کپسول هموویت پلاس (همو ویت پلاس)

Haemovit Plus Capsule

این دارو را از کدام داروخانه تهیه کنم؟
STP.Pharma [ بریتانیا ]
نیک اختر آریا

چنانچه در خصوص "کپسول هموویت پلاس (همو ویت پلاس)" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب