پودر قابل تزریق ایفوسفامید کمکس 1 گرم

IFOSFAMIDE KEMEX Injection,Powder 1 g

KEMEX [ آرژانتین ]
آنتی نئوپلاستیک

چنانچه در خصوص "پودر قابل تزریق ایفوسفامید کمکس 1 گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

KEMEX

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب