محصولات شرکت داروسازی زيست دارو درمان پارس

محصولات شرکت داروسازی زيست دارو درمان پارس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
ZOLEDRONIC ACID ZIST DDP 4MG/5ML INJ [آمپول زولندرونیک اسید زیست دی دی پی 4 میلی گرم] داروسازی زيست دارو درمان پارس Zoledronic Acid
Tebazio 14MG Coated Tab [قرص تبازیو 14 میلی گرم - تری فلونوماید] داروسازی زيست دارو درمان پارس Teriflunomide
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب