فراورده های مولتی ویتامین

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف فراورده های مولتی ویتامین

ترکیبات بسیار متنوعی از ویتامین ها وجود دارد که هر محصول تعدادی از انواع ویتامین ها و مواد جانبی را دربر گرفته و برای اهداف گوناگون تهیه شده است
موارد مصرف هر فراوده منحصر به فرد است: ممکن است بعضی از این ترکیبات محتوی اجزاء گیاهی باشد یا مخصوص آقایان بانوان یا اطفال باشد.
بنابراین نمی توان منوگراف مستقل برای تمامی این فراورده ها تهیه کرد

دارو های هم گروه فراورده های مولتی ویتامین

ید+اسید فولیک اینوزیتول ویتامین آ+د خوراکی
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
آمریکن ویتامین ادالت دیلی مولتی ویتامین 60
قرص بیوگلن ویتاملت ویتامین دی 30 عددی
قرص ای تو زد مولتی ویتامین هلث اند مور
قرص ویتاتنس ام
قرص آپرنیم ابورنز
کپسول بیوگلن استات گارد 30 عددی
قرص ناتال مولتی ویتامین مینرال ساپلیمنت 100عددی
کپسول آزینک گروسس
قرص مولتی ویتامین و مینرال ماتراسی خانم ها
قرص ویتاتنس اف
قرص نورکرین مردان
کپسول ایندول پلاس یوروویتال
قرص مگنوم ویتامینز اکتیو دیلی
ساشه فرتی پلاس اف یوروویتال
قرص هیر اسکین اند نیلز نکست ساپلیمنت
قرص مولتی مکس نکست ساپلیمنت
قرص مولتی دیلی بایو فورمولا
ساشه فرتی پلاس ام یوروویتال
قرص بایونا من نیچرز اونلی
قرص مولتی ویتامین و مینرال ماتراسی آقایان
سافت ژل فارموژل
قرص پرگنا پرو نیچرز اونلی
قرص نیچرز اونلی بایونا
کپسول انتی ایجینگ انهنسد فانکشن فور من 60 عددی
قرص ول من (ولمن) کانسپشن
قرص سنتروم سیلور می 30 عددی
قرص سنتروم با لوتئین می 100 عددی
قرص میلواید
قرص شاری ویژن
قرص مولتی ویون آقایان
قرص سنتروم با لوتئین می 30 عددی
قرص ادونسد فورمولا +50 لایف استایل
قرص پرگناکر اورجینال
کپسول ول وومن
قرص جوشان انرژی سان لایف
قرص مولتی پریناتال نیچرمید
قرص جریمکس دیلی ویتال
قرص مولتی کامپلیت
کپسول هیر اکتیواتور سان لایف
قرص جوشان انرژی هانسل
قرص هیر نیل بیوتی کمپلکس
قرص درمیبل
قرص پیور اسکین موراد (مورد)
کپسول نوروایج
کپسول مموری پلاس مارنیز
شربت مولتی سانستول
قرص ماماویت (ماما ویت)
قرص مولتی دیلی آلفا ویتامینز
قرص پرفکتیل پلاتینوم
سافت ژل ویتاویژن فورت
سافت ژل ایموکپ - ایمو کپ
قرص ساپلاس مدز
قرص درموبلا گلدن لایف - درمو بلا
قرص دی ویت-اکتیو
سافت ژل اورامین-ایی
سافت ژل اورامین-اف
کپسول ویژن ایس
سافت ژل ژریویتون
قرص استرس فورمولا با روی لایف استایل
شربت اپتایزر (اشتها آور) کیندر
شربت کیدیکر (کیدی کر)
پاستیل مولتی زو فرندز (زوفرندز)
قرص/کپسول اورتومول فرتیل پلاس (ارتومول)
پودر/کپسول اورتومول آرتروپلاس (ارتومول)
کپسول پروفرتیل
قرص اسپریژن
قرص دینامیزان نوارتیس
کپسول ارکتو ویتال مارینوکس
قطره ویتامین د مارینوکس
قرص مدیپ الفیک شکلات
قرص پروناتال فارماتون
قرص اکتی وومن
سافت ژل ویتاسیپ
قرص اووژن
قرص اپتی وومن اپتیموم نوتریشن
قرص دیلی ویتامین سایتک نوتریشن
کپسول ویستالکس هلث برست
شربت کیدزی مولتی ویتامین دایونیکس
قرص فرتیلکر بی بی استارت
کپسول ایمیونیتی استارویت
قرص ویتامام
قرص مولتی پریناتال نکستایل
سافت ژل پریناتال پلاس دی اچ ای ویواتیون
قرص A-Z مولتی ویتامین پلاس کیوتن و لوتئین یورویتال
کپسول ایمون پلاس یوروویتال
قرص پرگیبون 1 بی اس کا
شربت ولکید بیبی ویتابیوتیکس
شربت مولتی ویتارکس بزرگسالان پارسیس
کپسول اسکین هیر اند نیلز برانسون
کپسول پرگنانسی و جینجر فم مد
قرص مولتی ویتامین و مینرال بارداری ناوک
ساشه ول دی ول نایت ویتامین لایف
قرص مولتی پلاس دیلی گولو جنیون هلث
قطره مولتی ویتامین کودکان آپوویتال
قرص مولتی ویتامین خانم ها +50 اس تی پی فارما
قرص مولتی ویتامین آقایان +50 اس تی پی فارما
کپسول مولتی دی سان-دیسان
قرص جوشان مولتی ویتامین بزرگسان هلثیکا
قرص مولتی پریناتال سیمرغ
قرص جوشان ویتامین پلاس سیمرغ
کپسول پاورفیت هولیستیکا
قرص مولتی وگان
قرص فرتیلمن بی بی استارت
قرص آکوافلو
قرص و سافت ژل برست فیدینگ ویوا تیون
قطره ول بیبی 30 م ل
قرص آل پرپوز مولتی ویتامین
قرص نوریش شاری
قرص مکمل تقویتی آقایان شاری
کپسول ادونسد نوتری ویژن
کپسول آناکپس دوکرای
شربت ویتاتیمان
قرص مولتی ویتامین پلاس 50 نکستایل
قرص درموسیس آنتی ایج ویواتیون
قرص پرفکت بیوتی یوروویتال
ساشه پرو ویتامین رزاویت
قرص پرینامکس نیومام یوروویتال
سافت ژل پرگمام ویتالی تون
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین خانم ها نیچرز اونلی
سافت ژل مولتی ویتامین زنان دانا
سافت ژل مولتی ویتامین ویتافینیتی گلد
قرص بایون 3 - بیون 3
قرص هیرفولیک وومن
کپسول کاردیوایس
قرص ول وومن 70+
قرص ویتال کمپلکس
قرص جوشان مولتی ویتامین فلکسان
قرص یوروویتال مولتی ویتامین کامپلت 100 عددی
شربت ایمیونس (ایمیونیس)
قرص مولتی پریناتال سوپرابیون
کپسول نرم آنتوکس 1200 م گ
کپسول بتاایمیون
قرص جوان کننده دکتر موراد (مورد)
قرص وایتا هی نوتراکس
قرص اسپکتروم نوتراکس
قرص سنتروم سیلور می 100 عددی
شربت ایمیونیتی ویواکیدز
قرص ول من(ولمن) ویتابیوتیکس
سافت ژل پرزرویژن
قرص مولتی ویتامین سنتری
قرص ادالت کامپلیت برونسون
قرص فورکاپیل
کپسول موتیلیتی مکس
قرص فرتیلی مکس
قرص ایمیونس (ایمیونیس)
قرص نروزان - نئوروزان - نوروزان
سوسپانسیون آسماویت
قرص انرژکس - انرژی ایکس گلدن لایف
قرص ایکس اید گلدن لایف
قرص پومئول درینر
قرص پیلفود کمپلکس هیر اند نیلز
سافت ژل مولتی ویون برای زنان
شربت فیشر کیندر مولتی + زینک
کپسول پروست هلث
قرص مولتی کمپلکس زنان ایزی
قرص ریجن دایت
سافت ژل مولتی ویون آقایان 50+
شربت جونیور مارینز
قرص آی ویتا پریناتال مولتی ویتامین
قرص هیرنوتری کارن
قرص مولتی دیلی نیچرمید
قرص سنتراویت لایف استایل
کپسول هیرتامین ادونسد فرمولا
قرص پریناویت آیزن آپوویتال
کپسول ویتاکلد آرایکس اس تی پی فارما
پاستیل دکتر گامفی
قرص راسنت رها
کپسول مولتی ویتامین مولتی مینرال خانم های بالای 50 سال سندروس
کپسول مولتی ویتامین مولتی مینرال آقایان بالای 50 سال سندروس
کپسول فورس کپ مخصوص آقایان-فورس کپ منز ناتیریس
کپسول فورس کپ مخصوص خانم ها +45-فورس کپ وومنز +45 ناتیریس
قرص پرفکت نیل اند اسکین ایکس مارت
قرص پرگناکر کانسپشن
قرص منوپیس
قرص دیابتون
قرص جویدنی ولکید (ول کید)
قرص ول وومن 50+
قرص ول من پروستات (ولمن پروستات)
قرص پرفکتیل ویتابیوتیکس
قرص ا تو زد+ لوتئین کامپلت
ساشه پروکسید پلاس تائو
سافت ژل ومیناویت اسپرت ویواتیون
سافت ژل ژریاتریک فارماتون
سافت ژل مولتی برای خانم ها ویتالی تون
قرص مولتی ویتامین مو نچرال ورلد
قرص دابل بول نیچرز اونلی(دبل بول)
سافت ژل موکولایف
قرص پرگنازون هلث اید
ساشه آندروفرتی کیو فارما
قرص اولترا د3 ویتابیوتیکس
قرص پومئول کاپیلاری
قرص پومئول برولر
سافت ژل دیلی ساپلیمنت ویتافارمد
سافت ژل پریناتال ویتالی تون
سافت ژل مولتی کمپلکس ویتالی تون
سافت ژل مولتی فور هیم ویتالی تون
قرص مولتی ویتامین خانم ها پیکادیلی
شربت مولویت 200 میلی لیتر - مول ویت
قرص پری-ناتال فرمولا(پری ناتال فرمولا)
ویال/کپسول/قرص اورتومول اسپرت (ارتومول)
قرص مولتی دیلی سوپرابیون
قرص مولتی ویتامین بارداری شیردهی ساپلکس
شربت مولتی ویتامین+کلسیم+زینک هلثیکا 200 میلی لیتر
شربت ویتالایزین هلثیکا 200 میلی لیتر
پودر فور استار پروتئین سایتک نوتریشن
قرص اپتی ویژن نیچرز اونلی
قرص فمی بایون 1- فمیبیون 1
شربت کیدی فارماتون
کپسول ماکولایف (ماکو لایف)
قرص مولتی ویتامین A تو Z ویتالایز
قرص ایمیدین - ایمدین
شربت مولتی ویتامین ویواکیدز
قرص و سافت ژل پریناتال + دی اچ ا سنتری
سافت ژل من ویت (منویت) +50
قرص پریناتال سنتری
قرص پروستات اکسل
قرص هیرفولیک من
قرص مولتی کمپلکس آقایان ایزی
قرص سنتوم رها
قرص ایمیوسنس
قرص ایکسوویت فورت هلث اید
قرص برست فیدینگ شاری
قرص جویدنی ایج شاری
شربت ایموفیل یوروویتال
قرص هلثی سلز وومن او پی دی فارما
قرص نورکرین خانم ها اکسترا استرنس
شربت مولتی ویتامین پلاس زینک مارینوکس
قرص اکولایف رازک
شربت مولتی ویتامین برای کودکان آپوویتال
قرص دینو نیچرز اونلی
سافت ژل ویتامین آ د3 زینک و آهن دانا
سافت ژل مولتی ویتامین دیابتیک دانا
سافت ژل ویتاهیر - ویتا هیر
سافت ژل مولتی پریناتال دانا
سافت ژل فارماژلیتان
سافت ژل مولتی دیلی دانا
قرص دیابگلد - مولتی ویتامین دیابتیک
قرص المان سیمرغ
قرص پرگنالایف گلدن لایف
قرص مولتی دیلی دکتر گیل
کپسول مکس ویژن سوپرابیون
قرص فموبرا الحاوی
قطره مولتی ویتامین ویواکیدز
سافت ژل منوهالت پلاس-منو هالت
سافت ژل ومیناویت +50
قرص فمی بایون 2 - فمیبیون 2
قرص جوشان استارویت مولتی ویتامین
سافت ژل ویژن فول ویواتیون
قرص هیر ایکس خانم ها ویواتیون(هیرایکس)
کپسول افتاویت
کپسول پاورتون
قرص ایمیون پروگلد
قرص اسکین هیر نیل سندروس
قطره مولتی ویتامین پدیابست
سافت ژل مولتی فور هر ویتالی تون
سافت ژل پست ناتال ویتالی تون
کپسول هیر اسکین اند نیلز اونسن
قرص جوشان انرژی زا های درینک های هلث
قرص دیلی ویتال دایونیکس فارما
قرص آزینک اپتیمال ادالت
قرص لاکتاول
کپسول دبلیو اف اس پلاس
قرص جویدنی مولتی ویتامین و مینرال کودکان ناوک
سافت ژل من ویت (منویت) اوریجینال
سافت ژل ومیناویت اوریجینال
قرص فم استایل 1 نکستایل
قرص تین ایج شاری
قرص سوپرابیون برای آقایان - فور من سوپرابیون
قرص درما لایف (مو، ناخن و وپوست)-درمالایف
قرص بیوتی فیکس ویتاویوا - مو و ناخن
قرص درموسیس پلاس ویواتیون
قرص پرگنووا رزاویت
قرص بایو بیسیکس مولتی ویتامین آقایان نیچرز اونلی
قرص اپتی من اپتیموم نوتریشن
شربت مولتی ویتامین جونیور هانسال
سافت ژل فارماژلیتان کودکان و نوجوانان
سافت ژل هیرویت مکس او پی دی
سافت ژل مولتی پلکس او پی دی
ساشه پروکسرکس سیگما تائو
ساشه پروکسید وومن سیگما تائو
قرص آزینک اپتیمال جونیور
قرص لیورکر هلث اید
قرص مولتی ویت A-Z آپوویتال
قرص لیدی ویتن آمی ویتال
کپسول لاولایف
قرص وایتا شی نوتراکس
قرص اسکای وومن ویت اسکای
قرص اسکای من ویت اسکای
قرص اپتی وومن گلدن لایف
قرص پرفکت لایف اون
قرص فلکساویت آپوویتال-فلکس اویت
قرص بی استرس فری اس تی پی فارما
قرص مولتی پرن آر ایکس اس تی پی فارما
کپسول ماکا آپوویتال ویژه زنان
کپسول هیرنوتری کارن
کپسول مو، پوست و ناخن فم مد
قرص جوشان مولتی ویتامین وان ا دی
قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث
قرص سیمودیلی سیمرغ
قرص مولتی بالای 50 پلاس سیمرغ
قرص اکوفاین یوروویتال
قرص پرفکت هیر ایکس مارت
شربت باریویتال کودکان
کپسول نرسینگ بلند
قرص هیرایکس اقایان ویواتیون
قرص مولتی ویتامین خانم ها +50 پیکادیلی
قرص مولتی مولتی لینا
قطره بی بی ویت هلث اید
کپسول ویتامین ث زینک سلنیوم و ویتامین د3 دکتر گیل
سافت ژل منویت اسپرت (من ویت) ویواتیون
کپسول درمکس رجوا
کپسول درمکس سولاریس
شربت مولتی ویتامین+کلسیم هلثیکا 120 میلی لیتر
قرص جوشان مولتی ویتامین کودکان هلثیکا
قرص ایمیون شاری
قرص هیرونیک
قرص دی ویت پروبیو هلث اید
قرص پرگننسی شاری
قرص کیدز تقویتی کودکان شاری
قرص مولتی فیکس بانوان- ویتاویوا
قرص مولتی ویتامین پلاس لوتئین نکستایل
قرص مولتی ویتامین پلاس مینرال بیماران دیابتی
قرص آلفا پریناتال
قرص جویدنی بایو بیسیکس چیلدرن نیچرز اونلی
سافت ژل مولتی سانیتوژل پلاس زینک
قرص مکمل تقویتی بانوان لیدیز شاری
قرص مکمل مو و ناخن اچ اند ان شاری
قرص ایکونیل (مناسب برای مو و ناخن)
شربت مولتی ویتارکس کودکان پارسیس
قرص مولتی فیکس آقایان - ویتاویوا
کپسول مولتی کمپلت دکتر گیل
کپسول مام لایف - برای دوران بارداری
کپسول مکمل رشد و سلامت مو هیربرست
قرص پیلفود کمپلکس نیلز
کپسول دایونکس مولتی ویتامین
پودر جوشان افرسان انرژی بهشاد دارو
قرص منز کامپلیت برونسون
قرص پرشور لو برونسون
کپسول مولتی ویتامین وان ا دی
قرص اکوفان بایول
قرص فم استایل 2 نکستایل
فرص دیلی بست نوتری بست
قرص رد جینسینگ پاور مولتی ویتامین مینرال ویتامین لایف
قرص پریناتال وبر نچرالز
قرص پرفکت هلسی نیل اند اسکین لایف
کپسول گرناهیر پریمیوم
کپسول پریناتال مولتی ویت سوئیس انرژی
سافت ژل های منکسین های هلث
قرص جوشان مولتی ویتامین نیچرز پلنتی
پاستیل کیدز گامیز نچرال مولتی ویتامین لایف استایل
قرص فولیکوژن
قرص و سافت ژل ری پروستاسیس ماکس(رپروستازیس مکس)
قرص و سافت ژل پری کانسپچوال ریپروستاسیس(ری پروستاسیس)
قرص و سافت ژل ری پروستاسیس لو دوز(ریپروستاسیس)
کپسول هیرویت (هیر ویت)
کپسول فرتیل اید برای آقایان
کپسول اووابوست برای خانم ها (آوابوست)
کپسول فرتیل اید برای خانم ها
کپسول موتیلیتی بوست برای مردان
کپسول فرتیل سی ام
قرص تین ویتال
قطره بیبی ویت 25م ل
قرص فم ایکس
کپسول پروستاویتال هلث اید - پروستا ویتال
کپسول آی ویت پلاس
قرص وینترویتس هلث اید
کپسول کانت بوست برای مردان
کپسول پرگ ایز
قطره یوروویتال نیوبیبی جویس دراپس 30 میلی لیتر
کپسول نرم یوروویتال اوژن
کپسول یوروویتال دیافیت
قرص یوروویتال فلکس-آ-ورت
شربت مینا جویس یوروویتال (میناجویس)
شربت یوروویتال نیوکیندر مولتی ویتامین سافت 200 م ل
قرص جوشان مولتی ویتامین سان لایف
کپسول ماکاویت اف یوروویتال
قرص ویتافیت یوروویتال 30 عددی
کپسول ماکاویت ام یوروویتال
قرص پرگویت (پرگ ویت)
قرص پریناتال نیچرفیت
قرص ول من اسپرت (ولمن اسپرت)
قرص مولتی ویتامین فارمامیکس
قرص اکتی آیرون
قرص مولتی ویتامین ژن استار
قرص ویتا ویت ویتاپی
قرص اکتی ناتال

چنانچه در خصوص "فراورده های مولتی ویتامین" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info