آمپول فرووین 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5میلی لیتر

FERROVIN Injection 20mg Fe/ml,5ml

RAFARM [ یونان ]

چنانچه در خصوص "آمپول فرووین 20میلی گرم آهن/میلی لیتر 5میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

RAFARM

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب