شربت فور کلد تیدی 120 میلی لیتر

FOR COLD TD 120 ml Syrup

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی تولید دارو [ ایران ]

موارد مصرف شربت فور کلد تیدی 120 میلی لیتر

این دارو بصورت ترکیب و به فرم شربت موجود است. 5 میلی لیتر آن معادل 160 میلی گرم استامینوفن به عنوان مسکن و تب بر، 1 میلی گرم کلرفنیرامین برای رفع علائم حساسیت، 5 میلی گرم دکسترومتورفان ضد سرفه و 2.5 میلی گرم فنیل افرین برای برطرف کردن آبریزش از بینی است که در کل علائم سرماخوردگی و آنفلوانزا را برطرف می کند.
شرکت های داروسازی در حجم های مختلف 60،120 و 200 میلی لیتر با برندهای اختصاصی این دارو را تولید می کنند.

چنانچه در خصوص "شربت فور کلد تیدی 120 میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

آمپول ترامادول-تی دی 50 میلی گرم قرص سرترالین تی دی 50 میلی گرم شربت رانیتیدین تولید دارو 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر قرص رانیتیدین تولید دارو 300 میلی گرم قرص پرانول 40 میلی گرم آمپول پرانول 1 میلی گرم (پروپرانولول) قرص پرانول 10 میلی گرم (پروپرانولول) اسکراب تولیدین 7.5% 3.8 لیتر محلول تولیدین اسکراب 7.5% 250 میلی لیتر محلول تولیدین 7.5% یک لیتری ژل واژینال تولیدین 10% 80 گرم محلول تولیدین 10% 60 میلی لیتر محلول تولیدین 10% 3.8 لیتری محلول تولیدین 10% 250 میلی لیتری محلول تولیدین 10% 1 لیتری آمپول پنتازوسین تولید دارو 30 میلی گرم/1 میلی لیتر قرص سدارین 10 میلی گرم کپسول ارلیستات تولید دارو 60 میلی گرم کپسول ارلیستات تولید دارو 120 میلی گرم قرص افلوکوئینول 300 میلی گرم قرص افلوکوئینول 200 میلی گرم قطره استامینوفن تولید دارو محلول استامینوفن تولیددارو 120 میلی گرم/5 میلی لیتر ژل آداپالن تولید دارو 0.1% قرص رلیکول سوسپانسیون گاسترال قرص آملوتیدی 5 میلی گرم قرص تداسا 100 میلی گرم قرص تیداتور 40 میلی گرم قرص تیداتور 20 میلی گرم قرص تیداتور 10 میلی گرم کپسول آزیترومایسین تولیددارو 250 میلی گرم سوسپانسیون آزیترومایسین تی.دی 200 میلی گرم قرص آکسار قرص نیفیدیپین تولیددارو 10 میلی گرم قطره بینی نفازولین تولیددارو 0.05% 10 میلی لیتر آمپول نالوکسان تیدی 0.4 میلی گرم/میلی لیتر قرص مونته لوکاست تی.دی 10 میلی گرم قرص ممانتین تی.دی 10 میلی گرم قرص ملوکسیکام تولیددارو 7.5 میلی گرم قرص ملوکسیکام تولیددارو 15 میلی گرم قرص بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم شیاف بیزاکودیل تولیددارو 5 میلی گرم شیاف بیزاکودیل تولیددارو 10 میلی گرم سوسپانسیون لاکس-مل 8% 240 میلی لیتر آمپول موکولین 4 میلی گرم/2 میلی لیتر الگزیر موکولین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر قرص موکولین 8 میلی گرم پماد سوختگی تولیددارو 30 گرم قرص ستریزین تی.دی 10 میلی گرم (ستیریزین) قرص سیپروکینول 250 میلی گرم قرص سیپروکینول 500 میلی گرم قرص تیدیپرام 20 میلی گرم آمپول تیدی کولین 250 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص کلاریترومایسین تی.دی 500 میلی گرم قطره خوراکی تیدوکاف 60میلی گرم/میلی لیتر قرص وازونیدین (کلونیدین تولید دارو)0.2 میلی گرم قرص ال-کارنیتین تولیددارو 250 میلی گرم شربت لاکتولز تولیددارو 10گرم/15میلی لیتر 240 میلی لیتر قرص ایزوپرین 10 میلی گرم قرص ایزورباید 5 میلی گرم قرص ایزورباید 10 میلی گرم شربت دکسترومتورفان تولیددارو 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر شیاف دیکلوفناک تی.دی 100 میلی گرم قرص دی سیکلومین تولیددارو 10 میلی گرم الگزیر دی سیکلومین تولیددارو 10میلی گرم/5میلی لیتر آمپول سیکلومین 20 میلی گرم/2میلی لیتر شیاف ایندوساپ 100 میلی گرم آمپول هیوسین-ان-بوتیل بروماید تولیددارو 20میلی گرم/1میلی لیتر شربت گایول 60 میلی لیتر قطره خوراکی دایمتین قرص دی پیریدامول تولیددارو 75 میلی گرم شربت کوفکس 60 میلی لیتر ساشه سی ویت قرص آلومینیوم ام جی اس تولیددارو کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 250میلی گرم کپسول آموکسی سیلین تولید دارو 500میلی گرم قرص آتنولول تولید دارو 100 میلی گرم پماد ویتامین آ+د تولید دارو 30 گرم کرم سرتاکول 2% 15 گرم قرص پرانول 20 میلی گرم قرص پرامیپکسول تولید دارو 0.7 میلی گرم کرم سورین 13.9% 30 گرم کپسول لیپوسولوین 200 میلی گرم کپسول دپرسول 20 میلی گرم کپسول دپرسول 30 میلی گرم کپسول دپرسول 60 میلی گرم قرص تیدوکاف 40 میلی گرم قرص مدافنیل تولیددارو 100 میلی گرم قرص ریزدرونات تولیددارو 35 میلی گرم قطره خوراکی دکستوفان 60میلی گرم/15 میلی لیتر قرص جینکو تیدی قرص فبوکسوستات تی.دی 40 میلی گرم ت(تیدوریک) کپسول کورکومین قطره دی متیکس شیاف لوبری تی دی پماد کالندو تی دی ژل تیدی رز شربت برونکوتیدی تی دی استیک بینی دکونژستان پماد ترموراب 19 گرم پماد ترموراب 38 گرم شربت تیدوسپان قرص موکوسولوین 200 میلی گرم قرص کلسیرادون قرص روکشدار کلسیم سیترات+ویتامین د3 تولید دارو 50 کذم موضعی کالامین تولیددارو 8% 30 گرم کپسول تیدی فن شربت تریپل کلد 160/12.5/2.5 میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر قرص آملودیپبن/آتورواستاتین تولیددارو 5/20 میلی گرم سوسپانسیون آموکسی سیلین-تی دی 125میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر سوسپانسیون آموکسی سیلین-تی دی 250 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر قرص هیوسین تولید دارو 10 میلی گرم کپسول پرگابالین تولید دارو 75 میلی گرم کپسول پرگابالین تولید دارو 150 میلی گرم قرص تیدوریک 80 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین تولید دارو 50 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین تولید دارو 100 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین تولید دارو 25 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین متفورمین تولید دارو 50/500 میلی گرم قرص جمی فلوکساسین تولید دارو 320 میلی گرم ژل موضعی ویگاژل 1% 30 گرم شیاف مزالازین تولید دارو 500 میلی گرم قرص مدافنیل تولیددارو 200 میلی گرم قرص موکسی فلوکساسین تولید دارو 400 میلی گرم قرص اندانسترون تولید دارو 4 میلی گرم کپسول جم فیبروزیل تولید دارو 300 میلی گرم کپسول کلیندامایسین تولید دارو 300 میلی گرم کپسول کلیندامایسین تولید دارو 150 میلی گرم قرص دابیگاتران تولید دارو 110 میلی گرم قرص دابیگاتران تولید دارو 75 میلی گرم قرص هیدروکلروتیازید تولید دارو 50 میلی گرم قرص هیدروکلروتیازید تولید دارو 25 میلی گرم شیاف آنتی هموروئید تولید دارو کرم موضعی هیدروکورتیزون تولید دارو 1% 15 گرم قطره چشمی آکوا درین 20% قطره چشمی آکوا درین 10% قطره متوکلوپرامید تولید دارو 4 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر شربت رینوتوس دی 2میلی گرم/15میلی گرم/5میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر کرم موضعی کلوتریمازول/هیدروکورتیزون تولید دارو 1%/1% 15 گرم شربت پولیتوس پلاس 60 میلی لیتر شربت تیدی فلو 120 میلی لیتر قرص دوراپوکس 30 میلی گرم قرص دوراپوکس 60 میلی گرم کپسول لیپوسولوین 100 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info