قرص دیامیکرون ام آر 60 میلی گرم آهسته رهش

DIAMICRON MR Tablet 60 mg,Extended Release

در کدام داروخانه موجود است؟

SERVIER [ فرانسه ]
روژین دارو

داروهای ضد دیابت

موارد مصرف
اين دارو به عنوان عامل كمكي در درمان و كنترل ديابت قندي نوع دو و ساير ديابت هاي قندي همراه با بيماري هاي غدد درون ريز ( مثل بيماري كوشينگ)، و بيماري هاي ژنتيكي( مثل خطاهاي متابوليسمي) مصرف مي شود.

چنانچه در خصوص "قرص دیامیکرون ام آر 60 میلی گرم آهسته رهش" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه