امگا 369

در کدام داروخانه موجود است؟

  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول نرم آمريکن ويتامين امگا3و6و9
سافت ژل ویتانز نیچر امگاویت 369
سافت ژل امگا اکتیو (امگاکتیو)
سافت ژل وانا پیور امگا 3-6-9
سافت ژل امگا 3-6-9 وبر
سافت ژل سوپر میکس آنتی اجینگ
سافت ژل واناپیور امگا 369
سافت ژل امگا 3-6-9 دانا - امگا 3 6 9
سافت ژل امگا 9 6 3 اس تی پی فارما
سافت ژل مگا امگا 3 6 7 9 باریویتال
سافت ژل کاردیوفیت پلاس امگا و کیوتن آپوویتال
سافت ژل امگا پارادوکس او پی دی فارما
سافت ژل امگا 3 6 9 سویسانته 1200 میلی گرم
سافت ژل امگا 9-6-3 سوپرنچرال

چنانچه در خصوص "امگا 369" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه
گلوتریو ونوستات روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب