قرص اپی ستام 500 میلی گرم

EPICETAM 500MG TAB

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی سامی ساز [ ایران ]

داروهای ضد صرع

موارد مصرف قرص اپی ستام 500 میلی گرم

ضد تشنج (مشتق پیرولیدین).
الف- درمان کمکی در ببماران با تشنج پارشیال (با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه)
ب- داروی خط دوم در درمان تشنج های تونیک-کلونیک ژنرالیزه، میوکلونوس (شامل juvenile myoclonic epilepsy) و تشنج های تونیک یا آتونیک
ج- درمان Lennox-Gastaut syndrome

چنانچه در خصوص "قرص اپی ستام 500 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص دپراکسین 75 میلی گرم قرص دپراکسین 37.5 میلی گرم قرص ترامادول سامی ساز 50 میلی گرم قرص ترامادول سامی ساز 100 میلی گرم قرص تیافیل 20 میلی گرم قرص پنتوس 40 میلی گرم قرص پنتوس 20 میلی گرم قرص استامینوفن سامی ساز 500 میلی گرم قرص روکشدار آ اس ا سامی ساز(کاردیوسپرین) 80 میلی گرم قرص آتنولول سامی ساز 50 میلی گرم قرص آتنولول سامی ساز 100 میلی گرم قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم قرص آتورواستاتین سامی ساز 10 میلی گرم قرص میزوگلندین 200 میکروگرم قرص میزوگلندین 100 میکروگرم قرص متفورمین سامی ساز 500 میلی گرم - متفورسام قرص ملوکسیب 7.5 میلی گرم قرص ملوکسیب 15 میلی گرم قرص کولوفین 135 میلی گرم قرص گلی بنکلامید سامی ساز 5 میلی گرم قرص دونپت 5 میلی گرم قرص دونپت 10 میلی گرم قرص مکسوپرازول 20 میلی گرم قرص مکسوپرازول 40 میلی گرم کپسول گاباپرل 300 میلی گرم کپسول گاباپرل 150 میلی گرم کپسول گاباپرل 100میلی گرم کپسول گاباپرل 75 میلی گرم قرص تیافیل 10 میلی گرم قرص استامینوفن کدئین سامی ساز310میلی گرم قرص پراگلیناید 2 میلی گرم قرص پراگلیناید 0.5 میلی گرم قرص کوئپین 25 میلی گرم کپسول آهسته رهش کولوفین 200 میلی گرم کپسول لنسوپرکس 30 میلی گرم کپسول لنسوپرکس 15 میلی گرم قرص کوئپین 100 میلی گرم قرص پیتوز 45 میلی گرم قرص پیتوز 30 میلی گرم قرص پیتوز 15 میلی گرم قرص آلگزافن 120 میلی گرم قرص آلگزافن 180 میلی گرم قرص آلگزافن 60 میلی گرم قرص نارکوفینیل 100 میلی گرم قرص پراگلیناید 1 میلی گرم قرص کوئپین 200 میلی گرم قرص سامی لاکس قرص دیلی پوکس 30 میلی گرم قرص باکتینون 250 میلی گرم قرص باکتینون 500 میلی گرم قرص بیسوتا 10 میلی گرم قرص بیسوتا 5 میلی گرم قرص بیسوتا 2.5 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین سامی ساز 100 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین سامی ساز 50 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین سامی ساز 25 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین متفورمین سامی ساز 50/500 میلی گرم قرص رووستات 40 میلی گرم قرص رووستات 5 میلی گرم قرص رووستات 10 میلی گرم قرص رووستات 20 میلی گرم کپسول دلوکستین سامی ساز 60 میلی گرم کپسول دلوکستین سامی ساز 30 میلی گرم کپسول دلوکستین سامی ساز 20 میلی گرم کپسول پانافن کافئین 500/65 میلی گرم قرص پانافن کدئین 300/20 میلی گرم قرص تیکاگرلور سامی ساز 90 میلی گرم قرص تیکاگرلول سامی ساز 60 میلی گرم قرص استامینوفن-کافئین-کدئین سامی ساز 300/15/15 میلی گرم قرص لیناگلیپتین سامی ساز 5 میلی گرم قرص والفورت اچ سی تی 10/160/12.5 میلی گرم قرص والفورت اچ سی تی 5/160/12.5 میلی گرم قرص والفورت اچ سی تی 5/160/25 میلی گرم قرص والفورت اچ سی تی 10/160/25 میلی گرم قرص والفورت 5/160 میلی گرم قرص والفورت 10/160 میلی گرم قرص والفورت 5/320 میلی گرم قرص والفورت 5/80 میلی گرم قرص پیوسته رهش متوماپس 190 میلی گرم قرص پیوسته رهش متوماپس 95 میلی گرم قرص پیوسته رهش متوماپس 47.5 میلی گرم قرص پیوسته رهش متوماپس 23.75 میلی گرم قرص متفورسام 1000 میلی گرم قرص پیوسته رهش متفورسام 1000 میلی گرم قرص تیافیل 5 میلی گرم قرص دیلی پوکس 60 میلی گرم قرص رنیوان اچ 160/25 میلی گرم قرص رنیوان 40 میلی گرم قرص رنیوان 80 میلی گرم قرص رنیوان 160 میلی گرم قرص رنیوان اچ 320/25 میلی گرم قرص رنیوان اچ 80/12.5 میلی گرم قرص رنیوان اچ 160/12.5 میلی گرم قرص رنیوان اچ 320/12.5 میلی گرم قرص دابیگاتران سامی ساز 110 میلی گرم قرص دابیگاتران سامی ساز 150 میلی گرم قرص دابیگاتران سامی ساز 75 میلی گرم قرص بیسوتا اچ سی تی 10/25 میلی گرم قرص بیسوتا اچ سی تی 5/6.25 میلی گرم قرص بیسوتا اچ سی تی 5/12.5 میلی گرم قرص بیسوتا اچ سی تی 10/6.25 میلی گرم قرص لیناگلیپتین/متفورمین سامی ساز 2.5/500 میلی گرم قرص متگلیپت 50/500 میلی گرم قرص متگلیپت 50/1000 میلی گرم کپسول گالسینا 90 میلی گرم کپسول گالسینا 60 میلی گرم قرص گلیمیپراید سامی ساز 1 میلی گرم قرص گلیمیپراید سامی ساز 2 میلی گرم قرص گلیمیپراید سامی ساز 3 میلی گرم قرص گلیمیپراید سامی ساز 4 میلی گرم قرص بیسوتا اچ سی تی 2.5/6.25 میلی گرم قرص زامرون 30 میلی گرم قرص زامرون 45 میلی گرم قرص زامرون 15 میلی گرم قرص زامرون 7.5 میلی گرم قرص اینداپامید سامی ساز 2.5 میلی گرم قرص والفورت 10/320 میلی گرم قرص لاگیپتا 5 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info