پودر لئوفلیزه فنهدی 500واحد

FANHDI Injection,Powder,Lyophilized 500 IU

در کدام داروخانه موجود است؟

GRIFOLS [ اسپانیا ]

موارد مصرف
مشتقات خون (ضد هموفیلی A).
هموفیلی A (کمبود فاکتور VIII).

فاکتور ضد هموفیلی ( فاکتور VIII) برای کنترل و پیشگیری خونریزی، از جمله خونریزی طی اعمال جراحی یا پس از آن یا در بیماران مبتلا به هموفیلی Aمصرف می شود.

چنانچه در خصوص "پودر لئوفلیزه فنهدی 500واحد" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب