محلول غلیظ تزریقی آرو-ستام 100 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر

ARO-CETAM Solution,Concentrate 100mg/ml, 5ml Injection

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
دارو درمان آرنگ [ ایران ]

داروهای ضد صرع

موارد مصرف محلول غلیظ تزریقی آرو-ستام 100 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر

ضد تشنج (مشتق پیرولیدین).
الف- درمان کمکی در ببماران با تشنج پارشیال (با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه)
ب- داروی خط دوم در درمان تشنج های تونیک-کلونیک ژنرالیزه، میوکلونوس (شامل juvenile myoclonic epilepsy) و تشنج های تونیک یا آتونیک
ج- درمان Lennox-Gastaut syndrome

چنانچه در خصوص "محلول غلیظ تزریقی آرو-ستام 100 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image