آمپول هیوتکس 20 میلی گرم/1میلی لیتر

HYOTEX 20MG/1ML AMP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

چنانچه در خصوص "آمپول هیوتکس 20 میلی گرم/1میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب