فراورده های مولتی ویتامین

در کدام داروخانه موجود است؟

  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف فراورده های مولتی ویتامین

ترکیبات بسیار متنوعی از ویتامین ها وجود دارد که هر محصول تعدادی از انواع ویتامین ها و مواد جانبی را دربر گرفته و برای اهداف گوناگون تهیه شده است
موارد مصرف هر فراوده منحصر به فرد است: ممکن است بعضی از این ترکیبات محتوی اجزاء گیاهی باشد یا مخصوص آقایان بانوان یا اطفال باشد.
بنابراین نمی توان منوگراف مستقل برای تمامی این فراورده ها تهیه کرد

دارو های هم گروه فراورده های مولتی ویتامین

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول ادونسد نوتري ويژن
آمريکن ويتامين ادالت ديلي مولتي ويتامين 60
کپسول انتي ايجينگ انهنسد فانکشن فور من 60 عددي
کپسول نرم آنتوکس 1200 م گ
کپسول بتاايميون
کپسول بيوگلن استات گارد 30 عددي
قرص بيوگلن ويتاملت ويتامين دي 30 عددي
قرص سنتروم سيلور مي 100 عددي
قرص سنتروم سيلور مي 30 عددي
قرص سنتروم با لوتئين مي 100 عددي
قرص سنتروم با لوتئين مي 30 عددي
قرص ناتال مولتی ویتامین مینرال ساپلیمنت 100عددی
قرص شاری ویژن
سافت ژل موکولایف
قرص ادونسد فورمولا +50 لایف استایل
قرص سنتراویت لایف استایل
سافت ژل ویتاویژن فورت
سافت ژل اورامین-ایی
سافت ژل اورامین-اف
سافت ژل دیلی ساپلیمنت ویتافارمد
سافت ژل مولتی ویون برای زنان
سافت ژل ژریویتون
سافت ژل ژریاتریک فارماتون
سافت ژل پریناتال ویتالی تون
سافت ژل مولتی برای خانم ها ویتالی تون
قرص مولتی ویتامین مو نچرال ورلد
قرص ویتال کمپلکس
قرص استرس فورمولا با روی لایف استایل
شربت اپتایزر (اشتها آور) کیندر
شربت کیدی فارماتون
کپسول پروست هلث
کپسول ماکولایف (ماکو لایف)
قرص سنتوم رها
قرص پری-ناتال فرمولا(پری ناتال فرمولا)
قرص جوشان انرژی هانسل
قرص/کپسول اورتومول فرتیل پلاس (ارتومول)
پودر/کپسول اورتومول آرتروپلاس (ارتومول)
ویال/کپسول/قرص اورتومول اسپرت (ارتومول)
قرص مولتی ویتامین A تو Z ویتالایز
قرص هیر نیل بیوتی کمپلکس
قرص ایمیدین - ایمدین
قرص درمیبل
قرص جوان کننده دکتر موراد (مورد)
قرص پیور اسکین موراد (مورد)
کپسول مموری پلاس مارنیز
سافت ژل مولتی ویون آقایان 50+
شربت ایمیونیتی ویواکیدز
قطره مولتی ویتامین ویواکیدز
شربت مولتی ویتامین ویواکیدز
قرص پروستات اکسل
شربت جونیور مارینز
شربت مولتی سانستول
قرص نورکرین خانم ها اکسترا استرنس
سافت ژل پرزرویژن
کپسول ارکتو ویتال مارینوکس
قطره ویتامین د مارینوکس
شربت مولتی ویتامین پلاس زینک مارینوکس
قرص مدیپ الفیک شکلات
قرص پروناتال فارماتون
قرص مولتی دیلی آلفا ویتامینز
کپسول مولتی ویتامین مولتی مینرال خانم های بالای 50 سال سندروس
کپسول مولتی ویتامین مولتی مینرال آقایان بالای 50 سال سندروس
سافت ژل ومیناویت اوریجینال
سافت ژل ایموکپ - ایمو کپ
قرص ساپلاس مدز
قرص اسکین هیر نیل سندروس
ساشه پروکسرکس سیگما تائو
ساشه پروکسید پلاس تائو
ساشه پروکسید وومن سیگما تائو
قرص دینامیزان نوارتیس
کپسول آزینک گروسس
قرص آزینک اپتیمال ادالت
قرص آزینک اپتیمال جونیور
قرص فورکاپیل
سافت ژل ویتاسیپ
کپسول موتیلیتی مکس
کپسول دبلیو اف اس پلاس
قرص فرتیلی مکس
قرص اپتی وومن گلدن لایف
قرص پرفکت لایف اون
ساشه آندروفرتی کیو فارما
قرص اپتی من اپتیموم نوتریشن
قرص اپتی وومن اپتیموم نوتریشن
شربت مولتی ویتامین جونیور هانسال
قرص دیلی ویتامین سایتک نوتریشن
پودر فور استار پروتئین سایتک نوتریشن
قرص ایمیوسنس
قرص بی استرس فری اس تی پی فارما
قرص مولتی پرن آر ایکس اس تی پی فارما
قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث
کپسول ویستالکس هلث برست
قرص جوشان ویتامین پلاس سیمرغ
قرص مولتی بالای 50 پلاس سیمرغ
قرص مولتی وگان
قرص مولتی دیلی دکتر گیل
کپسول ویتامین ث زینک سلنیوم و ویتامین د3 دکتر گیل
شربت کیدزی مولتی ویتامین دایونیکس
قرص فرتیلکر بی بی استارت
قرص فرتیلمن بی بی استارت
قرص و سافت ژل برست فیدینگ ویوا تیون
سافت ژل ویژن فول ویواتیون
سافت ژل منویت اسپرت (من ویت) ویواتیون
سافت ژل ومیناویت اسپرت ویواتیون
قرص هیر ایکس خانم ها ویواتیون(هیرایکس)
قطره مولتی ویتامین پدیابست
کپسول درمکس رجوا
قرص مولتی ویتامین خانم ها پیکادیلی
قرص مولتی ویتامین خانم ها +50 پیکادیلی
قرص مولتی مولتی لینا
کپسول هیر اسکین اند نیلز اونسن
قطره بی بی ویت هلث اید
شربت مولویت 200 میلی لیتر - مول ویت
قرص ویتامام
قرص ایمیون شاری
قرص نوریش شاری
قرص برست فیدینگ شاری
قرص جویدنی ایج شاری
قرص مکمل تقویتی آقایان شاری
قرص مکمل تقویتی بانوان لیدیز شاری
قرص پرگننسی شاری
قرص تین ایج شاری
قرص کیدز تقویتی کودکان شاری
قرص مکمل مو و ناخن اچ اند ان شاری
شربت ویتاتیمان
قرص مولتی فیکس آقایان - ویتاویوا
قرص مولتی فیکس بانوان- ویتاویوا
قرص بیوتی فیکس ویتاویوا - مو و ناخن
قرص مولتی ویتامین پلاس لوتئین نکستایل
قرص مولتی ویتامین پلاس 50 نکستایل
قرص مولتی پریناتال نکستایل
قرص درموسیس آنتی ایج ویواتیون
سافت ژل پریناتال پلاس دی اچ ای ویواتیون
قرص درموسیس پلاس ویواتیون
ساشه پرو ویتامین رزاویت
قرص مولتی ویتامین پلاس مینرال بیماران دیابتی
قرص پرگنووا رزاویت
قرص آلفا پریناتال
سافت ژل مولتی ویتامین دیابتیک دانا
سافت ژل مولتی دیلی دانا
قرص وایتا هی نوتراکس
قرص اسپکتروم نوتراکس
شربت مولتی ویتارکس بزرگسالان پارسیس
شربت مولتی ویتارکس کودکان پارسیس
قرص لیدی ویتن آمی ویتال
قرص منز کامپلیت برونسون
قرص فموبرا الحاوی
قرص ادالت کامپلیت برونسون
کپسول اسکین هیر اند نیلز برانسون
قرص پرشور لو برونسون
قرص پریناتال وبر نچرالز
کپسول پاورتون
کپسول مولتی کمپلت دکتر گیل
قرص ایمیون پروگلد
کپسول مام لایف - برای دوران بارداری
قرص پرفکت هلسی نیل اند اسکین لایف
قرص جوشان انرژی زا های درینک های هلث
کپسول مو، پوست و ناخن فم مد
کپسول پرگنانسی و جینجر فم مد
کپسول مکمل رشد و سلامت مو هیربرست
قرص دیلی ویتال دایونیکس فارما
کپسول دایونکس مولتی ویتامین
پودر جوشان افرسان انرژی بهشاد دارو
قرص جوشان مولتی ویتامین وان ا دی
کپسول گرناهیر پریمیوم
قرص جویدنی مولتی ویتامین و مینرال کودکان ناوک
قرص مولتی ویتامین و مینرال بارداری ناوک
قرص اکوفان بایول
فرص دیلی بست نوتری بست
کپسول آناکپس دوکرای
قرص آکوافلو
قرص مولتی ویون آقایان
قرص ول من (ولمن) کانسپشن
قطره ول بیبی 30 م ل
قرص بایون 3 - بیون 3
قرص یوروویتال مولتی ویتامین کامپلت 100 عددي
قرص میلواید
قرص آل پرپوز مولتی ویتامین
قرص مولتی دیلی نیچرمید
قرص ایمیونس (ایمیونیس)
قرص پرگناکر اورجینال
قرص پرگناکر کانسپشن
قرص منوپیس
قرص دیابتون
قرص نروزان - نئوروزان - نوروزان
کپسول ول وومن
قرص هیرفولیک وومن
کپسول کاردیوایس
قرص جویدنی ولکید (ول کید)
قرص ول وومن 70+
قرص ول وومن 50+
قرص پرفکتیل پلاتینوم
سوسپانسیون آسماویت
قرص ول من پروستات (ولمن پروستات)
قرص پرفکتیل ویتابیوتیکس
قرص اولترا د3 ویتابیوتیکس
قرص ا تو زد+ لوتئین کامپلت
قرص دی ویت-اکتیو
قرص جوشان انرژی سان لایف
قرص پومئول کاپیلاری
قرص پومئول برولر
قرص پومئول درینر
کپسول ویژن ایس
قرص پیلفود کمپلکس هیر اند نیلز
سافت ژل مولتی کمپلکس ویتالی تون
قرص اپتی ویژن نیچرز اونلی
قرص دابل بول نیچرز اونلی(دبل بول)
قرص فمی بایون 1- فمیبیون 1
قرص مولتی پریناتال نیچرمید
قرص جریمکس دیلی ویتال
قرص مولتی کامپلیت
شربت فیشر کیندر مولتی + زینک
شربت ایمیونس (ایمیونیس)
کپسول هیر اکتیواتور سان لایف
شربت کیدیکر (کیدی کر)
پاستیل مولتی زو فرندز (زوفرندز)
قرص مولتی کمپلکس زنان ایزی
قرص مولتی دیلی سوپرابیون
قرص مولتی پریناتال سوپرابیون
قرص ریجن دایت
کپسول نوروایج
سافت ژل منوهالت پلاس-منو هالت
قرص و سافت ژل پریناتال + دی اچ ا سنتری
سافت ژل ومیناویت +50
سافت ژل من ویت (منویت) +50
قرص پریناتال سنتری
قرص ول من(ولمن) ویتابیوتیکس
قرص هیرفولیک من
قرص فمی بایون 2 - فمیبیون 2
قرص مولتی کمپلکس آقایان ایزی
قرص اکولایف رازک
قرص ماماویت (ماما ویت)
قرص مولتی ویتامین سنتری
سافت ژل من ویت (منویت) اوریجینال
قرص درموبلا گلدن لایف - درمو بلا
کپسول فورس کپ مخصوص آقایان-فورس کپ منز ناتیریس
کپسول فورس کپ مخصوص خانم ها +45-فورس کپ وومنز +45 ناتیریس
کپسول پروفرتیل
قرص اسپریژن
قرص اکتی وومن
قرص لاکتاول
قرص اووژن
قرص سوپرابیون برای آقایان - فور من سوپرابیون
قرص لیورکر هلث اید
قرص پرگنازون هلث اید
قرص انرژکس - انرژی ایکس گلدن لایف
قرص ایکس اید گلدن لایف
کپسول لاولایف
کپسول ماکا آپوویتال ویژه زنان
قرص آی ویتا پریناتال مولتی ویتامین
قرص هیرنوتری کارن
کپسول هیرنوتری کارن
قرص فلکساویت آپوویتال-فلکس اویت
قرص پریناویت آیزن آپوویتال
قطره مولتی ویتامین کودکان آپوویتال
قرص مولتی ویتامین خانم ها +50 اس تی پی فارما
قرص مولتی ویتامین آقایان +50 اس تی پی فارما
کپسول ویتاکلد آرایکس اس تی پی فارما
قرص ایکسوویت فورت هلث اید
قرص هلثی سلز وومن او پی دی فارما
قرص مولتی پریناتال سیمرغ
قرص سیمودیلی سیمرغ
قرص المان سیمرغ
پاستیل دکتر گامفی
کپسول پاورفیت هولیستیکا
شربت باریویتال کودکان
قرص راسنت رها
کپسول نرسینگ بلند
کپسول ایمیونیتی استارویت
قرص جوشان استارویت مولتی ویتامین
قرص هیرایکس اقایان ویواتیون
کپسول درمکس سولاریس
سافت ژل مولتی فور هیم ویتالی تون
سافت ژل مولتی فور هر ویتالی تون
سافت ژل پست ناتال ویتالی تون
قرص هیرونیک
قرص دی ویت پروبیو هلث اید
قرص ایکونیل (مناسب برای مو و ناخن)
شربت ایموفیل یوروویتال
قرص A-Z مولتی ویتامین پلاس کیوتن و لوتئین یورویتال
قرص پرفکت بیوتی یوروویتال
شربت مولتی ویتامین برای کودکان آپوویتال
قرص پرینامکس نیومام یوروویتال
سافت ژل پرگمام ویتالی تون
قرص جویدنی بایو بیسیکس چیلدرن نیچرز اونلی
قرص دینو نیچرز اونلی
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین آقایان نیچرز اونلی
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین خانم ها نیچرز اونلی
سافت ژل ویتامین آ د3 زینک و آهن دانا
سافت ژل فارماژلیتان کودکان و نوجوانان
سافت ژل مولتی ویتامین زنان دانا
سافت ژل مولتی سانیتوژل پلاس زینک
سافت ژل ویتاهیر - ویتا هیر
سافت ژل مولتی پریناتال دانا
سافت ژل فارماژلیتان
سافت ژل مولتی ویتامین ویتافینیتی گلد
قرص دیابگلد - مولتی ویتامین دیابتیک
سافت ژل هیرویت مکس او پی دی
سافت ژل مولتی پلکس او پی دی
قرص پرگنالایف گلدن لایف
کپسول ایمون پلاس یوروویتال
قرص پرگیبون 1 بی اس کا
قرص جوشان مولتی ویتامین فلکسان
قرص مولتی ویت A-Z آپوویتال
قرص پیلفود کمپلکس نیلز
شربت ولکید بیبی ویتابیوتیکس
کپسول مکس ویژن سوپرابیون
کپسول مولتی ویتامین وان ا دی
کپسول افتاویت
کپسول هیرتامین ادونسد فرمولا
قرص اکوفاین یوروویتال
قرص فم استایل 1 نکستایل
قرص فم استایل 2 نکستایل
قرص فولیکوژن
پاستیل کیدز گامیز نچرال مولتی ویتامین لایف استایل
قرص و سافت ژل ری پروستاسیس ماکس(رپروستازیس مکس)
قرص و سافت ژل پری کانسپچوال ریپروستاسیس(ری پروستاسیس)
قرص و سافت ژل ری پروستاسیس لو دوز(ریپروستاسیس)
قطره بیبی ويت 25م ل
قرص فم ایکس
قرص وینترویتس هلث اید
کپسول فرتیل اید برای خانم ها
کپسول پروستاویتال هلث اید - پروستا ویتال
کپسول هیرویت (هیر ویت)
کپسول آی ویت پلاس
کپسول موتیلیتی بوست برای مردان
کپسول کانت بوست برای مردان
کپسول فرتیل سی ام
کپسول فرتیل اید برای آقایان
کپسول اووابوست برای خانم ها (آوابوست)
کپسول پرگ ایز
قرص تین ویتال
کپسول نرم یوروویتال اوژن
کپسول یوروویتال دیافیت
قرص یوروویتال فلکس-آ-ورت
قطره یوروویتال نیوبیبی جویس دراپس 30 ميلي ليتر
شربت یوروویتال نیوکیندر مولتی ویتامین سافت 200 م ل
شربت مینا جویس یوروویتال (میناجویس)
قرص جوشان مولتی ویتامین سان لایف
کپسول ماکاویت اف یوروویتال
کپسول ماکاویت ام یوروویتال
قرص ویتافیت یوروویتال 30 عددی
قرص پرگویت (پرگ ویت)
قرص پریناتال نیچرفیت
قرص ول من اسپرت (ولمن اسپرت)
قرص اکتی آیرون
قرص ویتا ویت ویتاپی
قرص مولتی ویتامین ژن استار
قرص مولتی ویتامین فارمامیکس
قرص اکتی ناتال

چنانچه در خصوص "فراورده های مولتی ویتامین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info