پماد موضعی تاکریل 0.1%

TACRIL 0.1% TOPICAL OINT

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
مهار کننده های ایمنی

چنانچه در خصوص "پماد موضعی تاکریل 0.1%" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب