فراورده های مولتی ویتامین

در کدام داروخانه موجود است؟

  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف فراورده های مولتی ویتامین

ترکیبات بسیار متنوعی از ویتامین ها وجود دارد که هر محصول تعدادی از انواع ویتامین ها و مواد جانبی را دربر گرفته و برای اهداف گوناگون تهیه شده است
موارد مصرف هر فراوده منحصر به فرد است: ممکن است بعضی از این ترکیبات محتوی اجزاء گیاهی باشد یا مخصوص آقایان بانوان یا اطفال باشد.
بنابراین نمی توان منوگراف مستقل برای تمامی این فراورده ها تهیه کرد
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص اکتی وومن
کپسول ادونسد نوتري ويژن
آمريکن ويتامين ادالت ديلي مولتي ويتامين 60
کپسول آناکپس دوکرای
کپسول انتي ايجينگ انهنسد فانکشن فور من 60 عددي
کپسول نرم آنتوکس 1200 م گ
قرص آکوافلو
قطره بیبی ويت 25م ل
کپسول بتاايميون
کپسول بيوگلن استات گارد 30 عددي
قرص بيوگلن ويتاملت ويتامين دي 30 عددي
قرص مولتی ویون آقایان
قرص ول من (ولمن) کانسپشن
قطره ول بیبی 30 م ل
قرص اکوفان
قرص سنتروم سيلور مي 100 عددي
قرص سنتروم سيلور مي 30 عددي
قرص سنتروم با لوتئين مي 100 عددي
قرص سنتروم با لوتئين مي 30 عددي
قرص بایون 3 - بیون 3
کپسول نرم یوروویتال اوژن
کپسول یوروویتال دیافیت
قرص یوروویتال فلکس-آ-ورت
قرص یوروویتال مولتی ویتامین کامپلت 100 عددي
قطره یوروویتال نیوبیبی جویس دراپس 30 ميلي ليتر
شربت یوروویتال نیوکیندر مولتی ویتامین سافت 200 م ل
قرص میلواید
قرص فولیکوژن
قرص آل پرپوز مولتی ویتامین
قرص ناتال مولتی ویتامین مینرال ساپلیمنت 100عددی
قرص شاری ویژن
قرص مولتی دیلی نیچرمید
سافت ژل موکولایف
پاستیل کیدز گامیز نچرال مولتی ویتامین لایف استایل
قرص ادونسد فورمولا +50 لایف استایل
قرص سنتراویت لایف استایل
قرص ایمیونس (ایمیونیس)
قرص پرگناکر اورجینال
قرص پرگناکر کانسپشن
قرص منوپیس
قرص دیابتون
قرص نروزان - نئوروزان - نوروزان
کپسول ول وومن
قرص هیرفولیک وومن
قرص ول من اسپرت (ولمن اسپرت)
کپسول کاردیوایس
قرص جویدنی ولکید (ول کید)
قرص ول وومن 70+
قرص ول وومن 50+
قرص پرفکتیل پلاتینوم
سوسپانسیون آسماویت
قرص ول من پروستات (ولمن پروستات)
قرص پرفکتیل ویتابیوتیکس
قرص اولترا د3 ویتابیوتیکس
قرص ا تو زد+ لوتئین کامپلت
سافت ژل ویتاویژن فورت
قرص دی ویت-اکتیو
قرص جوشان انرژی سان لایف
سافت ژل اورامین-ایی
سافت ژل اورامین-اف
قرص فم ایکس
قرص پومئول کاپیلاری
قرص پومئول برولر
قرص پومئول درینر
قرص وینترویتس هلث اید
کپسول ویژن ایس
قرص پیلفود کمپلکس هیر اند نیلز
کپسول ماکاویت اف یوروویتال
کپسول ماکاویت ام یوروویتال
سافت ژل دیلی ساپلیمنت ویتافارمد
سافت ژل مولتی ویون برای زنان
سافت ژل ژریویتون
سافت ژل ژریاتریک فارماتون
سافت ژل پریناتال ویتالی تون
سافت ژل مولتی برای خانم ها ویتالی تون
سافت ژل مولتی کمپلکس ویتالی تون
قرص مولتی ویتامین مو نچرال ورلد
قرص ویتال کمپلکس
قرص اپتی ویژن نیچرز اونلی
قرص ویتافیت یوروویتال 30 عددی
کپسول فرتیل اید برای خانم ها
قرص دابل بول نیچرز اونلی(دبل بول)
قرص فمی بایون 1- فمیبیون 1
قرص استرس فورمولا با روی لایف استایل
قرص مولتی پریناتال نیچرمید
کپسول پروستاویتال هلث اید - پروستا ویتال
قرص جریمکس دیلی ویتال
کپسول هیرویت (هیر ویت)
قرص مولتی کامپلیت
کپسول آی ویت پلاس
شربت فیشر کیندر مولتی + زینک
شربت اپتایزر (اشتها آور) کیندر
شربت مینا جویس یوروویتال (میناجویس)
شربت ایمیونس (ایمیونیس)
کپسول هیر اکتیواتور سان لایف
شربت کیدیکر (کیدی کر)
شربت کیدی فارماتون
کپسول پروست هلث
پاستیل مولتی زو فرندز (زوفرندز)
کپسول ماکولایف (ماکو لایف)
قرص مولتی کمپلکس زنان ایزی
قرص پرگویت (پرگ ویت)
قرص سنتوم رها
قرص پری-ناتال فرمولا(پری ناتال فرمولا)
قرص جوشان انرژی هانسل
قرص/کپسول اورتومول فرتیل پلاس (ارتومول)
پودر/کپسول اورتومول آرتروپلاس (ارتومول)
ویال/کپسول/قرص اورتومول اسپرت (ارتومول)
قرص مولتی دیلی سوپرابیون
قرص مولتی پریناتال سوپرابیون
قرص و سافت ژل ری پروستاسیس ماکس(رپروستازیس مکس)
قرص و سافت ژل پری کانسپچوال ریپروستاسیس(ری پروستاسیس)
قرص و سافت ژل ری پروستاسیس لو دوز(ریپروستاسیس)
قرص مولتی ویتامین A تو Z ویتالایز
قرص هیر نیل بیوتی کمپلکس
قرص ریجن دایت
قرص ایمیدین - ایمدین
قرص درمیبل
قرص جوان کننده دکتر موراد (مورد)
قرص پیور اسکین موراد (مورد)
کپسول نوروایج
کپسول مموری پلاس مارنیز
سافت ژل مولتی ویون آقایان 50+
شربت ایمیونیتی ویواکیدز
قطره مولتی ویتامین ویواکیدز
شربت مولتی ویتامین ویواکیدز
سافت ژل منوهالت پلاس-منو هالت
قرص و سافت ژل پریناتال + دی اچ ا سنتری
سافت ژل ومیناویت +50
سافت ژل من ویت (منویت) +50
قرص پریناتال سنتری
قرص پروستات اکسل
قرص ول من(ولمن) ویتابیوتیکس
شربت جونیور مارینز
قرص هیرفولیک من
شربت مولتی سانستول
قرص فمی بایون 2 - فمیبیون 2
قرص مولتی کمپلکس آقایان ایزی
کپسول موتیلیتی بوست برای مردان
کپسول کانت بوست برای مردان
کپسول فرتیل سی ام
کپسول فرتیل اید برای آقایان
کپسول اووابوست برای خانم ها (آوابوست)
کپسول پرگ ایز
قرص نورکرین خانم ها اکسترا استرنس
سافت ژل پرزرویژن
کپسول ارکتو ویتال مارینوکس
قطره ویتامین د مارینوکس
شربت مولتی ویتامین پلاس زینک مارینوکس
قرص اکولایف رازک
قرص مدیپ الفیک شکلات
قرص پروناتال فارماتون
قرص ماماویت (ماما ویت)
قرص مولتی دیلی آلفا ویتامینز
قرص مولتی ویتامین سنتری
کپسول مولتی ویتامین مولتی مینرال خانم های بالای 50 سال سندروس
کپسول مولتی ویتامین مولتی مینرال آقایان بالای 50 سال سندروس
سافت ژل من ویت (منویت) اوریجینال
سافت ژل ومیناویت اوریجینال
سافت ژل ایموکپ - ایمو کپ
قرص ساپلاس مدز
قرص درموبلا گلدن لایف - درمو بلا
قرص اسکین هیر نیل سندروس
کپسول فورس کپ مخصوص آقایان-فورس کپ منز ناتیریس
کپسول فورس کپ مخصوص خانم ها +45-فورس کپ وومنز +45 ناتیریس
قرص پریناتال نیچرفیت
کپسول پروفرتیل
ساشه پروکسرکس سیگما تائو
ساشه پروکسید پلاس تائو
ساشه پروکسید وومن سیگما تائو
قرص اسپریژن
قرص جوشان مولتی ویتامین سان لایف
قرص دینامیزان نوارتیس
قرص تین ویتال
قرص اکتی آیرون
کپسول آزینک گروسس
قرص آزینک اپتیمال ادالت
قرص آزینک اپتیمال جونیور
قرص فورکاپیل
سافت ژل ویتاسیپ
قرص لاکتاول
قرص اووژن
کپسول موتیلیتی مکس
کپسول دبلیو اف اس پلاس
قرص فرتیلی مکس
قرص سوپرابیون برای آقایان - فور من سوپرابیون
قرص لیورکر هلث اید
قرص پرگنازون هلث اید
قرص اپتی وومن گلدن لایف
قرص انرژکس - انرژی ایکس گلدن لایف
قرص ایکس اید گلدن لایف
قرص پرفکت لایف اون
قرص ویتا ویت ویتاپی
قرص مولتی ویتامین ژن استار
قرص مولتی ویتامین فارمامیکس
ساشه آندروفرتی کیو فارما
قرص اپتی من اپتیموم نوتریشن
قرص اپتی وومن اپتیموم نوتریشن
شربت مولتی ویتامین جونیور هانسال
قرص اکتی ناتال
قرص دیلی ویتامین سایتک نوتریشن
پودر فور استار پروتئین سایتک نوتریشن
کپسول لاولایف
کپسول ماکا آپوویتال ویژه زنان
قرص آی ویتا پریناتال مولتی ویتامین
قرص هیرنوتری کارن
کپسول هیرنوتری کارن
قرص فلکساویت آپوویتال-فلکس اویت
قرص پریناویت آیزن آپوویتال
قرص ایمیوسنس
قطره مولتی ویتامین کودکان آپوویتال
قرص مولتی ویتامین خانم ها +50 اس تی پی فارما
قرص مولتی ویتامین آقایان +50 اس تی پی فارما
قرص بی استرس فری اس تی پی فارما
قرص مولتی پرن آر ایکس اس تی پی فارما
کپسول ویتاکلد آرایکس اس تی پی فارما
قرص ایکسوویت فورت هلث اید
قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث
قرص هلثی سلز وومن او پی دی فارما
کپسول ویستالکس هلث برست
قرص مولتی پریناتال سیمرغ
قرص جوشان ویتامین پلاس سیمرغ
قرص سیمودیلی سیمرغ
قرص مولتی بالای 50 پلاس سیمرغ
قرص المان سیمرغ
پاستیل دکتر گامفی
کپسول پاورفیت هولیستیکا
قرص مولتی وگان
شربت باریویتال کودکان
قرص راسنت رها
قرص مولتی دیلی دکتر گیل
کپسول ویتامین ث زینک سلنیوم و ویتامین د3 دکتر گیل
کپسول نرسینگ بلند
شربت کیدزی مولتی ویتامین دایونیکس
قرص فرتیلکر بی بی استارت
قرص فرتیلمن بی بی استارت
کپسول ایمیونیتی استارویت
قرص جوشان استارویت مولتی ویتامین
قرص هیرایکس اقایان ویواتیون
قرص و سافت ژل برست فیدینگ ویوا تیون
سافت ژل ویژن فول ویواتیون
سافت ژل منویت اسپرت (من ویت) ویواتیون
سافت ژل ومیناویت اسپرت ویواتیون
قرص هیر ایکس خانم ها ویواتیون(هیرایکس)
قطره مولتی ویتامین پدیابست
کپسول درمکس رجوا
کپسول درمکس سولاریس
سافت ژل مولتی فور هیم ویتالی تون
سافت ژل مولتی فور هر ویتالی تون
قرص مولتی ویتامین خانم ها پیکادیلی
قرص مولتی ویتامین خانم ها +50 پیکادیلی
سافت ژل پست ناتال ویتالی تون
قرص هیرونیک
قرص مولتی مولتی لینا
کپسول هیر اسکین اند نیلز اونسن
قطره بی بی ویت هلث اید
قرص دی ویت پروبیو هلث اید
شربت مولویت 200 میلی لیتر - مول ویت
قرص ویتامام
قرص ایمیون شاری
قرص نوریش شاری
قرص برست فیدینگ شاری
قرص جویدنی ایج شاری
قرص مکمل تقویتی آقایان شاری
قرص مکمل تقویتی بانوان لیدیز شاری
قرص پرگننسی شاری
قرص تین ایج شاری
قرص کیدز تقویتی کودکان شاری
قرص مکمل مو و ناخن اچ اند ان شاری
قرص ایکونیل (مناسب برای مو و ناخن)
شربت ویتاتیمان
قرص مولتی فیکس آقایان - ویتاویوا
قرص مولتی فیکس بانوان- ویتاویوا
قرص بیوتی فیکس ویتاویوا - مو و ناخن
قرص مولتی ویتامین پلاس لوتئین نکستایل
قرص مولتی ویتامین پلاس 50 نکستایل
قرص مولتی پریناتال نکستایل
قرص درموسیس آنتی ایج ویواتیون
سافت ژل پریناتال پلاس دی اچ ای ویواتیون
قرص درموسیس پلاس ویواتیون
شربت ایموفیل یوروویتال
قرص A-Z مولتی ویتامین پلاس کیوتن و لوتئین یورویتال
قرص پرفکت بیوتی یوروویتال
شربت مولتی ویتامین برای کودکان آپوویتال
ساشه پرو ویتامین رزاویت
قرص مولتی ویتامین پلاس مینرال بیماران دیابتی
قرص پرگنووا رزاویت
قرص آلفا پریناتال
قرص پرینامکس نیومام یوروویتال
سافت ژل پرگمام ویتالی تون
قرص جویدنی بایو بیسیکس چیلدرن نیچرز اونلی
قرص دینو نیچرز اونلی
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین آقایان نیچرز اونلی
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین خانم ها نیچرز اونلی
سافت ژل ویتامین آ د3 زینک و آهن دانا
سافت ژل فارماژلیتان کودکان و نوجوانان
سافت ژل مولتی ویتامین زنان دانا
سافت ژل مولتی ویتامین دیابتیک دانا
سافت ژل مولتی سانیتوژل پلاس زینک
سافت ژل ویتاهیر - ویتا هیر
سافت ژل مولتی پریناتال دانا
سافت ژل فارماژلیتان
سافت ژل مولتی دیلی دانا
سافت ژل مولتی ویتامین ویتافینیتی گلد
قرص دیابگلد - مولتی ویتامین دیابتیک
سافت ژل هیرویت مکس او پی دی
سافت ژل مولتی پلکس او پی دی
قرص پرگنالایف گلدن لایف
کپسول ایمون پلاس یوروویتال
قرص پرگیبون 1 بی اس کا
قرص جوشان مولتی ویتامین فلکسان
قرص مولتی ویت A-Z آپوویتال
قرص وایتا هی نوتراکس
قرص اسپکتروم نوتراکس
قرص پیلفود کمپلکس نیلز
شربت ولکید بیبی ویتابیوتیکس
شربت مولتی ویتارکس بزرگسالان پارسیس
شربت مولتی ویتارکس کودکان پارسیس
قرص لیدی ویتن آمی ویتال
کپسول مکس ویژن سوپرابیون
قرص منز کامپلیت برونسون
قرص فموبرا الحاوی
قرص ادالت کامپلیت برونسون
کپسول اسکین هیر اند نیلز برانسون
قرص پرشور لو برونسون
کپسول مولتی ویتامین وان ا دی
قرص پریناتال وبر نچرالز
کپسول افتاویت
کپسول پاورتون
کپسول مولتی کمپلت دکتر گیل
قرص ایمیون پروگلد
کپسول مام لایف - برای دوران بارداری
قرص پرفکت هلسی نیل اند اسکین لایف
قرص جوشان انرژی زا های درینک های هلث
کپسول مو، پوست و ناخن فم مد
کپسول پرگنانسی و جینجر فم مد
کپسول مکمل رشد و سلامت مو هیربرست
قرص دیلی ویتال دایونیکس فارما
کپسول دایونکس مولتی ویتامین
پودر جوشان افرسان انرژی بهشاد دارو
قرص جوشان مولتی ویتامین وان ا دی
کپسول گرناهیر پریمیوم
قرص جویدنی مولتی ویتامین و مینرال کودکان ناوک
قرص مولتی ویتامین و مینرال بارداری ناوک
کپسول هیرتامین ادونسد فرمولا

چنانچه در خصوص "فراورده های مولتی ویتامین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه
گلوتریو ونوستات روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب