دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران

 
نام شرکت: داروسازی زردبند زمینه فعالیت: تولید دارو
کشور (خط تولید): - - - تلفن تماس:  
ردیف نام فارسی داروکد IRCنام علمی دارو (ژنریک)
1
محلول خوراکی خلط آور زردبند
Expectorant Zardband Oral liquid
8100002 گل ختمی
بازگشت به لیست شرکت ها