کپسول تئوفیلین اوه سینا 200 میلی گرم

THEOPHYLLINE AVICENNA 200 mg Capsule

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی آوه سینا [ ایران ]

موارد مصرف کپسول تئوفیلین اوه سینا 200 میلی گرم

تئوفيلين براي درمان انسداد برگشت پذير راههاي تنفسي و آسم حاد مصرف مي شود.

چنانچه در خصوص "کپسول تئوفیلین اوه سینا 200 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص والزارتان اوه سینا 80 میلی گرم قرص والزارتان اوه سینا 160 میلی گرم قرص پنتوپرازول اوه سینا 40 میلی گرم- آوی پنتو قرص پنتوپرازول اوه سینا 20 میلی گرم-آوی پنتو قرص جوشان استیل سیستئین اوه سینا 600 میلی گرم قرص آسیکلوویر اوه سینا 200 میلی گرم قرص آسیکلوویر اوه سینا 400 میلی گرم قرص آلندرونیت اوه سینا 70 میلی گرم قرص مونته لوکاست-اوه سینا 10 میلی گرم قرص ستریزین اوه سینا 10 میلی گرم (ستیریزین) قرص ال-کارنیتین اوه سینا 250 میلی گرم قرص روکشدار دفریپرون اوه سینا 500 میلی گرم قرص فلوکونازول اوه سینا 200 میلی گرم قرص فلوکونازول اوه سینا 150 میلی گرم قرص فلوکونازول اوه سینا 100 میلی گرم قرص آملودیپین/آتورواستاتین اوه سینا 5/20 میلی گرم قرص آسیکلوویر اوه سینا 800میلی گرم قرص آوی گریپ قرص متوپرولول اوه سینا 95 میلی گرم قرص آهسته رهش متوپرولول اوه سینا 47.5 میلی گرم قرص آویفناک 50 میلی گرم قرص دفروکسیروکس اوه سینا 500 میلی گرم قرص دفراسیروکس اوه سینا 125 میلی گرم قرص دفراسیروکس اوه سینا 250 میلی گرم قرص اس امپرازول اوه سینا 20 میلی گرم قرص اس امپرازول اوه سینا 40 میلی گرم قرص گلوکزآمین اوه سینا 500 میلی گرم قرص گلوکزآمین اوه سینا 750 میلی گرم کپسول ارلیستات اوه سینا 120 میلی گرم قرص اس ستالوپرام اوه سینا 10 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین اوه سینا 25 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین اوه سینا 50 میلی گرم قرص آریوکس 600 میلی گرم کپسول دلوکساوی 20 میلی گرم کپسول دلوکساوی 30 میلی گرم کپسول دلوکساوی 60 میلی گرم قرص سولاوین 800 میلی گرم قرص آوی سیروکس 90 میلی گرم قرص لیناگلیپین اوه سینا 5 میلی گرم قرص داپوکستین اوه سینا 30 میلی گرم قرص دس لوراتادین اوه سینا 5 میلی گرم قرص آوی سیروکس 360 میلی گرم قرص بیزوپرولول اوه سینا 10 میلی گرم قرص بیزوپرولول اوه سینا 5 میلی گرم قرص بیزوپرولول اوه سینا 2.5 میلی گرم کپسول آوی دیفوما 240 میلی گرم کپسول آوی دیفوما 120 میلی گرم قرص آوی سیتابین 500 میلی گرم قرص وریکونازول اوه سینا 200 میلی گرم قرص لووفلوکساسین اوه سینا 500 میلی گرم قرص لووفلوکساسین اوه سینا 250 میلی گرم قرص والاسیکلوویر اوه سینا 1000 میلی گرم قرص والاسیکلوویر اوه سینا 500 میلی گرم کپسول آوی لوب 200 میلی گرم کپسول اویسانیب 50 میلی گرم کپسول اویسانیب 25 میلی گرم قرص ستزینا 10 میلی گرم کپسول اپرپیتانت اوه سینا 125 میلی گرم کپسول آوی نیب 100 میلی گرم قرص آوی لوکاست 10 میلی گرم قرص آوی سیکلوویر 400 میلی گرم قرص آوی سیکلوویر 800 میلی گرم قرص آوی سیکلوویر 200 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info