سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم

AMOXICILLIN TEHRANCHEMI 250MG/5ML 100ML POW SUSP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

چنانچه در خصوص "سوسپانسیون آموکسی سیلین تهران شیمی 250 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب