کپسول گاباپنتین مهبان 300 میلی گرم

GABAPENTIN MAHBAN 300 MG Cap

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]

داروهای ضد صرع

موارد مصرف کپسول گاباپنتین مهبان 300 میلی گرم

الف- این دارو یک داروی ضد صرع بوده و در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه مؤثر است همچنین به عنوان درمان کمکی در بیماران غیر پاسخ ده یا مقاوم به داروهای ضد صرع معمول بکار می رود برای صرع ابسنس داروی مناسبی نیست. این دارو در درمان دردهای نوروپاتیک نیز کاربرد دارد.

ب- دردهای با منشاء عصبی

قنبری (1399/5/24)

سلام خسته نباشید.آیامصرف گاباپنتین باعث چربی کبدمیشود؟ممنونم جواب راپیامک کنیدیا بصورت تمای

چنانچه در خصوص "کپسول گاباپنتین مهبان 300 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص متفورمین مهبان دارو 500 میلی گرم-مهبامت قرص ناپروکسن مهبان دارو 500 میلی گرم کپسول سفالکسین مهبان دارو 500 میلی گرم قرص سفکسیم مهبان دارو 400 میلی گرم قرص سیتالوپرام مهبان 40 میلی گرم-سیتالوپرس قرص سیتالوپرام مهبان 20 میلی گرم-سیتالوپرس قرص آتورواستاتین مهبان دارو 10 میلی گرم قرص آتورواستاتین مهبان دارو 20 میلی گرم قرص آتورواستاتین مهبان دارو 40 میلی گرم قرص اپلینون 25 میلی گرم-اپلرنون قرص اپلینون 50 میلی گرم-اپلرنون قرص فاموتیبان 40 میلی گرم قرص فاموتیبان 20 میلی گرم قرص مهبامت 1000 میلی گرم قرص پیوسته رهش مهبامت 500 میلی گرم قرص پیوسته رهش مهبامت 750 میلی گرم قرص ب1 300 میلی گرم مهبان کپسول اسلتامیویر مهبان دارو 75 میلی گرم قرص بیزوپرولول مهبان دارو 10 میلی گرم قرص بیزوپرولول مهبان دارو 2.5 میلی گرم قرص بیزوپرولول مهبان دارو 5 میلی گرم کپسول اس امپرازول مهبان دارو 40 میلی گرم کپسول اس امپرازول مهبان دارو 20 میلی گرم قرص سیتفورمین 50/500 میلی گرم قرص سیتفورمین 50/1000 میلی گرم قرص پیرفنیدون مهبان 200 میلی گرم قرص پیرفنیدون مهبان 267 میلی گرم قرص پیرفنیدون مهبان 534 میلی گرم قرص پیرفنیدون مهبان 801 میلی گرم قرص نورودینون ویتاول قرص اسئوبان ویتاول کپسول مولتی بان ویتاول کپسول مگنیبان ویتاول کپسول زینک پلاس ویتاول 10 میلی گرم قرص دیلی دی3 دی کابان ویتاول قرص ایمیبان ویتاول قرص ویتاول ید فولیک کپسول پیاسکومین ویتاول 300 میلی گرم قرص ویتاول ید فولیک و د3 ویتاول کپسول زینک پلاس ویتاول 5 میلی گرم قرص ویتامین د3 پلاس آیرون قرص کلسیم پلاس د3 ویتاول قرص فروس گلایسین سولفات پلاس فولیک اسید ویتاول قرص کرنبری ویتاول 200 میلی گرم قرص دیلی د3 ویتاول کپسول اسلتامیویر مهبان دارو 30 میلی گرم کپسول اسلتامیویر مهبان دارو 45 میلی گرم قرص سرترابان 100 میلی گرم قرص سرترابان 50 میلی گرم قرص زیتروبان 250 میلی گرم قرص آتوربان 20 میلی گرم قرص آتوربان 10 میلی گرم قرص آتوربان 40 میلی گرم قرص لیناگلیپتین مهبان دارو 5 میلی گرم قرص سیتاگلیبان 50 میلی گرم قرص سیتاگلیبان 25 میلی گرم قرص سیتاگلیبان 100 میلی گرم کپسول مهبافن 325/40/200 میلی گرم کپسول لوتئین ویتاول 40 میلی گرم قرص پیوسته رهش تگربان 200 میلی گرم قرص پیوسته رهش تگربان 400 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info