محصولات شرکت رحمان گستران

محصولات شرکت رحمان گستران

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Lipoman 650 MG Capsule [کپسول لیپومان 650 میلی گرم] رحمان گستران Cynara scolymus
Manolax 450 MG Capsule [کپسول مانولاکس 450 میلی گرم] رحمان گستران Cassia Angustifolia
Matriman Capsule [کپسول ماتریمان] رحمان گستران Matricaria recutita L
Valerman 125 MG Capsule [کپسول والرمان 125 میلی گرم] رحمان گستران Valeriana sisymbriifolia Vahl
Manopain Ointment [پماد مانوپین] رحمان گستران Rosmarinus officinalis
Capsiman Ointment [پماد کاپسیمان-کپسیمان] رحمان گستران Capsicum
Manoliver 150 MG Capsule [کپسول مانولیور 150 میلی گرم] رحمان گستران Silybum marianum
Agnuman 400 mg Capsule [کپسول آگنومان 400 میلی گرم] رحمان گستران Herbal Combination For PMS
Manobrain 300 mg Capsule [کپسول مانوبرین 300 میلی گرم] رحمان گستران Herbal Combination For Brain
Arthroman 480 mg Capsule [کپسول آرترومان 480 میلی گرم] رحمان گستران Herbal Combination For Joint
Phytoman Capsule [کپسول فیتومان] رحمان گستران Herbal Combination For Brain
Manoflu 200 mg Capsule [کپسول مانوفلو 200 میلی گرم] رحمان گستران Herbal Combination For Cough and Cold
Slim man 500 MG Capsule [کپسول اسلیمان 500 میلی گرم - اسلیم من] رحمان گستران Coffea arabia+ Piper Nigrum
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت