پودر قابل تزریق ستروتاید 3میلی گرم

CETROTIDE Injection,Powder 3 mg

در کدام داروخانه موجود است؟

SERPERO [ سوئیس ]
روژین دارو

موارد مصرف
سترورلکیس همراه با سایر داروها برای درمان ناباروری استفاده می شود

چنانچه در خصوص "پودر قابل تزریق ستروتاید 3میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه