کپسول پیوسته رهش تئوکس 200 میلی گرم

THEOX 200 mg ER Capsule

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]

موارد مصرف کپسول پیوسته رهش تئوکس 200 میلی گرم

تئوفيلين براي درمان انسداد برگشت پذير راههاي تنفسي و آسم حاد مصرف مي شود.

چنانچه در خصوص "کپسول پیوسته رهش تئوکس 200 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص سیمواستاتین سجاد دارو 20 میلی گرم قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 45 میلی گرم قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 30 میلی گرم-پیوسد قرص پیوگلیتازون سجاد دارو 15 میلی گرم کپسول امپرازول ساج دارو 20 میلی گرم قرص آتنولول سجاددارو 50 میلی گرم قرص آتنولول سجاددارو 100 میلی گرم قرص متولوپرس 50 میلی گرم کپسول سلکسوسد 100 میلی گرم کپسول سلکسوسد 200 میلی گرم قرص کلوپیدوگرل سجاد دارو 75 میلی گرم-گلوپیسد کپسول فلوکستین سجاد دارو 20 میلی گرم کپسول فلوکستین سجاددارو 10 میلی گرم قرص جویدنی آ اس آ سجاد دارو 100میلی گرم قرص والپروات سدیم سجاد دارو 200 میلی گرم قرص تولتریدین ساج دارو 2 میلی گرم قرص تولتریدین سجاد دارو 1 میلی گرم قرص پروتورابکس 20 میلی گرم کپسول آهسته رهش کولیبسان 200 میلی گرم کپسول لانسوساد 30 میلی گرم کپسول لانسوساد 15 میلی گرم قرص تورادولاک 10 میلی گرم کپسول گاباترانس 300 میلی گرم کپسول گاباترانس 200 میلی گرم کپسول گاباترانس 100 میلی گرم قرص سافکسوفست 120 میلی گرم قرص سافکسوفست 180 میلی گرم قرص سافکسوفست 60 میلی گرم قرص کاردیبوسنت 125 میلی گرم کپسول زیتروسد 500 میلی گرم کپسول زیتروسد 250 میلی گرم قرص جانوسد 50 میلی گرم قرص جانوسد 100 میلی گرم قرص جانوسد 25 میلی گرم قرص کرستوسد 20 میلی گرم قرص کرستوسد 5 میلی گرم قرص کرستوسد 10 میلی گرم قرص کرستوسد 40 میلی گرم قرص مزالازین سجاد داروی شرق 500 میلی گرم قرص فاموسد 40 میلی گرم قرص فولیک اسید سجاد 1 میلی گرم قرص فولیک اسید سجاد 5 میلی گرم قرص بیزوبلاک 10 میلی گرم قرص بیزوپرولول سجاد دارو 2.5 میلی گرم-بیزوبلاک قرص بیزوپرولول سجاد دارو 5 میلی گرم - بیزوبلاک کپسول امپروسد 20 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین/متفورمین سجاد دارو 50/500 میلی گرم کپسول سدوکستین 20 میلی گرم قرص لووفلوکساسین سجاد دارو 500 یلی گرم قرص لووفلوکساسین سجاد دارو 750 میلی گرم کپسول مفنامیک اسید سجاد دارو 250 میلی گرم قرص تولتروسد 2 میلی گرم قرص تولتروسد 1 میلی گرم قرص والپروسد 200 میلی گرم قرص آتورواستاتین سجاد دارو 20 میلی گرم قرص آتورواستاتین سجاد دارو 10 میلی گرم قرص آتورواستاتین سجاد دارو 40 میلی گرم قرص کوتریموکسازول سجاد دارو 400/80 میلی گرم قرص کلاریترومایسین سجاد دارو 500 میلی گرم قرص کلاریترومایسین سجاد دارو 250 میلی گرم قرص جمی فلوکساسین سجاد دارو 320 میلی گرم تامسولوسین سجاد دارو 0.4 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info