آمپول ایسکادور پی پک 7 عددی

ISCADOR P 7 Ampule Pack

در کدام داروخانه موجود است؟

مشاورین طب ابن سینا [ ایران ]

داروهای گیاهی

  • کاربرد درمانی : ایسکادور P حاوی عصاره گیاه ویسکوم آلبوم (درخت میزبان: کاج) می باشد که به دسته دارویی تنظیم کننده های سیستم ایمنی و ضد سرطانها (ایمونومدلاتورها و آنتی نیوپلاسم ها) تعلق دارد. این دارو با تحریک غیراختصاصی سیستم ایمنی باعث بهبود عملکرد و افزایش تعداد گلبولهای سفید خون (لنفوسیتها، نوتروفیلها، فاگوسیتها، سلولهای NK ، ستوکینها و ...) می شود که خود منجر به تقویت سیستم ایمنی می گردد. خواص ضعیف سیتوتوکسیک این دارو در کنار داروهای شیمی درمانی باعث تقویت عملکرد این داروها می شود.

چنانچه در خصوص "آمپول ایسکادور پی پک 7 عددی" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

مشاورین طب ابن سینا

برند های مرتبط از این شرکت

گلوتریو ونوستات روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب