قرص آلزینور 5 میلی گرم

Alzinor 5mg Tablet

در کدام داروخانه موجود است؟

داروسازی دارو درمان پارس [ ایران ]

چنانچه در خصوص "قرص آلزینور 5 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه