کپسول واٰینال ژینوفیلوس

Gynophilus Vaginal Capsule

در کدام داروخانه موجود است؟

MITHRA PHARMACEUTICALS [ فرانسه ]

داروهای گوارشی

  • کاربرد درمانی : حاوی باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس (L.rhamnosus) می باشد که از باکتری های طبیعی واژن محسوب می شود. یکی از مهمترین ویژگی های ژینوفیلوس ، حفاظت از محیط واژن از عفونت های مجدد در آینده می باشد. باکتری های این محصول پس از یک دوره استفاده، در محیط تکثیر خواهند شد و با تولید اسد لاکتیک، pH محیط را در محدوده اسیدی (کمتر از 4.5) ثابت خواهد نمود.

چنانچه در خصوص "کپسول واٰینال ژینوفیلوس" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب