ویتامین برای بیماران کلیوی قرص پرگنووا رزاویت قرص ویتامین ث رزاویت 500 میلی گرم قرص آهن فومارات رزاویت قرص آهن بیس گلیسینات پلاس ویتامین سی رزاویت قرص کلسیم پلاس مینرال رزاویت قرص مکسی ژنو پلاس رزاویت قرص مکسی ژنو رزاویت سافت ژل امگا 3 رزاویت 1000 میلی گرم قرص ال کارنیتین رزاویت 1000 میلی گرم قرص ویتامین د3 رزاویت 1000 واحد سافت ژل ویتامین ایی رزاویت 200 واحد قرص بیوتین رزاویت 1000 میکروگرم سافت ژل ویتامین ایی رزاویت 400 واحد قرص سلنیوم رزوایت 200 میکرو گرم کپسول کلاژن پلاس ویتامین ث رزاویت قرص منیزیم ویتامین ب6 رزاویت قطره لیپوفروس - آهن پیروفسفات قرص منوروز رزاویت قرص کانکرولول 2.5 میلی گرم قرص کانکرولول 5 میلی گرم قرص کانکرولول 10 میلی گرم کپسول رزاپرازول 20 میلی گرم قرص کرسروز 10 میلی گرم قرص کرسروز 40 میلی گرم قرص کرسروز 20 میلی گرم کپسول اس امپرازول روزدارو 40 میلی گرم کپسول اس امپرازول روزدارو 20 میلی گرم قرص ال آرژنین رزاویت 1000 میلی گرم قرص لووفلوکساسین روزدارو 500 میلی گرم قرص لووفلوکساسین روزدارو 250 میلی گرم قرص آزیتروسپت 500 میلی گرم قرص آزیتروسپت 250 میلی گرم قرص لیناگلیپتین روزدارو 5 میلی گرم قرص پیوسته رهش رزفورمین 1000 میلی گرم قرص امپاگلیفلوزین روزدارو 25 میلی گرم قرص امپاگلیفلوزین روزدارو 10 میلی گرم قرص پیوسته رهش فناکر 100 میلی گرم قرص کافئین ویوا پاور 200 میلی گرم ساشه گلوکومانان+ویتامین ب2 رزاویت قرص متولیپتین 1000/2.5 میلی گرم قرص متولیپتین 500/2.5 میلی گرم قرص اولاروز 5 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info