ویال رکوفل 10میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر

RECOFOL Injection 10 mg/ml,100 ml

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
SCHERING OY [ فنلاند ]
ندای محيا

موارد مصرف ویال رکوفل 10میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر

پروپوفول يك داروي بيهوش كننده است كه به منظور القاء و ادامه بيهوشي مصرف مي‌شود. اين دارو همچنين براي ايجاد تسكين در حين مراقبتهاي ويژه و يا اعمال جراحي و تشخيصي به كار مي‌رود.

چنانچه در خصوص "ویال رکوفل 10میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image