محصولات شرکت داروسازی نیاک

محصولات شرکت داروسازی نیاک

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Cynarol Tablet [قرص سینارول] داروسازی نیاک Cynara scolymus
Psyllium musciloid Powder [پودر پسیلیوم موسیلوئید نیاک] داروسازی نیاک Plantago ovata Foesk
Alicom S.C. Tablet [قرص روکشدار آلیکوم] داروسازی نیاک Allium sativum
Kamil Cream [کرم کامیل] داروسازی نیاک Matricaria recutita L
Capoderm Ointment [پماد کاپودرم] داروسازی نیاک Capsicum
Valiflor S.C. Tablet [قرص روکشدار والی فلور] داروسازی نیاک Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata
Tebokan S.C. Tablet [قرص روکشدار تبوکان] داروسازی نیاک Ginkgo biloba
HONEY Syrup Compound 200 ML [شربت ماء العسل مرکب 200 میلی لیتر] داروسازی نیاک Herbal Combination For Cough and Cold
Blood Purifire Tonic Syrup [شربت مصفای خون] داروسازی نیاک Blood Purifier Tonic
Anbar Berries Davaei Syrup [شربت انبرباریس دوایی] داروسازی نیاک Digestive Tonic
Sericoherb Syrup [شربت مفرح ابریشمی] داروسازی نیاک Herbal Combination For Depressant and Sleep Disorders
ZABIB SHARAB 120 ML [شراب زبیب 120 میلی لیتر] داروسازی نیاک Herbal General Tonic
Liver Oxymel 200 ML Syrup [شربت سکنجبین بزوری 200 میلی لیتر] داروسازی نیاک Herbal Combination For Liver
SQUILL OXYMEL B.P 200 ML Syrup [شربت سکنجبین عنصلی نیاک 200 میلی لیتر] داروسازی نیاک Herbal Combination For Liver
Jujube Oxymel Syrup [شربت سکنجبین عنابی] داروسازی نیاک Choleretic (Safra Bor)
Alerguard (Stop-Covir) Syrup [شربت آلرگارد (استاپ کوویر)] داروسازی نیاک Herbal Combination For Covid-19
RespiCalm Niak 120 ml Syrup [شربت رسپی کالم نیاک 120 میلی لیتر] داروسازی نیاک Herbal Combination For Cough and Cold
Zataria Bronchial Syrup [شربت کمونی زاتاریا] داروسازی نیاک Herbal Combination For Cough and Cold
MOHAZZEL SLIMMING CAPSULE [کپسول لاغری مهزل] داروسازی نیاک Food Supplements for weight loss
Coritrip NIAK Capsule [کپسول کوری تریپ] داروسازی نیاک Digestive Tonic
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت