محصولات شرکت نیک اختر آریا

محصولات شرکت نیک اختر آریا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Osteoflex HleathAid Tablet [قرص استئوفلکس هلث اید] healthaid Glucosamine Preparation
Pregnazon Tablet [قرص پرگنازون] healthaid Multivitamin preparation
Livercare Health Aid Tablet [قرص لیورکر هلث اید] healthaid Multivitamin preparation
Evening Primrose Health Aid Softgel [کپسول روغن گل مغرب هلث اید - پرایم رز] healthaid Evening Primrose Oil
Zincovit-C Health Aid Tablet [قرص زینکوویت سی هلث اید] healthaid Zinc supplement
Teenvital Tablet [قرص تین ویتال] healthaid Multivitamin preparation
Omegazon HealthAid Softgel [سافت ژل امگازون(امگا زون)] healthaid Omega-3 Triglycerides
Celadrin HealthAid 550 MG Tablet [قرص سلدرین هلث اید 550 میلی گرم] healthaid Glycine Soja
ROYAL 3 Capsule [کپسول رویال 3] healthaid Royal jelly+Ginseng
Curcumax HealthAid Capsule [کپسول کورکومکس هلث اید] healthaid Curcuma longa+Boswellia serrata+Zingiber officinale
Brewers Yeast HealthAid tablet [قرص مخمر آبجو هلث اید] healthaid Dried Yeast
Biotin 800 mcg Healthaid Tablet [قرص بیوتین 800 میکروگرم هلث اید] healthaid Biotin
Hair-Vit(Hair Vit) Capsule [کپسول هیرویت (هیر ویت)] healthaid Multivitamin preparation
VITAMIN E HealthAid 400IU Softgel [سافت ژل ویتامین ایی هلث اید 400واحد] healthaid Vitamin E
Fem-X Tablet [قرص فم ایکس] healthaid Multivitamin preparation
Vitamin D3 1000IU HealthAid Tablet [قرص ویتامین د3 1000 واحد هلث اید] healthaid Vitamin D3
L Arginine 1000 mg Healthaid Tablet [قرص ال آرژنین 1000 میلی گرم هلث اید] healthaid Arginine
Strong Calcium 600mg HealthAid Chewable Tablet [قرص جویدنی استرانگ کلسیم 600میلی گرم هلث اید] healthaid Vitamin D3
Folic Acid HealthAid 400 MCG Tablet [قرص فولیک اسید هلث اید 400 میکرو گرم] healthaid Folic Acid
EyeVit Plus (Eye Vit Plus) Capsule [کپسول آی ویت پلاس] healthaid Multivitamin preparation
Haemovit Plus Capsule [کپسول هموویت پلاس (همو ویت پلاس)] STP.Pharma Multivitamin+Iron
Vitamin B12 HealthAid 1000 MCG Tablet [قرص ویتامین ب 12 هلث اید 1000 میکروگرم] healthaid Vitamin B12
Xovit Forte Healthaid Tablet [قرص ایکسوویت فورت هلث اید] healthaid Multivitamin preparation
BiotiHealth 1000 mcg Health Aid Capsule [کپسول بیوتی هلت 1000 میکروگرم هلث اید] healthaid Biotin
Sibergin Healthaid 2500 Softgel [سافت ژل سیبرجین 2500 هلث اید] healthaid Panax ginseng
Wintervits Tablet [قرص وینترویتس هلث اید] healthaid Multivitamin preparation
Prostavital Capsule [کپسول پروستاویتال] healthaid Multivitamin preparation
Chlorella Healthaid 550 mg Tablet [قرص کلرلا هلث اید 550 میلی گرم] healthaid Chlorella Vulgaris
Flax Seed Oil 1000 mg Healthaid Softgel [سافت ژل فلکسید اویل 1000 میلی گرم هلث اید] healthaid Linum usitatissimum
VITAMIN E HealthAid 600 IU Capsule [کپسول ویتامین ایی هلث اید 600 واحد] healthaid Vitamin E
Day-vit Active Tablet [قرص دی ویت-اکتیو] healthaid Multivitamin preparation
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب