قرص تولتریدون-سها 2 میلی گرم

TOLTERODINE-SOHA 2MG TAB

در کدام داروخانه موجود است؟

داروسازی سها [ ایران ]

موارد مصرف
تولتریدون در کنترل تکرر ادرار٬ احساس فوری دفع ادرار و بی اختیاری ادرار و همچنین بی ثباتی مثانه و شب ادراری مصرف می شود
علی ووطن (1400/1/26)
ببخشید ازوقتی ک این قرص رامصرف میکنم دهنم خشک میشه وقفسه سینم دردمیکنه آیا با این علائم بازم بایدمصرف کنم؟

چنانچه در خصوص "قرص تولتریدون-سها 2 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

سایر برند های این شرکت

کپسول زونسماید 100 میلی گرم سها چهارباغ قرص پنتاکسور 75 میلی گرم قرص پنتاکسور 37.5 میلی گرم قرص والزارتان-سها چهارباغ 80 میلی گرم قرص والزارتان-سها چهارباغ 40 میلی گرم قرص والزارتان-سها چهارباغ 160 میلی گرم قرص تریمیپرامین-سها 25 میلی گرم کپسول ترامادول-سها 50 میلی گرم قرص توپیرامات-سها چهارباغ 50 میلی گرم قرص توپیرامات-سها چهارباغ 25 میلی گرم قرص توپیرامات-سها چهارباغ 100 میلی گرم قرص تیزانیدین-سها جهارباغ 4 میلی گرم قرص سرترالین-سها 50 میلی گرم قرص سرترالین-سها 100 میلی گرم کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 6 میلی گرم کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 4.5 میلی گرم کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 3 میلی گرم شربت رانیتیدین-سها 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر - رانیسید قرص رانیسید 300 میلی گرم قرص پیریمتامین-سها 25 میلی گرم قرص اکسی کدون-سها 5 میلی گرم کپسول امپرازول-سها چهارباغ 20 میلی گرم سوسپانسیون استامینوفن-سها قرص استامینوفن-سها 325 میلی گرم قرص استامینوفن-سها 500 میلی گرم سوسپانسیون سهاژل قرص آلومینیوم ام جی-سها سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس-سها قرص آملودیپین-سها چهارباغ 5 میلی گرم قرص نیتروگلسیرین-سها چهارباغ 2.6 میلی گرم قرص نیتروفورانتوئین-سها 100 میلی گرم قرص ناپروکسن-سها 500 میلی گرم قرص ناپروکسن-سها 250 میلی گرم قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرم قرص متفوربت 1000 میلی گرم قرص ممانتین-سها چهارباغ 10 میلی گرم قرص مبورین-سها چهارباغ 135 میلی گرم سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر قرص بوپرونورفین-سها 8 میلی گرم قرص زیرزبانی بوپرنورفین-سها 2 میلی گرم قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرم قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرم قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 25 میلی گرم قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 50 میلی گرم سوسپانسیون کاربامازپین-سها 100 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص ستریزین-سها 10 میلی گرم (ستیریزین) کپسول کلیندامایسین-سها 300 میلی گرم-کلینداکسها کپسول کلیندامایسین-سها 150 میلی گرم-کلینداکسها قرص کلومیپرامین سها 10 میلی گرم قرص کلومیپرامین-سها 50 میلی گرم قرص کلومیپرامین-سها 25 میلی گرم قرص لترزول-سها 2.5 میلی گرم کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرم شربت لاکتولوز-سها 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر قرص کتوتیفن-سها چهارباغ 1 میلی گرم شربت کتوتیفن-سها قرص کتوکونازول-سها 200 میلی گرم قرص ایزوسورباید-سها 10 میلی گرم قرص ایبوپروفن-سها 400 میلی گرم سوسپانسیون ایبوپروفن-سها 100میلی گرم/5میلی لیتر قرص دونپزیل-سها چهارباغ 5 میلی گرم قرص دونپزیل-سها چهارباغ 10 میلی گرم کپسول نورولپتین 100 میلی گرم کپسول نورولپتین 300 میلی گرم کپسول نورولپتین 400 میلی گرم قرص فیناستراید-سها 1 میلی گرم-فیناگرو قرص فیناستراید-سها 5 میلی گرم-فینوپروست قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 120 میلی گرم قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 180 میلی گرم قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 60 میلی گرم کپسول آسیفن قرص لیزیپریل-اچ 20/12.5 میلی گرم قرص استامینوفن کدئین سها 310 میلی گرم قرص رانیسید 150 میلی گرم فنی توئین کامپاند-سها چهارباغ 100/50 میلی گرم قرص موکسی فلوکساسین-سها 400 میلی گرم قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم قرص روکشدار سهالاکس قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم قرص روکشدار اکیناسها کپسول هایپی فور 425 میلی گرم قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم قرص پراسوگرل-سها 5 میلی گرم شربت مگنی میلک 8% قرص سیتاگلیکس 50 میلی گرم قرص سیتاگلیکس 25 میلی گرم قرص سیتافوربت 50/500 میلی گرم قرص جمی فلوکساسین سها 320 میلی گرم قرص رتالایو 800 میلی گرم-رناهلث قرص سوکرالفیت سها 500 میلی گرم قرص افلوکساسین سها 200 میلی گرم قرص افلوکساسین سها 300 میلی گرم قرص اندانسترون سها 4 میلی گرم قرص رزسترول 20 میلی گرم قرص رزسترول 40 میلی گرم قرص رزسترول 5 میلی گرم قرص رزسترول 10 میلی گرم قرص سیتاگلیکس 100 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو ونوستات روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info