کپسول ترینوپین - تری نوپین

TRINOPAIN CAP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

چنانچه در خصوص "کپسول ترینوپین - تری نوپین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب