فراورده های مولتی ویتامین

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف فراورده های مولتی ویتامین

ترکیبات بسیار متنوعی از ویتامین ها وجود دارد که هر محصول تعدادی از انواع ویتامین ها و مواد جانبی را دربر گرفته و برای اهداف گوناگون تهیه شده است
موارد مصرف هر فراوده منحصر به فرد است: ممکن است بعضی از این ترکیبات محتوی اجزاء گیاهی باشد یا مخصوص آقایان بانوان یا اطفال باشد.
بنابراین نمی توان منوگراف مستقل برای تمامی این فراورده ها تهیه کرد

دارو های هم گروه فراورده های مولتی ویتامین

ید+اسید فولیک اینوزیتول ویتامین آ+د خوراکی
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول آزینک گروسس
قرص هیر اسکین اند نیلز نکست ساپلیمنت
قرص مولتی مکس نکست ساپلیمنت
آمریکن ویتامین ادالت دیلی مولتی ویتامین 60
قرص بیوگلن ویتاملت ویتامین دی 30 عددی
قرص ناتال مولتی ویتامین مینرال ساپلیمنت 100عددی
کپسول بیوگلن استات گارد 30 عددی
قرص مولتی ویتامین و مینرال ماتراسی آقایان
قرص مولتی دیلی بایو فورمولا
قرص مولتی ویتامین و مینرال ماتراسی خانم ها
قرص ویتاتنس اف
قرص نورکرین مردان
قرص ای تو زد مولتی ویتامین هلث اند مور
قرص ویتاتنس ام
کپسول ادونسد نوتری ویژن
کپسول آناکپس دوکرای
قرص ایمیونس (ایمیونیس)
قرص نروزان - نئوروزان - نوروزان
سوسپانسیون آسماویت
قرص پومئول درینر
قرص پیلفود کمپلکس هیر اند نیلز
سافت ژل مولتی ویون برای زنان
شربت فیشر کیندر مولتی + زینک
کپسول پروست هلث
قرص مولتی کمپلکس زنان ایزی
قرص ریجن دایت
سافت ژل مولتی ویون آقایان 50+
شربت جونیور مارینز
کپسول مولتی ویتامین مولتی مینرال خانم های بالای 50 سال سندروس
کپسول مولتی ویتامین مولتی مینرال آقایان بالای 50 سال سندروس
کپسول فورس کپ مخصوص آقایان-فورس کپ منز ناتیریس
کپسول فورس کپ مخصوص خانم ها +45-فورس کپ وومنز +45 ناتیریس
ساشه پروکسید پلاس تائو
قرص پرگنازون هلث اید
ساشه آندروفرتی کیو فارما
پودر فور استار پروتئین سایتک نوتریشن
قرص ایمیوسنس
قرص ایکسوویت فورت هلث اید
قرص هلثی سلز وومن او پی دی فارما
قرص المان سیمرغ
قرص مولتی دیلی دکتر گیل
قرص جوشان استارویت مولتی ویتامین
سافت ژل ویژن فول ویواتیون
قرص هیر ایکس خانم ها ویواتیون(هیرایکس)
قطره مولتی ویتامین پدیابست
سافت ژل مولتی فور هر ویتالی تون
سافت ژل پست ناتال ویتالی تون
کپسول هیر اسکین اند نیلز اونسن
قرص تین ایج شاری
قرص بیوتی فیکس ویتاویوا - مو و ناخن
قرص درموسیس پلاس ویواتیون
قرص پرگنووا رزاویت
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین آقایان نیچرز اونلی
سافت ژل فارماژلیتان کودکان و نوجوانان
سافت ژل هیرویت مکس او پی دی
سافت ژل مولتی پلکس او پی دی
قرص مولتی ویت A-Z آپوویتال
قرص لیدی ویتن آمی ویتال
کپسول مو، پوست و ناخن فم مد
قرص جوشان مولتی ویتامین وان ا دی
قرص اکوفاین یوروویتال
قرص پرفکت هیر ایکس مارت
شربت مولتی ویتامین+کلسیم هلثیکا 120 میلی لیتر
قرص جوشان مولتی ویتامین کودکان هلثیکا
قرص مولتی ویون آقایان
قرص سنتروم با لوتئین می 30 عددی
کپسول انتی ایجینگ انهنسد فانکشن فور من 60 عددی
قرص ول من (ولمن) کانسپشن
قرص سنتروم سیلور می 30 عددی
قرص سنتروم با لوتئین می 100 عددی
قرص بایون 3 - بیون 3
قرص یوروویتال مولتی ویتامین کامپلت 100 عددی
قرص آکوافلو
قطره ول بیبی 30 م ل
قرص میلواید
سافت ژل موکولایف
قرص شاری ویژن
قرص اولترا د3 ویتابیوتیکس
قرص پومئول کاپیلاری
قرص پومئول برولر
سافت ژل دیلی ساپلیمنت ویتافارمد
قرص آل پرپوز مولتی ویتامین
سافت ژل پریناتال ویتالی تون
سافت ژل مولتی کمپلکس ویتالی تون
قرص اپتی ویژن نیچرز اونلی
قرص فمی بایون 1- فمیبیون 1
کپسول نرم آنتوکس 1200 م گ
کپسول بتاایمیون
قرص سنتروم سیلور می 100 عددی
شربت کیدی فارماتون
کپسول ماکولایف (ماکو لایف)
قرص سنتوم رها
قطره مولتی ویتامین ویواکیدز
سافت ژل منوهالت پلاس-منو هالت
سافت ژل ومیناویت +50
قرص فمی بایون 2 - فمیبیون 2
سافت ژل من ویت (منویت) اوریجینال
سافت ژل ومیناویت اوریجینال
قرص پرفکتیل پلاتینوم
سافت ژل ویتاویژن فورت
قرص ادونسد فورمولا +50 لایف استایل
ساشه پروکسرکس سیگما تائو
ساشه پروکسید وومن سیگما تائو
قرص پرگناکر اورجینال
کپسول ول وومن
قرص آزینک اپتیمال جونیور
قرص دی ویت-اکتیو
سافت ژل اورامین-ایی
سافت ژل اورامین-اف
کپسول ویژن ایس
سافت ژل ژریویتون
قرص لیورکر هلث اید
قرص اپتی وومن گلدن لایف
قرص پرفکت لایف اون
قرص استرس فورمولا با روی لایف استایل
شربت اپتایزر (اشتها آور) کیندر
شربت کیدیکر (کیدی کر)
پاستیل مولتی زو فرندز (زوفرندز)
قرص/کپسول اورتومول فرتیل پلاس (ارتومول)
پودر/کپسول اورتومول آرتروپلاس (ارتومول)
قرص جوشان انرژی سان لایف
کپسول ماکا آپوویتال ویژه زنان
کپسول هیرنوتری کارن
کپسول ارکتو ویتال مارینوکس
قطره ویتامین د مارینوکس
قرص مدیپ الفیک شکلات
قرص پروناتال فارماتون
قرص مولتی پریناتال نیچرمید
قرص جریمکس دیلی ویتال
قرص مولتی کامپلیت
کپسول هیر اکتیواتور سان لایف
قرص جوشان انرژی هانسل
قرص هیر نیل بیوتی کمپلکس
قرص درمیبل
قرص پیور اسکین موراد (مورد)
کپسول نوروایج
کپسول مموری پلاس مارنیز
قرص هیرفولیک وومن
کپسول کاردیوایس
قرص ول وومن 70+
قرص مولتی دیلی نیچرمید
قرص سنتراویت لایف استایل
شربت مولتی سانستول
قرص پرگناکر کانسپشن
قرص منوپیس
قرص دیابتون
قرص جویدنی ولکید (ول کید)
قرص ول وومن 50+
قرص ول من پروستات (ولمن پروستات)
قرص پرفکتیل ویتابیوتیکس
قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث
قرص ا تو زد+ لوتئین کامپلت
قرص ماماویت (ماما ویت)
قرص سیمودیلی سیمرغ
قرص مولتی بالای 50 پلاس سیمرغ
سافت ژل ژریاتریک فارماتون
سافت ژل مولتی برای خانم ها ویتالی تون
قرص مولتی ویتامین مو نچرال ورلد
قرص دابل بول نیچرز اونلی(دبل بول)
قرص ویتال کمپلکس
کپسول ویتامین ث زینک سلنیوم و ویتامین د3 دکتر گیل
قرص پری-ناتال فرمولا(پری ناتال فرمولا)
ویال/کپسول/قرص اورتومول اسپرت (ارتومول)
قرص مولتی دیلی سوپرابیون
قرص مولتی دیلی آلفا ویتامینز
قرص مولتی ویتامین A تو Z ویتالایز
قرص ایمیدین - ایمدین
شربت ایمیونس (ایمیونیس)
قرص مولتی پریناتال سوپرابیون
سافت ژل منویت اسپرت (من ویت) ویواتیون
کپسول درمکس رجوا
کپسول درمکس سولاریس
قرص هیرونیک
قرص دی ویت پروبیو هلث اید
شربت مولتی ویتامین ویواکیدز
قرص و سافت ژل پریناتال + دی اچ ا سنتری
سافت ژل من ویت (منویت) +50
قرص پریناتال سنتری
قرص پروستات اکسل
قرص هیرفولیک من
قرص مولتی کمپلکس آقایان ایزی
سافت ژل ایموکپ - ایمو کپ
قرص ساپلاس مدز
قرص درموبلا گلدن لایف - درمو بلا
قرص نورکرین خانم ها اکسترا استرنس
شربت مولتی ویتامین پلاس زینک مارینوکس
قرص اکولایف رازک
قرص اسکین هیر نیل سندروس
قرص جوان کننده دکتر موراد (مورد)
شربت ایمیونیتی ویواکیدز
قرص ول من(ولمن) ویتابیوتیکس
سافت ژل پرزرویژن
قرص آزینک اپتیمال ادالت
قرص لاکتاول
کپسول دبلیو اف اس پلاس
کپسول پروفرتیل
قرص اسپریژن
قرص دینامیزان نوارتیس
قرص سوپرابیون برای آقایان - فور من سوپرابیون
قرص مکمل تقویتی بانوان لیدیز شاری
قرص مکمل مو و ناخن اچ اند ان شاری
قرص مولتی ویتامین سنتری
قرص اپتی من اپتیموم نوتریشن
شربت مولتی ویتامین جونیور هانسال
کپسول لاولایف
قرص ایکونیل (مناسب برای مو و ناخن)
قرص مولتی فیکس آقایان - ویتاویوا
قرص فلکساویت آپوویتال-فلکس اویت
قرص بی استرس فری اس تی پی فارما
قرص پیلفود کمپلکس نیلز
قرص منز کامپلیت برونسون
قرص پرشور لو برونسون
کپسول مولتی ویتامین وان ا دی
قرص مولتی پرن آر ایکس اس تی پی فارما
قرص فورکاپیل
کپسول موتیلیتی مکس
قرص فرتیلی مکس
قرص پریناتال وبر نچرالز
قرص پرفکت هلسی نیل اند اسکین لایف
قرص انرژکس - انرژی ایکس گلدن لایف
قرص ایکس اید گلدن لایف
قطره مولتی ویتامین کودکان آپوویتال
قرص مولتی ویتامین خانم ها +50 اس تی پی فارما
قرص مولتی ویتامین آقایان +50 اس تی پی فارما
کپسول گرناهیر پریمیوم
قرص اکتی وومن
سافت ژل ویتاسیپ
قرص اووژن
شربت باریویتال کودکان
قرص مولتی پریناتال سیمرغ
قرص جوشان ویتامین پلاس سیمرغ
سافت ژل های منکسین های هلث
قرص جوشان مولتی ویتامین نیچرز پلنتی
کپسول نرسینگ بلند
قرص اپتی وومن اپتیموم نوتریشن
کپسول پاورفیت هولیستیکا
قرص مولتی وگان
قرص دیلی ویتامین سایتک نوتریشن
قرص فرتیلمن بی بی استارت
قرص هیرایکس اقایان ویواتیون
قرص مولتی ویتامین خانم ها +50 پیکادیلی
قرص مولتی مولتی لینا
قطره بی بی ویت هلث اید
قرص و سافت ژل برست فیدینگ ویوا تیون
قرص آی ویتا پریناتال مولتی ویتامین
قرص هیرنوتری کارن
قرص پریناویت آیزن آپوویتال
قرص نوریش شاری
قرص مکمل تقویتی آقایان شاری
کپسول ویستالکس هلث برست
قرص ایمیون شاری
قرص پرگننسی شاری
قرص کیدز تقویتی کودکان شاری
شربت ویتاتیمان
قرص مولتی ویتامین پلاس 50 نکستایل
قرص درموسیس آنتی ایج ویواتیون
کپسول ویتاکلد آرایکس اس تی پی فارما
قرص پرفکت بیوتی یوروویتال
ساشه پرو ویتامین رزاویت
قرص پرینامکس نیومام یوروویتال
سافت ژل پرگمام ویتالی تون
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین خانم ها نیچرز اونلی
قرص مولتی فیکس بانوان- ویتاویوا
قرص مولتی ویتامین پلاس لوتئین نکستایل
پاستیل دکتر گامفی
سافت ژل مولتی ویتامین زنان دانا
سافت ژل مولتی ویتامین ویتافینیتی گلد
قرص مولتی ویتامین پلاس مینرال بیماران دیابتی
قرص آلفا پریناتال
قرص جویدنی بایو بیسیکس چیلدرن نیچرز اونلی
قرص جوشان مولتی ویتامین فلکسان
قرص وایتا هی نوتراکس
قرص اسپکتروم نوتراکس
سافت ژل مولتی سانیتوژل پلاس زینک
قرص ادالت کامپلیت برونسون
شربت کیدزی مولتی ویتامین دایونیکس
قرص فرتیلکر بی بی استارت
قرص راسنت رها
شربت مولتی ویتارکس کودکان پارسیس
کپسول ایمیونیتی استارویت
قرص ویتامام
سافت ژل ومیناویت اسپرت ویواتیون
کپسول مولتی کمپلت دکتر گیل
کپسول مام لایف - برای دوران بارداری
سافت ژل مولتی فور هیم ویتالی تون
قرص مولتی ویتامین خانم ها پیکادیلی
شربت مولویت 200 میلی لیتر - مول ویت
کپسول مکمل رشد و سلامت مو هیربرست
کپسول دایونکس مولتی ویتامین
پودر جوشان افرسان انرژی بهشاد دارو
قرص مولتی پریناتال نکستایل
سافت ژل پریناتال پلاس دی اچ ای ویواتیون
کپسول هیرتامین ادونسد فرمولا
قرص A-Z مولتی ویتامین پلاس کیوتن و لوتئین یورویتال
قرص پرفکت نیل اند اسکین ایکس مارت
کپسول ایمون پلاس یوروویتال
قرص پرگیبون 1 بی اس کا
قرص اکوفان بایول
قرص فم استایل 2 نکستایل
قرص برست فیدینگ شاری
قرص جویدنی ایج شاری
فرص دیلی بست نوتری بست
قرص رد جینسینگ پاور مولتی ویتامین مینرال ویتامین لایف
شربت ولکید بیبی ویتابیوتیکس
شربت مولتی ویتارکس بزرگسالان پارسیس
شربت ایموفیل یوروویتال
شربت مولتی ویتامین برای کودکان آپوویتال
قرص دینو نیچرز اونلی
سافت ژل ویتامین آ د3 زینک و آهن دانا
سافت ژل مولتی ویتامین دیابتیک دانا
سافت ژل ویتاهیر - ویتا هیر
سافت ژل مولتی پریناتال دانا
سافت ژل فارماژلیتان
سافت ژل مولتی دیلی دانا
کپسول اسکین هیر اند نیلز برانسون
قرص مولتی ویتامین بارداری شیردهی ساپلکس
شربت مولتی ویتامین+کلسیم+زینک هلثیکا 200 میلی لیتر
شربت ویتالایزین هلثیکا 200 میلی لیتر
قرص دیابگلد - مولتی ویتامین دیابتیک
قرص پرگنالایف گلدن لایف
کپسول پرگنانسی و جینجر فم مد
کپسول مکس ویژن سوپرابیون
قرص فموبرا الحاوی
قرص مولتی ویتامین و مینرال بارداری ناوک
کپسول پریناتال مولتی ویت سوئیس انرژی
کپسول افتاویت
کپسول پاورتون
قرص ایمیون پروگلد
قرص جوشان انرژی زا های درینک های هلث
قرص دیلی ویتال دایونیکس فارما
قرص جویدنی مولتی ویتامین و مینرال کودکان ناوک
ساشه ول دی ول نایت ویتامین لایف
قرص فم استایل 1 نکستایل
قرص مولتی پلاس دیلی گولو جنیون هلث
قرص درما لایف (مو، ناخن و وپوست)-درمالایف
کپسول مولتی دی سان-دیسان
قرص وایتا شی نوتراکس
قرص اسکای وومن ویت اسکای
قرص اسکای من ویت اسکای
قرص جوشان مولتی ویتامین بزرگسان هلثیکا
قرص فولیکوژن
پاستیل کیدز گامیز نچرال مولتی ویتامین لایف استایل
قرص و سافت ژل پری کانسپچوال ریپروستاسیس(ری پروستاسیس)
قرص و سافت ژل ری پروستاسیس لو دوز(ریپروستاسیس)
قرص و سافت ژل ری پروستاسیس ماکس(رپروستازیس مکس)
قطره بیبی ویت 25م ل
کپسول آی ویت پلاس
قرص وینترویتس هلث اید
کپسول پرگ ایز
کپسول فرتیل اید برای خانم ها
کپسول موتیلیتی بوست برای مردان
کپسول فرتیل سی ام
کپسول هیرویت (هیر ویت)
کپسول فرتیل اید برای آقایان
کپسول اووابوست برای خانم ها (آوابوست)
قرص فم ایکس
کپسول پروستاویتال هلث اید - پروستا ویتال
کپسول کانت بوست برای مردان
قرص تین ویتال
کپسول نرم یوروویتال اوژن
کپسول یوروویتال دیافیت
قرص یوروویتال فلکس-آ-ورت
قطره یوروویتال نیوبیبی جویس دراپس 30 میلی لیتر
شربت یوروویتال نیوکیندر مولتی ویتامین سافت 200 م ل
شربت مینا جویس یوروویتال (میناجویس)
قرص جوشان مولتی ویتامین سان لایف
کپسول ماکاویت اف یوروویتال
کپسول ماکاویت ام یوروویتال
قرص پرگویت (پرگ ویت)
قرص ویتافیت یوروویتال 30 عددی
قرص پریناتال نیچرفیت
قرص مولتی ویتامین ژن استار
قرص ول من اسپرت (ولمن اسپرت)
قرص اکتی آیرون
قرص ویتا ویت ویتاپی
قرص مولتی ویتامین فارمامیکس
قرص اکتی ناتال

چنانچه در خصوص "فراورده های مولتی ویتامین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 شیاف ایبوپروفن طراحی و چاپ جعبه دارویی شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info