پودر قابل تزریق کلیستیمتات هیکما 1000000 واحد

COLISTIMETHATE HIKMA 1000000 IU POWDER FOR INJ

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
HIKMA [ پرتغال ]
فرنوش دارو طب

موارد مصرف پودر قابل تزریق کلیستیمتات هیکما 1000000 واحد

این دارو در درمان باکتری های حاد گرم منفی مخصوصا گونه سودومونا آئروژینوزا کاربرد دارد. کولیستی متات بصورت استنشاقی در درمان عفونت های تنفسی مخصوصا در بیماران سیستیک فیبروزیس مصرف می شود. کولیستین از راه خوراکی بصورت سولفات در درمان عفونت های دستگاه گوارش به همراه سایر داروها برای ضدعفونی انتخابی دستگاه گوارش در بیمارانی که در معرض ریسک خطر بالای عفونت داخلی هستند بکار می رود.

چنانچه در خصوص "پودر قابل تزریق کلیستیمتات هیکما 1000000 واحد" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image