محصولات شرکت امید دارو سلامت

محصولات شرکت امید دارو سلامت

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
Irofix Syrup [شربت آیروفیکس] امید دارو سلامت Ferrous
Kidssi Appetite Syrup [شربت کیدزی اپتایت دایونیکس] امید دارو سلامت Appetizer Combination
Irofix Fort Drops [قطره آیروفیکس فورت] امید دارو سلامت Ferrous
Daily Vital Dayonix Pharma Tablet [قرص دیلی ویتال دایونیکس فارما] امید دارو سلامت Multivitamin preparation
Kidssi Colic Drop [قطره کیدزی کولیک دایونیکس] امید دارو سلامت Herbal Combination For Colic
Respigen Syrup [شربت رسپیژن دایونیکس فارما] امید دارو سلامت Herbal Combination For Cough and Cold
Dayonix Dayomeg 150 ml Syrup [شربت دابونیکس دیومگ 150 میلی لیتر] امید دارو سلامت Omega-3 Triglycerides
Calcirate Dayonix Tablet [قرص کلسیریت دایونیکس] امید دارو سلامت Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Emonix Dayonix Pharma Capsule [کپسول امونیکس دایونیکس فارما] امید دارو سلامت Combination For Immunity
Dayonix Multi Vitamin Capsule [کپسول دایونکس مولتی ویتامین] امید دارو سلامت Multivitamin preparation
Kidssi Multi Vitamin Syrup [شربت کیدزی مولتی ویتامین دایونیکس] امید دارو سلامت Multivitamin preparation
Calcirate Dayonix 150 ml Syrup [شربت کلسیریت دایونیکس 150 میلی لیتر] امید دارو سلامت Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Kidssi AD Dayonix Drop [قطره کیدزی آد دایونیکس] امید دارو سلامت Vitamin A+D-Oral
Emonix Kids Dayonix Pharma 150 ml Syrup [شربت امونیکس کیدز دایونیکس فارما 150 میلی لیتر] امید دارو سلامت Combination For Immunity
Irofix Capsule [کپسول آیروفیکس] امید دارو سلامت Ferrous
Kidssi Sleep Syrup [شربت کیدزی اسلیپ دایونیکس] امید دارو سلامت Valeriana officinalis+ Passiflora incarnata+ Humulus lupulus+ Melissa officinalis
:
:
* :
تازه های دارویی
اخبار شرکت