شیاف واژینال آفیژیل 500 میلی گرم

AFIGYLE 500 mg Vaginal Suppository

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی ایران آوند فر [ ایران ]

موارد مصرف شیاف واژینال آفیژیل 500 میلی گرم

-آمیبیاز، روده ای (اسهال خونی حاد) یا خارج روده ای (آبسه کبدی)
-بالانتیدیازیس (عامل آلترناتیو) (بدون برچسب)
-عفونت‌های بی‌هوازی:سپتی‌سمی باکتریال، عفونت استخوان و مفصل، اندوکاردیت، عفونت سیستم اعصاب مرکزی، عفونت زنان
-عفونت گازگرفتگی انسان یا حیوان، پیشگیری یا درمان (عامل آلترناتیو) (بدون برچسب)
-عفونت با کلستریدیوم دیفیسیل، درمان (بدون برچسب)
-بیماری کرون (بدون برچسب)، مدیریت پس از برداشتن جراحی، درمان کمکی فیستول ساده پری‌آنال
-عفونت Dientamoeba fragilis (بدون برچسب)
-ژیاردیازیس (عامل آلترناتیو) (بدون برچسب)
-هلیکوباکترپیلوری(بدون برچسب)
-عفونت‌های داخل شکمی
-آبسه‌های داخل جمجمه‌ای(آبسه مغزی، آبسه اپیدورال داخل جمجمه‌ای)
-عفونت دندانی، شدید(بدون برچسب)
-پنومونی، آسپیراسیون(عامل آلترناتیو)، عفونت دستگاه تنفس تحتانی، آبسه ریوی
-پوچیت حاد (بدون برچسب)
-عفونت های مقاربتی: واژینوزیس باکتریال، درمان تجربی به دنبال تجاوز جنسی در زنان (بدون برچسب)، بیماری‌های التهابی لگن، تریکومونازیس(درمان بیمار و همسر بیمار)
-عفونت‌های پوست و بافت نرم: عفونت نکروزان (به عنوان جزئی از یک رژیم ترکیبی مناسب) (عامل آلترناتیو)، عفونت محل جراحی و بخیه (به عنوان مثال، روده یا دستگاه گوارش، زیر بغل یا پرینه)، پوشش بی هوازی را در این عفونت‌ها تضمین می کند.
-پیشگیری از عفونت در عمل جراحی، جراحی کولورکتال
-کزاز(عفونت کلستریدیوم تتانی-بدون‌برچسب)
طیف اثر: وسیع الطیف، به ویژه در برابر باکتری های بی هوازی و انگل های خاص، باکتری های بی هوازی اعم از گرم مثبت و گرم منفی مانند باکتریوئیدها، کلستریدیوم، پپتوسترپتوکوکوس و فوزوباکتریوم، تک یاخته ها از جمله تریکوموناس واژینالیس انتامبا هیستولیتیکا (عامل آمیبیازیس) و ژیاردیا لامبلیا (عامل ژیاردیازیس)، هلیکوباکتر پیلوری‌

مترونیدازول یک آنتی بیوتیک پر مصرف است که در درمان و پیشگیری عفونت های متنوعی که عامل بیماری زای آنها یک باکتری بی هوازی یا پروتوزوآ باشد تجویز می شود.

این باکتری ها معمولاً در فضای داخلی و بسته ی بدن که اکسیژن وجود ندارد (مانند لثه، حفره لگنی و شکمی مانند روده ها) ایجاد عفونت می کنند. 

به عنوان مثال این دارو در درمان عفونت های بی هوازی ( از جمله عفونت های دندان ) و درمان واژینوز باکتریایی ناشی از هموفیلوس یا گاردنلا یا کورینه باکتریوم، واژینیت غیر اختصاصی و واژینوز بی هوازی مصرف می شود.

از مزایای مترونیدازول مناسب بودن آن برای افرادی است که به پنی سیلین ها حساسیت دارند.
از موارد مهم دیگر، کاربرد مترونیدازول به همراه آموکسی سیلین در رژیم های درمانی عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری می‌باشد.
ممکن است از مترونیدازول در رژیم های درمانی خوراکی تجربی برای بیماران مبتلا به عفونت خفیف تا متوسط شکمی استفاده شود.در سایر بیماران نیز می‌توان در صورت بهبود بالینی و امکان تحمل رژیم خوراکی، درمان تزریقی را به درمان خوراکی با همان دوز تغییر داد.

این دارو به صورت قرص خوراکی و سوسپانسیون، ژل و شیاف واژینال، ویال تزریقی و کیسه آماده ی تزریق و ژل موضعی موجود است و با نام تجاری فلاژیل و متروماکس معروف می‌باشد.

چنانچه در خصوص "شیاف واژینال آفیژیل 500 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info