کپسول امپرازول ابوریحان 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE ABURAIHAN 20 mg Capsule

دریافت اپلیکشن دارویاب

در کدام داروخانه موجود است؟

داروسازی ابوریحان [ ایران ]

داروهای گوارشی

موارد مصرف
امپرازول در درمان زخم هاي خوش خيم معده و دوازدهه، زخم هاي وابسته به هليكوباكتري پيلوري، سندروم زولينگر- اليسون، كاهش اسيد معده در جراحي و پيشگيري كوتاه مدت بازگشت محتويات معده و درمان بيماري به كار برده مي شود.
این دارو می تواند در درمان سوء هاضمه و بیماری رفلکس٬ همچنین در پیشگیری و درمان زخم های مرتبط با NSAIDs استفاده شود.
در افرادی که نیاز به مصرف مزمن NSAID دارند بعد از بهبود زخم مقدار مصرف امپرازول کاهش نمی یابد زیرا امکان پیشرفت زخم بدون علائم وجود دارد.
این دارو ممکن است علائم سرطان معده را بپوشاند و در افراد پرخطر باید قبل از شروع درمان بیمار از نظر بدخیمی معده بررسی شود
این دارو می تواند در کاهش تخریب مکمل های آنزیم های پانکراسی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس به کار رود.
مقدار بالای این دارو برای کنترل ترشح اسید معده در سندرم زولینگر - الیسون به کار می رود

چنانچه در خصوص "کپسول امپرازول ابوریحان 20 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

سایر برند های این شرکت

قرص رپیدم 5 میلی گرم قرص رپیدم 10 میلی گرم قرص آدووان 80 میلی گرم قرص آدووان 40 میلی گرم آمپول ناوترون 5 میلیگرم بر 5 میلی لیتر آمپول ترامادول ابوریحان 50 میلی گرم قرص کانوکس 50 میلی گرم قرص کانوکس 25 میلی گرم قرص کانوکس 100 میلی گرم قرص اسپالکس 4 میلی گرم آمپول تستوسترون انانتات ابوریحان 250 میلی گرم آمپول تستوسترون انانتات ابوریحان 100 میلی گرم پماد مودوپروک 0.03 % 30 گرم آمپول سوکسیل 20 میلی گرم بر میلی لیتر قرص اسپیرانولاکتون ابوریحان 25 میلی گرم قرص ریتمیکس 80 میلی گرم قرص ریتمیکس 40 میلی گرم قرص روپیرکس 5 میلی گرم قرص روپیرکس 1 میلی گرم قرص روپیرکس 0.5 میلی گرم قرص روپیرکس 0.25 میلی گرم کپسول کولیناپ 6 میلی گرم کپسول کولیناپ 4.5 میلی گرم کپسول کولیناپ 3 میلی گرم کپسول کولیناپ 1.5 میلی گرم قرص نیوبت 2 میلی گرم قرص نیوبت 1 میلی گرم قرص نیوبت 0.5 میلی گرم قرص رالوفن 60 میلی گرم قرص رابزول 20 میلی گرم آمپول فرتیژست 50 میلی گرم شیاف فرتیژست 400 میلی گرم آمپول فرتیژست 25 میلی گرم شیاف فرتیژست 200 میلی گرم قرص پردنیزولون فورت ابوریحان 50 میلی گرم قرص پردنیزولون-آی آر 5 میلی گرم آمپول رلیدین 50 میلی گرم/1 میلی لیتر آمپول رلیدین 25 میلی گرم/1 میلی لیتر آمپول رلیدین 100 میلی گرم/2 میلی لیتر آمپول پامیدیا 90 میلی گرم آمپول لادومیک 5 واحد آمپول لادومیک 10 واحد قرص اکسی زور 600 میلی گرم قرص اکسی زور 300 میلی گرم کپسول ونوستات 60 میلی گرم کپسول ونوستات 120 میلی گرم شیاف استامینوفن-ا آر 125 میلی گرم شیاف استامینوفن ابوریحان 325 میلی گرم کرم آکنالن 0.1% 30 گرم ژل موضعی آکنالن 0.1% 30 گرم قرص استئونات 10 میلی گرم آمپول آلفی جکت 5 میلی گرم/10 میلی لیتر آمپول آلفی جکت 1 میلی گرم/2 میلی لیتر آمپول آلفی جکت 2.5 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص سدالام 0.5 میلی گرم قرص سدالام 1 میلی گرم پماد آنتی هموروئید-ا آر شیاف انتی هموروئید ابوریحان آمپول آنکور 50میلی گرم/5میلی لیتر آمپول آنکور 25 میلی گرم/2.5میلی لیتر آمپول اوکتروتاید ابوریحان 0.05 میلی گرم قرص زیپکس 5 میلی گرم شیاف ناپروکسن-ا آر 500 میلی گرم آمپول دکابولکس 25 میلی گرم/میلی لیتر شیاف اوپیرکت 10 میلی گرم قرص جویدنی مونتکس 5 میلی گرم قرص مونتکس 10 میلی گرم پماد مومه کین 0.1% 30 گرم کرم مومکین 0.1% 30 گرم قرص میزوتک 100 میکروگرم آمپول میدازولام ابوریحان 5 میلی گرم/1 میلی لیتر پماد بنزوکائین-ا آر 5% 30 گرم قرص متیل تستوسترون ابوریحان 25 میلی گرم قرص ملوکسیکام ابوریحان 7.5 میلی گرم قرص ملوکسیکام ابوریحان 15 میلی گرم قرص برندوکر 40 میلی گرم قرص برندوکر 20 میلی گرم قرص مدروکسی پروژسترون-ا آر 5 میلی گرم پماد بتامتازون-ا آر 0.1% کرم بتالون0.1% آمپول بتامتازون ابوریحان 4 میلی گرم/1میلی لیتر قرص بتامتازون ابوریحان 0.5میلی گرم شیاف لاکسادیل 10 میلی گرم شیاف لاگزادیل 5 میلی گرم قرص لاینسترونول-ا آر 28 عددی ویال نومبوکائین 0.25% 10 میلی لیتر ویال نامبوکایین 0.5% 10 میلی لیتر ویال نامبوکائین 0.25% 20 میلی لیتر ویال آناگون 5.5 میلی گرم/5.5 میلی لیتر قرص کابولین 0.5 میلی گرم قرص کابولین 1 میلی گرم پماد پسوریامنت 50 میکروگرم/گرم 30 گرم آمپول میانین 50 واحد/میلی لیتر آمپول لیدوکائین ابوریحان 2% 5 میلی لیتر پماد لیدوکایین اچ-ا آر قرص اووسیز 0.75 میلی گرم قرص استرومارین 0.625 میلی گرم قرص استرومارین 1.25 میلی گرم قرص اوسپت-اچ دی -اووسپت قرص اوسپت-ال دی -اووسپت قرص تری فاربه 21 عددی-تریفاربه قرص لتراکس 2.5 میلی گرم قرص آندروبیت 50 میلی گرم قرص سیپروترون کامپاند ابوریحان آمپول دزوکسی کورتیکوسترون استات ابوریحان 5میلی گرم/1میلی لیتر قرص دگزامتازون ابوریحان 0.5 میلی گرم آمپول آکوازون 8 میلی گرم/2 میلی لیتر آمپول دیکلوژین 75میلی گرم/3میلی لیتر شیاف دیکلوفناک ابوریحان 50میلی گرم شیاف دیکلوفناک ابوریحان 100 میلی گرم ویال ایوگراف 350میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر ویال آیوگراف 300 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر ویال آیوگراف 300 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر ویال ایوگراف 240 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر ویال آیوگراف 240 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر شیاف ایندومتاسین-ا آر 50 میلی گرم شیاف ایندومتاسین-ا آ 100 میلی گرم آمپول فمولایف 250میلی گرم/میلی لیتر آمپول هیدروکورتیزون ابوریحان 100 میلی گرم/2میلی لیتر پماد هیدروکورتیزون-ا آر 1% 15 گرم قرص هیدروکورتیزون ابوریحان 10 میلی گرم آمپول کلوتین 5000واحد/1 میلی لیتر آمپول گراتریل 1 میلی گرم/1 میلی لیتر آمپول گراتریل 3میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر قرص گراتریل 1 میلی گرم قرص دی والدین 250 میلی گرم قرص دی والدین 500 میلی گرم قرص دومپریدون ابو 10 میلی گر م (دمپریدون) قرص رمودون 10 میلی گرم قرص آلزامین 8 میلی گرم قرص الزامین 4 میلی گرم قرص آلزامین 12 میلی گرم آمپول فورزماید ابوریحان 40 میلی گرم آمپول فورزماید ابوریحان 20 میلی گرم کرم فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم پماد فلوسینولون-ا آر 0.025% 15گرم قرص دوفاژست 10 میلی گرم قرص فلودروکورتیزون-ا آر 0.1 میلی گرم قرص فینید 1 میلی گرم قرص فیناید 5 میلی گرم قرص رینوفکس 120 میلی گرم قرص رینوفکس 180 میلی گرم قرص رینوفکس 60 میلی گرم آمپول فنی جکت 50میکروگرم/میلی لیتر 5میلی لیتر آمپول فنیجکت 0.1میلی گرم/2میلی لیتر آمپول فنیجکت 50 میکروگرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر کپسول تریرول 200 میلی گرم - تری رول کپسول تریرول 100 میلی گرم - تری رول قرص ریبکول 10 میلی گرم قرص اتینیل استرادیول ابوریحان 0.5 میلی گرم قرص اتینیل استرادیول ابوریحان 0.05 میلی گرم قرص استرادیول والرات ابوریحان 2 میلی گرم قرص استرادیول والرات ابوریحان 1 میلی گرم آمپول استراوال 10میلی گرم/1میلی لیتر -استرادیول والرات کرم اورکس 5% 30گرم کرم اورکس 20% 30 گرم کرم اورکس 10% 30 گرم قرص کولیپتن 5/20میلی گرم کپسول زونپسی 50 میلی گرم کپسول زونسپی 100 میلی گرم کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 75 میلی گرم کپسول آهسته رهش ونلافاکسین ابوریحان 37.5 میلی گرم قرص آدووان 160 میلی گرم قرص اوسودزوکسی کولیک اسید ابوریحان 250 میلی گرم کپسول ناووترون 5 میلی گرم پماد مودوپروک 0.1% 30 گرمی قرص لیزونکس 20 میلی گرم قرص اینوتیو 12.5 میلی گرم قرص اینوتیو 25 میلی گرم قرص اینوتیو 6.25 میلی گرم ویال کائینامید 2% 20میلی لیتر قرص کاردیوسان 50 میلی گرم قرص کاردیوسان 25 میلی گرم قرص لووتین 0.1 میلی گرم قرص اووسیز 1.5 میلی گرم کپسول ژینکس 75 میلی گرم (جینکس) شیاف لاکساتور 1 گرم شیاف لاگزاتور 2 گرم قرص روکین 3/0.03 میلی گرم آمپول ریبون 4 میلی گرم/5 میلی لیتر قرص اوکسیزور 150 میلی گرم قرص تری کونتین 6.5 میلی گرم قرص تریکونتین 2.6 میلی گرم قرص سروتاپ 30 میلی گرم پماد پسوریابت 0.005%/0.064% قرص مارولین 21 عددی قرص اووستاپ-اف ایی 28 عددی قرص الیرون 500 میلی گرم قرص الیرون 250 میلی گرم قرص الیرون 125 میلی گرم ویال آنسیس 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر کرم پپرسین 0.075% کپسول کورکومین-ابوریحان 250 میلی گرم کپسول کورکومین-ابوریحان 500 میلی گرم کرم پپرسین 0.025% قرص اناروزین 25 میلی گرم قرص آنژیورل 5 میلی گرم کپسول اندوزول 200 میلی گرم -دانازول کپسول اندوزول 100 میلی گرم - دانازول قرص بوسنتان ابوریحان 62.5 میلی گرم قرص بوسنتان ابوریحان 125 میلی گرم آمپول فمولایف 500 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص ال-آرژنین 1000 میلی گرم ابوریحان کپسول ژینکس 100 میلی گرم (جینکس) قرص سیتاگلیپتین ابوریحان 25 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین ابوریحان 50 میلی گرم قرص سیتاگلیپتین ابوریحان 100 میلی گرم آمپول کتورولاک ابوریحان 30میلی گرم/میلی لیتر قرص کتورولاک ابوریحان 10 میلی گرم قرص لیناگلیپتین ابوریحان 5 میلی گرم قرص امابت 10 میلی گرم قرص امابت 25 میلی گرم قرص آپیرابان 5 میلی گرم قرص آپیرابان 2.5 میلی گرم قرص دینوول 2 میلی گرم قرص آلدرون 50 میلی گرم قرص آلدرون 25 میلی گرم قرص فینگولیمد ابوریحان 0.5 میلی گرم پماد مرهم سفید بتاهیل قرص دگزامتازون ابوریحان 4 میلی گرم قرص مزالون 500 میلی گرم شیاف مزالون 500 میلی گرم قرص کلوتوکس 15 میلی گرم قرص کلوتوکس 10 میلی گرم قرص کلوتوکس 20 میلی گرم قرص اکسابن 2.5 میلی گرم قرص اکسابن 10 میلی گرم آمپول بیوجکت 5 میلی گرم/1 میلی لیتر آمپول پانتینکس 500 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص توفاژوس 5 میلی گرم قرص فلوجیو 14 میلی گرم قرص فمیکا 2/0.03 میلی گرم قرص هیدروکسی کلروکین ابوریحان 200 میلی گرم قرص فرتیفن 50 میلی گرم قرص اندانیل 4 میلی گرم آمپول اندانیل 4 میلی گرم/2 میلی لیتر قرص پیوسته رهش مری کوم 1000 میلی گرم قرص پیوسته رهش مری کوم 500 میلی گرم قرص داپودیلی 30 میلی گرم قرص الیجید 360 میلی گرم قرص الیجید 90 میلی گرم قرص الیجید 180 میلی گرم قرص تاموکسیفن ابوریحان 10 میلی گرم قرص تاموکسیفن ابوریحان 20 میلی گرم کپسول تامی کپ 75 میلی گرم قرص بی بتا 5 میلی گرم قرص بی بتا 2.5 میلی گرم قرص بی بتا 10 میلی گرم قرص روجا 3/0.02 میلی گرم کپسول ونوستات پلاس - ارلیستات+مولتی ویتامین قرص هیدروکلروتیازید ابوریحان 50 میلی گرم قرص هیدروکلروتیازید ابوریحان 25 میلی گرم کپسول نکسیتور 40 میلی گرم کپسول نکسیتور 20 میلی گرم کرم موضعی لیکادین-پی 30 گرم پماد زینک اکساید ابوریحان 25% - زینک اکسید آمپول متیل پردنیزولون استات ابوریحان 40 میلی گرم/1 میلی لیتر قرص تنویرال 300 میلی گرم کپسول آتیویر 200 میلی گرم قرص ویروسوف 400 میلی گرم قرص کلسیم منیزیم زینک د3 هلثی وی سافت ژل امگا 3 انتریک کوتد هلثی وی 1000 میلی گرم قرص ویتامین د3 1000 واحد هلثی وی قرص ویتامین د3 2000 واحد هلثی وی قرص لدوونی 90/400 میلی گرم قرص مزالون 800 میلی گرم شیاف مقعدی ایبوپروفن ابوریحان 150 میلی گرم شیاف مقعدی ایبوپروفن ابوریحان 75 میلی گرم ویال تزریقی لابیجکت 100 میلی گرم/20 میلی لیتر ویال تزریقی مگنوستیک 469 میلی گرم/میلی لیتر 15 میلی لیتر آمپول سوفیجکت 10 میکروگرم/2 میلی لیتر قرص آلزامین 4 میلی گرم ژل موضعی پیروکسیکام ابوریحان 0.5% قرص میزوتک 200 میکرو گرم کپسول ترانگزامیک اسید ابوریحان 250 میلی گرم نمایش بیشتر
گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info