محصولات شرکت داروسازی گیاه اسانس

محصولات شرکت داروسازی گیاه اسانس

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Zireh GE Drop [قطره زیره جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Carum carvi
Ecogan Capsule [کپسول اکوگان] داروسازی گیاه اسانس Triticum aestivum+Panax ginseng+Humulus lupulus
Myrtlx GE Drop [قطره میرتلکس جی اسس] داروسازی گیاه اسانس Myrtus communis L
Clindaphyt GE Topical solution [محلول موضعی کلیندافیت جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Melaleuca alternifolia+Matricaria recutita+Calendula officinalis+ Arctostaphylos uva-ursi+ Epilobium parviflorum
Razak Tablet [قرص رازک] داروسازی گیاه اسانس Humulus lupulus
Razak GE Drop [قطره رازک جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Humulus lupulus
Fly off GE Topical Spray [اسپری موضعی فلای آف جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Plargonium graveolens
Colitic Drop [قطره کولی تیک] داروسازی گیاه اسانس Anethum graveolens+Foeniculum vulgare
Drosil Drop [قطره دروزیل] داروسازی گیاه اسانس Thymus daenensis celak
Immunsupport GE Drop [قطره ایمنوساپورت جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Echinaceae purpurea
Phytocin Susp. For Inhalation [سوسپانسیون استنشاقی فیتوسین] داروسازی گیاه اسانس Eucalyptus camadulansis+ Menthol
AFS Drop [قطره ای اف اس] داروسازی گیاه اسانس Mentha Piperita
Drosil Syrup [شربت دروزیل] داروسازی گیاه اسانس Thymus daenensis celak
Soygan Capsule [کپسول سویگان] داروسازی گیاه اسانس Glycine Soja
Romaran Ointment [پماد روماران] داروسازی گیاه اسانس Rosmarinus officinalis
Cam green Tablet [قرص کام گرین] داروسازی گیاه اسانس Camellia Sinensis
Dill GE Drop [قطره دیل جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Anethum graveolens
Drosil with Honey Syrup [شربت دروزیل با عسل] داروسازی گیاه اسانس Thymus daenensis celak
Obesiless GE Capsule [کپسول ابسی لس جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Cyamopsis tetragonolobus+ Camellia sinensis
Hotice GE Gel [ژل هوتیس جی ایی] داروسازی گیاه اسانس Mentha Piperita
Cam green Capsule [کپسول کام گرین] داروسازی گیاه اسانس Camellia Sinensis
Cinol Nasal spray [اسپری بینی سینول] داروسازی گیاه اسانس Capsicum annum+Eucalyptus globulus+Aloe vera+Rosmarinus officinalis+ Eucalyptus globulus
Contrafissure Ointment [پماد کانترافیشر] داروسازی گیاه اسانس Matricaria recutita L
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب