کپسول واٰینال ژینوفیلوس

Gynophilus Vaginal Capsule

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
MITHRA PHARMACEUTICALS [ فرانسه ]
داروهای گوارشی

چنانچه در خصوص "کپسول واٰینال ژینوفیلوس" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب