قرص روکشدار سهالاکس

Sohalax F.C.Tablet

دریافت اپلیکشن دارویاب

در کدام داروخانه موجود است؟

داروسازی سها [ ایران ]

داروهای گیاهی

  • کاربرد درمانی : قرص روکشدار سهالاکس یکی دیگر از دارو های گیاهی با خاصیت ملینی است که از گیاه سنا تهیه شده است و می تواند از دو طریق به درمان یبوست کمک کند. استفاده از قرص روکشدار سهالاکس از طرفی با حفظ آب در داخل روده ها و افزایش حجم مدفوع به ایجاد احساس دفع و از طرف دیگر با تحریک حرکات دودی روده به تسهیل عمل دفع منجر می شود و می تواند در از بین بردن یبوست موثر باشد.

چنانچه در خصوص "قرص روکشدار سهالاکس" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

سایر برند های این شرکت

کپسول زونسماید 100 میلی گرم سها چهارباغ قرص پنتاکسور 75 میلی گرم قرص پنتاکسور 37.5 میلی گرم قرص والزارتان-سها چهارباغ 80 میلی گرم قرص والزارتان-سها چهارباغ 40 میلی گرم قرص والزارتان-سها چهارباغ 160 میلی گرم قرص تریمیپرامین-سها 25 میلی گرم کپسول ترامادول-سها 50 میلی گرم قرص توپیرامات-سها چهارباغ 50 میلی گرم قرص توپیرامات-سها چهارباغ 25 میلی گرم قرص توپیرامات-سها چهارباغ 100 میلی گرم قرص تولتریدون-سها 2 میلی گرم قرص تولتریدون-سها 1 میلی گرم قرص تیزانیدین-سها جهارباغ 4 میلی گرم قرص سرترالین-سها 50 میلی گرم قرص سرترالین-سها 100 میلی گرم کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 6 میلی گرم کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 4.5 میلی گرم کپسول ریواستیگمین-سها چهارباغ 3 میلی گرم شربت رانیتیدین-سها 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر - رانیسید قرص رانیسید 300 میلی گرم قرص پیریمتامین-سها 25 میلی گرم قرص اکسی کدون-سها 5 میلی گرم کپسول امپرازول-سها چهارباغ 20 میلی گرم سوسپانسیون استامینوفن-سها قرص استامینوفن-سها 325 میلی گرم قرص استامینوفن-سها 500 میلی گرم سوسپانسیون سهاژل قرص آلومینیوم ام جی-سها سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس-سها قرص آملودیپین-سها چهارباغ 5 میلی گرم قرص نیتروگلسیرین-سها چهارباغ 2.6 میلی گرم قرص نیتروفورانتوئین-سها 100 میلی گرم قرص ناپروکسن-سها 500 میلی گرم قرص ناپروکسن-سها 250 میلی گرم قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرم قرص متفوربت 1000 میلی گرم قرص ممانتین-سها چهارباغ 10 میلی گرم قرص مبورین-سها چهارباغ 135 میلی گرم سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر قرص بوپرونورفین-سها 8 میلی گرم قرص زیرزبانی بوپرنورفین-سها 2 میلی گرم قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرم قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرم قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 25 میلی گرم قرص کاپتوپریل-سها چهارباغ 50 میلی گرم سوسپانسیون کاربامازپین-سها 100 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص ستریزین-سها 10 میلی گرم (ستیریزین) کپسول کلیندامایسین-سها 300 میلی گرم-کلینداکسها کپسول کلیندامایسین-سها 150 میلی گرم-کلینداکسها قرص کلومیپرامین سها 10 میلی گرم قرص کلومیپرامین-سها 50 میلی گرم قرص کلومیپرامین-سها 25 میلی گرم قرص لترزول-سها 2.5 میلی گرم کپسول لانسوپرازول-سها چهارباغ 15 میلی گرم کپسول لانزوپرازول-سها چهارباغ 30 میلی گرم شربت لاکتولوز-سها 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر-کانسی لاک قرص کتوتیفن سها 1 میلی گرم شربت کتوتیفن-سها 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر-برونتیف قرص کتوکونازول-سها 200 میلی گرم قرص ایزوسورباید-سها 10 میلی گرم قرص ایبوپروفن-سها 400 میلی گرم سوسپانسیون ایبوپروفن-سها 100میلی گرم/5میلی لیتر قرص دونپزیل-سها چهارباغ 5 میلی گرم قرص دونپزیل-سها چهارباغ 10 میلی گرم کپسول نورولپتین 100 میلی گرم کپسول نورولپتین 300 میلی گرم کپسول نورولپتین 400 میلی گرم قرص فیناستراید-سها 1 میلی گرم-فیناگرو قرص فیناستراید-سها 5 میلی گرم-فینوپروست قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 120 میلی گرم قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 180 میلی گرم قرص فکسوفنادین-سها چهارباغ 60 میلی گرم کپسول آسیفن قرص لیزیپریل-اچ 20/12.5 میلی گرم قرص استامینوفن کدئین سها 310 میلی گرم قرص رانیسید 150 میلی گرم فنی توئین کامپاند-سها چهارباغ 100/50 میلی گرم قرص موکسی فلوکساسین-سها 400 میلی گرم قرص خط دار سیلارین 70 میلی گرم قرص روکشدار کارتونیک-اس 100 میلی گرم قرص روکشدار اکیناسها کپسول هایپی فور 425 میلی گرم قرص روکشدار هایپی فور 250 میلی گرم قرص پراسوگرل-سها 5 میلی گرم شربت مگنی میلک 8% قرص سیتاگلیکس 50 میلی گرم قرص سیتاگلیکس 25 میلی گرم قرص سیتافوربت 50/500 میلی گرم قرص جمی فلوکساسین سها 320 میلی گرم قرص رتالایو 800 میلی گرم-رناهلث قرص سوکرالفیت سها 500 میلی گرم قرص افلوکساسین سها 200 میلی گرم قرص افلوکساسین سها 300 میلی گرم قرص اندانسترون سها 4 میلی گرم قرص رزسترول 20 میلی گرم قرص رزسترول 40 میلی گرم قرص رزسترول 5 میلی گرم قرص رزسترول 10 میلی گرم قرص سیتاگلیکس 100 میلی گرم قرص سرترالین سها 100 میلی گرم قرص آزیترومایسین سها 250 میلی گرم قرص کلاریترومایسین سها 500 میلی گرم قرص کلاریترومایسین سها 250 میلی گرم قرص روکسی ویل 400میلی گرم/5میلی گرم قطره پیکولاکسین 7.5 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر سوسپانسیون پروویل 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر نمایش بیشتر
گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info