کپسول میگلوستات دیفارما 100 میلی گرم

MIGLUSTAT DIPHARMA 100 MG Capsule

در کدام داروخانه موجود است؟

Dipharma [ سوئیس ]
روژین دارو

داروهای متفرقه

موارد مصرف
میگلوستات جزء داروهای مهار کننده آنزیم است و در درمان بیماری گوچر نوع 1 کاربرد دارد. در این بیماری یک سری از مواد چرب شکسته نمی شود و در بدن رسوب می کند و باعث بروز مشکلات در کبد، طحال، استخوان و خون می گردد.

چنانچه در خصوص "کپسول میگلوستات دیفارما 100 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه