قرص زایولید 600 میلی گرم

ZYVOLID 600 MG Tablet

فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

چنانچه در خصوص "قرص زایولید 600 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب