محصولات شرکت مشاورین طب ابن سینا

محصولات شرکت مشاورین طب ابن سینا

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
ISCADOR M 7 Ampule Pack [آمپول ایسکادور ام پک 7 عددی] مشاورین طب ابن سینا Herbal Combination For Cancer
ISCADOR P 7 Ampule Pack [آمپول ایسکادور پی پک 7 عددی] مشاورین طب ابن سینا Herbal Combination For Cancer
ISCADOR Qu 7 Ampule Pack [آمپول ایسکادور کیو یو پک 7 عددی] مشاورین طب ابن سینا Herbal Combination For Cancer
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب