قرص متوکاربامول رازک 500 میلی گرم

METHOCARBAMOL RAZAK 500MG TAB

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی رازک [ ایران ]

موارد مصرف قرص متوکاربامول رازک 500 میلی گرم

اين دارو به عنوان درمان كمكي همراه با ديگر اقدامات مانند استراحت و فيزيوتراپي، براي تخفيف اسپاسم عضلاني همراه با بيماري هاي حاد و دردناك عضلاني- استخواني مصرف مي شود. همچنین در کنترل انقباضات عضلانی بیماری کزاز کاربرد دارد.

چنانچه در خصوص "قرص متوکاربامول رازک 500 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

کپسول زونسماید 100 میلی گرم رازک شربت رازووالپروات سدیم 120 میلی لیتر کپسول رازوترامادول 50 میلی گرم کپسول تیوتیکسین رازک 5 میلی گرم شربت رازوتئوفیلین جی 120 میلی لیتر پماد تتراسیکلین رازک 3% کپسول تتراسیکلین رازک 250 میلی گرم کپسول تاموسین 0.4 میلی گرم قرص تادالافیل رازک 20 میلی گرم قرص ویگراز 50 میلی گرم قرص ویگراز 100 میلی گرم قرص سرترازین 50 میلی گرم قرص سرترازین 100 میلی گرم کپسول ریواستیگمین رازک 4.5 میلی گرم کپسول رازوریواستیگمین 3 میلی گرم کپسول رازوریواستیگمین 1.5 میلی گرم قرص رازوپرازوسین 5 میلی گرم قرص رازوپرازوسین 1 میلی گرم کپسول رازوپیروکسیکام 10 میلی گرم ژل رازوپیروکسیکام 0.5% 60 گرم قرص پیوگراز 30 میلی گرم -پیوگلیتازون رازک شربت رازواستامینوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 30گرم قرص رازوآلپرازولام 1 میلی گرم قرص آلومینیوم هیدروکساید رازک 300 میلی گرم قرص آملودیپین رازک 5 میلی گرم قرص رازو آنتی هیستامین دکونژستان قرص آتورواستاتین رازک 20 میلی گرم قرص آتورواستاتین رازک 10 میلی گرم قرص ناپروکسن رازک 500 میلی گرم قرص ناپروکسن رازک 250 میلی گرم کپسول رازومفنامیک اسید قرص ماپروتیلین رازک 75 میلی گرم قرص ماپروتیلین رازک 25 میلی گرم قرص لوزار 25 میلی گرم قرص لوزار 50 میلی گرم قرص لیزینوراز 10 میلی گرم قرص لیزینوراز 5 میلی گرم اقرص کاردول 12.5 میلی گرم قرص کاردول 25 میلی گرم قرص کاردول 6.25 میلی گرم کپسول رازوسلکوکسیب 100 میلی گرم قرص رازوسیتریزین 10 میلی گرم شربت رازوستریزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر قرص رازوسیپروفلوکساسین 250 میلی گرم قرص رازوسیپروفلوکساسین 500 میلی گرم قرص لووستریزن رازک 5 میلی گرم ژل رازودیکلوفناک 1% 60 گرم کپسول هماتنیک(هماتینیک) رازک کپسول رازودوکسپین 10 میلی گرم کپسول رازودوکسپین 25 میلی گرم کپسول گاباپنتین-رازک 100 میلی گرم کپسول گاباپنتین-رازک 300 میلی گرم کپسول گاباپنتین-رازک 400 میلی گرم کپسول رازوداکسی سیکلین 100 میلی گرم شربت رازواکسپکتورانت 60 میلی لیتر قرص رازوانالاپریل 20 میلی گرم قرص رازوانالاپریل 5 میلی گرم قرص کات پین رازک 565میلی گرم کپسول ریلیفن ژل موضعی آداپالن رازک 0.1% 15گرم قرص کلد استاپ رازک قرص آلپرازولام رازک 0.5میلی گرم قرص آموستاتین 5/20میلی گرم قرص ترازودون رازک 50 میلی گرم قرص کلدیفن قرص جموکس 320 میلی گرم قرص آریسپتین 5 میلی گرم کپسول زنیکو 60 میلی گرم ژل کلینداپلاس 1.2/0.025% 30 گرم ژل کلینداپلاس 1.2/0.025% 15 گرم کپسول آهسته رهش رازوفناک 100 میلی گرم قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم شربت فیژان 120 میلی لیتر شربت فیژان 60 میلی لیتر قطره کرتاویل پماد کامودرما ژل مارینتول ژل مارینتول فورت پماد مارینتول فورت پماد موضعی تالنتین 30 گرم شربت پروسپیتان شربت تیمورانت شربت لاکتولوز رازک 10گرم/15میلی لیتر 240میلی لیتر کپسول سلکوکسیب رازک 200 میلی گرم قرص ستریزین رازک 5 میلی گرم (ستیریزین) قرص کلوپیدگرل رازک 75 میلی گرم قرص دومپریدون رازک 10 میلی گرم (دمپریدون) قرص آریسپتین 10 میلی گرم قرص هیوسین-ان-بوتیل بروماید رازک 10 میلی گرم قرص ملوکسیکام رازک 15 میلی گرم قرص ملوکسیکام رازک 7.5 میلی گرم قرص متفورمین رازک 500 میلی گرم قرص سوماتریپتان رازک 50 میلی گرم قرص سوماتریپتان رازک 100 میلی گرم قرص ترازوسین رازک 2 میلی گرم قرص ترازوسین رازک 5 میلی گرم قرص پلی کوزانول رازک 10 میلی گرم کپسول پیاسیدین 300 میلی گرم قرص آلگورلا 300 یلی گرم قرص خط دار سیستین ب6 زینک رازک پماد هربال برن 15 گرم قرص پلی کوزانول رازک 20 میلی گرم شربت ویتامکس 120 میلی لیتر کپسول آهسته رهش فولایرون کپسول فولایرون+زینک کپسول اسلتامی ویر رازک 75 میلی گرم کپسول پروستاکر کپسول کورکومین رازک قرص وارنیکلین رازک 1 میلی گرم قرص وارنیکلین رازک 0.5 میلی گرم کپسول فلوکستین رازک 20 میلی گرم کپسول پرگابالین رازک 75 میلی گرم قرص پروپرانولول رازک 10 میلی گرم قرص اکولایف رازک قرص فبوکسوستات رازک 80 میلی گرم قرص فبوکسوستات رازک 40 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین رازک 25 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین رازک 50 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین رازک 100 میلی گرم قرص بیسموت ساب سیترات رازک 120 میلی گرم قرص مزالازین رازک 500 میلی گرم کپسول اورسودئوکسی کولیک اسید رازک 300 میلی گرم قرص مدافنیل رازک 100 میلی گرم قرص مدافنیل رازک 200 میلی گرم قرص تئوفیلین رازک 200 میلی گرم قرص متفورمین رازک 1000 میلی گرم قرص پیوسته رهش متوپرولول رازک 47.5 میلی گرم قرص گلی کلازید رازک 80 میلی گرم شربت زوفا عسلی رازک ژل رزماری مارینتول رازک 30 گرم شربت زینک سولفات رازک 5 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر شربت زینک سولفات رازک 10 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر ژل موضعی واریژل رازک کپسول فربیسین رازک شربت لاکسیتا رازک کپسول زینک+ث 300 رازک قرص ملاتونین 3 میلی گرم رازک قرص سیتاگلیپتین/متفورمین رازک 50/500 میلی گرم قرص سرترالین رازک 50 میلی گرم قرص سرترالین رازک 100 میلی گرم قرص انالاپریل رازک 20 میلی گرم قرص انالاپریل رازک 5 میلی گرم قرص دلکور 2.5 میلی گرم قرص دلکور 5 میلی گرم قرص دلکور 10 میلی گرم قرص لوزار-اچ 50/12.5 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info