آمپول فلومازنیل 0.1 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر

FLUMAZENIL Injection 0.1 mg/ml,5 ml

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
SYNTHON BV [ هلند ]
ندای محيا

موارد مصرف آمپول فلومازنیل 0.1 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر

فلومازنيل به منظور رفع اثرات تسكين‌بخش بنزوديازپين‌ها در موارد ايجاد بيهوشي، مراقبت‌هاي ويژه و كاربردهاي تشخيصي به كار مي‌‌رود.

آنتی دوت بنزودیازپین ها

چنانچه در خصوص "آمپول فلومازنیل 0.1 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image