قرص بوپرنورفین/نالوکسان دارو درمان پارس 8/2 میلی گرم

BUPRENORPHINE/NALOXONE DAROU DARMAN PARS 8/2 MG TA

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی دارو درمان پارس [ ایران ]
موارد مصرف
-ترک اعتیاد به اپیویید ها

چنانچه در خصوص "قرص بوپرنورفین/نالوکسان دارو درمان پارس 8/2 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

مطالب و رویداد های ویژه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب