قرص لورازپام زهراوی 2 میلی گرم

LORAZEPAM ZAHRAVI 2MG TAB

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی زهراوی [ ایران ]

موارد مصرف قرص لورازپام زهراوی 2 میلی گرم

اين دارو به طور كوتاه مدت دردرمان اختلالات اضطراب ،به عنوان داروي كمكي در درمان اضطراب همراه با افسردگي رواني ،بي خوابي و حملات صرعي به كار مي رود .

چنانچه در خصوص "قرص لورازپام زهراوی 2 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص زولپیدم 10 میلی گرم زهراوی پرل د-ویتین 50000واحد د ویتین آمپول ویتامین ب12 زهراوی 100 میکروگرم ویتامین ب12 زهراوی 1000میکروگرم آمپول ویتامین ب کمپلکس زهراوی پرل آ-ویتین 50000 واحد پرل آ-ویتین 25000 واحد کپسول کوگرافت 1 میلی گرم کپسول کوگرافت 0.5 میلی گرم قرص سرترالین زهراوی 50 میلی گرم قرص سلژیلین زهراوی 5 میلی گرم کپسول ریواستیگمین زهراوی 3 میلی گرم کپسول ریواستیگمین زهراوی 1.5 میلی گرم قرص گلیتوز 45 میلی گرم قرص گلیتوز 30 میلی گرم قرص گلیتوز 15 میلی گرم کپسول پایلوزک 20 میلی گرم قطره استامینوفن زهراوی 100 میلی گرم/میلی لیتر قرص آملودیپین زهراوی 5 میلی گرم قرص آنتی هیستامین دکونژستان زهراوی قرص لیپاستین 40 میلی گرم قرص لیپاستین 20 میلی گرم قرص لیپاستین 10 میلی گرم قرص آهسته رهش نیتروسوستین 6.4 میلی گرم قرص نیتروسوستین 2.6 میلی گرم کپسول نیتروپرل 0.4 میلی گرم پرل زانیفد 10 میلی گرم قرص بکلوفن زهراوی 10 میلی گرم قرص سل سپت زهراوی 500 میلی گرم-سلسپت کپسول سل سپت زهراوی 250 میلی گرم-سلسپت قرص مونته لوکاست زهراوی 10 میلی گرم قرص متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم آمپول متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم/2میلی لیتر قطره پلازیلین 4 میلی گرم/میلی لیتر قرص متیل دوپا زهراوی 250 میلی گرم قرص متوترکسات زهراوی 2.5 میلی گرم قرص ملوکسیکام زهراوی 7.5 میلی گرم قرص ملوکسیکام زهراوی 15 میلی گرم کپسول مفنامیک اسید زهراوی 250 میلی گرم کپسول نرم زاویترول 0.25 میکروگرم کپسول سلکوکسیب زهراوی 100 میلی گرم کپسول نرم ستریژل 10 میلی گرم کپسول ایمنورال 100 میلی گرم کپسول ایمنورال 25 میلی گرم کپسول ایمنورال 50 میلی گرم آمپول کلیندامایسین زهراوی 300 میلی گرم/2میلی لیتر کپسول نرم کلوفیبرات زهراوی 500 میلی گرم قرص کلونازپام زهراوی 2 میلی گرم قرص دیکلوفناک زهراوی 25 میلی گرم پرل ادویفن 400 میلی گرم پرل ادویفن 200 میلی گرم کپسول هماتینیک (هماتنیک) زهراوی آمپول جنتامایسین زهراوی 40میلی گرم/1میلی لیتر آمپول جنتامایسین زهراوی 80میلی گرم/2میلی لیتر آمپول جنتامایسین زهراوی 20میلی گرم/2میلی لیتر قرص دیگوکسین زهراوی 0.25 میلی گرم قرص دومپریدون زهراوی 10 میلی گرم (دمپریدون) کپسول فلوکونازول زهراوی 50 میلی گرم کپسول فلوکنازول زهراوی 100 میلی گرم کپسول فلوکونازول زهراوی 150 میلی گرم شربت اکسپکتورانت زهراوی 60 میلی لیتر سافت ژل ای-زاویت (ای زاویت) 100واحد سافت ژل ای-زاویت(ای زاویت) 200واحد سافت ژل ای-زاویت(ای زاویت) 400واحد سرنگ آماده تزریق کوپامر 20میلی گرم/میلی لیتر شربت استامینوفن زهراوی 120میلی گرم/5میلی لیتر کپسول سافت ژل زاوی کلد کپسول لانزاسید 30 میلی گرم کپسول لانزاسید 15 میلی گرم کپسول رواکوتان زهراوی 20 میلی گرم آمپول لوکوفولین 30 میلی گرم/3 میلی لیتر کپسول نرم دی-گس 180 میلی گرم کپسول نرم دی-گس 125 میلی گرم سافت ژل لاکسی پرل سافت ژل پپوسترین سافت ژل پیجیوم آفریکانوم کپسول تانامیگرن شربت پرومتازین زهراوی 5 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر سافت ژل استاپرل 325 میلی گرم سافت ژل استاپرل 500 میلی گرم کپسول نرم استاکو-پرل 300/10 میلی گرم قرص باکلوفن زهراوی 25 میلی گرم قرص زولپیدم زهراوی 5 میلی گرم آمپول ویوبیون 100+100+1000 میکروگرم 3میلی لیتر کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین زهراوی 75 میلی گرم کپسول پیوسته رهش ونلافاکسین زهراوی 150 میلی گرم قرص دی والپروئکس زهراوی 500 میلی گرم قرص دی والپروئکس زهراوی 250 میلی گرم قرص میگراتکس 50 میلی گرم قرص میگراتکس 100 میلی گرم قرص سیناکلست 30 میلی گرم قرص کلیدینیوم سی-زهراوی آمپول دگزامتازون زهراوی 8میلی گرم/2میلی لیتر قرص سولفاسالازین زهراوی 500 میلی گرم آمپول کلگزاپارین 4000 واحد آمپول کلگزاپارین 6000 واحد سرنگ آماده تزریق بتاپوئتین 2000واحد سرنگ آماده تزریق نوپوگراستیم 300میکروگرم قرص فینگولیمد زهراوی 0.5 میلی گرم قرص سولیفناسین زهراوی 5 میلی گرم قرص سولامر زهراوی 800 میلی گرم کپسول ریواستیگمین زهراوی 6 میلی گرم کپسول ریواستیگمین زهراوی 4.5 میلی گرم کپسول نرم گایافنزین زهراوی 100 میلی گرم کپسول نرم گایافنزین زهراوی 200 میلی گرم کپسول ایندومتاسین زهراوی 25 میلی گرم آمپول کتورولاک زهراوی 30 میلی گرم/میلی لیتر قرص کتوتیفن زهراوی 1 میلی گرم قرص متوترکسات زهراوی 5 میلی گرم آمپول میلرینون زهراوی 10میلی گرم /10 میلی لیتر قرص جوشان فسفات سدیم زهراوی 500 میلی گرم کپسول پیروکسیکام زهراوی 10 میلی گرم قرص تامز اولترا استرنت 1000 میلی گرم سافت ژل ژریویتون قرص نفروتونیک سافت ژل امگا 3 زهراوی 1000 میلی گرم قرص ملاتونین زهراوی 3 میلی گرم قرص فبوکسوستات زهراوی 80 میلی گرم کپسول ایزی آیرون سوپرنچرال کپسول ویتامین ب 12 و فولیک اسید سوپر نچرال سافت ژل ساوپالمتو سوپرنچرال قرص تریجیو 14 میلی گرم سافت ژل دوتاستراید زهراوی 0.5 میلی گرم قرص آهسته رهش فمزیرا 10 میلی گرم قرص پرامیکسون 1 میلی گرم قرص پرامیکسون 0.25 میلی گرم سافت ژل کلسی دی ژل زهراوی کپسول دی-ویتین 1000 واحد - د ویتین سافت ژل زینک پلاس 5 زهراوی سافت ژل نواپرل 325/40/200 میلی گرم سافت ژل ناپروسافت 200 میلی گرم سافت ژل دیفن پرل 25 میلی گرم پودر برای تزریق سترورلیکس زهراوی 250 میکرو گرم کوکیوتن 60 میلی گرم سوپرنچرال قرص کافئین سوپرنچرال سافت ژل ای زاویت 600 واحد - ایزاویت سافت ژل د-ویتین 2000 واحد - د ویتین سافت ژل آلوئه ورا 300 میلی گرم سوپرنچرال سافت ژل مولتی ویتامین مینرال و جینسینگ سوپرنچرال سافت ژل امگا3 سوپرنچرال سافت ژل امگا 9-6-3 سوپرنچرال سافت ژل رویال ژلی و جینسینگ سوپرنچرال کپسول فینگولیا 0.5 میلی گرم آمپول نیتروگلیسیرین زهراوی 10 میلی گرم/5 میلی لیتر آمپول اوندانزا 4 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص اوندانزا 4 میلی گرم آمپول تزریق وریدی کیتزیر 3 میلی گرم/3 میلی لیتر قرص کیتریز 1 میلی گرم قرص پتاسیم سیترات زهراوی 10 میلی اکی والان قرص سیناکلسین 60 میلی گرم قرص سیناکلسین 30 میلی گرم قرص دفرازیت 180 میلی گرم قرص دفرازیت 90 میلی گرم قرص دفرازیت 360 میلی گرم قرص برای تهیه محلول خوراکی دفرازیت 500 میلی گرم کپسول اپرسیس 125 میلی گرم سرنگ آماده تزریق کوپامر 40 میلی گرم/1 میلی لیتر نمایش بیشتر
گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info