فروس سولفات

در کدام داروخانه موجود است؟

  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

سلولهای بدن برای ادامه حیات و تنفس نیاز به اکسیژن دارند. انتقال اکسیژن در بدن توسط خون انجام می شود. گلبولهای قرمز این وظیفه را بر عهده دارند.

فروس سولفات آهن
قرص فروس سولفات راموفارمین

هموگلوبین پروتئین حامل اکسیژن در گلوبولهای قرمز است. هسته مرکزی هموگلوبین از اتم آهن ساخته شده است. بنابر این آهن برای سلول های بدن ضروری است. فلز آهن به تنهایی قابل استفاده نیست و باید بصورت ترکیب دریافت شود. بعضی از املاح قابل استفاده آهن عبارتند از سولفات، گلوکونات،‌ فومارات، گلایسین . ملح گلایسن جذب بالا و عوارض جانبی کمتری دارد. فیژل محصول شرکت تهران دارو و محتوی ۱۰۰ میلی گرم آهن المنتال می باشد.

مطالب ویژه با همکاری آقای دکتر شاهمیرانی
 آیا ویتامین سی باعث افزایش جذب آهن موجود در مکملها میشود؟
آپ تودیت:
- آهن به صورت یونی به دو فرم دو ظرفیتی ( فروس ) و سه ظرفیتی ( فریک ) وجود دارد. یونی که بیشترین قابلیت جذب را دارد، یون دو ظرفیتی ( فروس ) می باشد. بهترین محیط برای جذب آهن دو ظرفیتی ( فروس )، محیط اسیدی می باشد. اسید معده در جذب آن کمک کننده است. داروهایی که باعث کاهش جذب اسید معده میشوند مانند آنتی اسیدها ممکن است باعث اختلال در جذب آهن شوند.
 ما به طور معمول ، مکمل های آهن را در ترکیب با قرص 250 میلیگرم اسید آسکوربیک ( ویتامین سی ) یا نصف لیوان آب پرتقال، توصیه می کنیم تا جذب آهن افزایش پیدا کند.
قرصهای ایرانی ویتامین سی، حاوی 250 میلیگرم از این ویتامین هستند.
Uptodate 2017.
 فارماکوتراپی اپلاید:
برخی فراورده های آهن حاوی اسید آسکوربیک هستند که باعث حفظ و نگهداری آهن در حالت دو ظرفیتی ( فروس ) می شوند. دوزهای ویتامین سی تا یک گرم باعث افزایش جذب آهن تقریبا تا 10% می شوند ولی دوزهای کمتر ( مانند 100mg ویتامین سی ) به طور معنادار برروی جذب آهن تاثیر ندارند.
Applied Therapeutics Pharmacotherpy 10th Edition.: نچرال مدیسین:
ویتامین سی بر روی افزایش جذب آهن احتمالا موثر ( possibly effective ) است.
- تجویز همزمان حداقل 200mg ویتامین سی به 30 میلیگرم آهن موجود در مکملها باعث افزایش جذب آهن غیر هم در بزرگسالان می شود.
- در کودکان، اضافه کردن 25-50mg ویتامین سی به غذا باعث افزایش جذب آهن غذا تا 3.2-4.8 برابر حالتی که این غذا بدون مصرف ویتامین سی همراه است، میشود.
Natural Medicine Comprehensive Database 2017.
نتیجه گیری: بنابراین، با توجه به شواهد منابع بالینی از جمله آپ تودیت تجویز ویتامین سی با دوز 250 میلیگرم هم میتواند باعث افزایش جذب آهن شود ولی دوزهای پایین تر از جمله 30 و 60 و 100 میلیگرم از ویتامین سی که در برخی فراورده های آهن وجود دارند، تاثیر معناداری روی جذب آهن ندارند.
دکتر مهدی شاهمیرانی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف فروس سولفات

اين دارو در كم خوني ناشي از فقر آهن مصرف مي شود.

مکانیسم اثر فروس سولفات

آهن يك عنصر اساسي و لازم براي ساخت هموگلوبين است. آهن به مقدار مناسب براي خونسازي و در نتيجه تأمين ظرفيت انتقال اكسيژن خون ضروري است. اين عنصر در ساخت ميوگلوبين نيز عملي مشابه به عهده داشته و همچنين به عنوان كوفاكتور چندين آنزيم اساسي،مانند سيتوكروم،نقش دارد. آهن براي متابوليسم كاتكول آمين و عملكرد صحيح نوتروفيلها نيز ضروري است. آهن موجود در غذا يا مكمل هاي غذايي،پس از مصرف خوراكي،به شكل آهن دوظرفيتي از سلولهاي مخاطي عبور كرده و به ترانسفرين پيوند مي يابد. در اين حالت،آهن براي ساخت گلبولهاي قرمز،به مغز استخوان منتقل مي شود.

فارماکوکینتیک فروس سولفات

جذب آهن در صورت تخليه ذخاير آن يا افزايش ساخت گلبولهاي قرمز افزايش مي يابد. آهن از دوازدهه و ابتداي ژژونوم جذب مي شود. جذب آهن با شدت فقر آهن متناسب مي باشد، جذب آهن دوظرفيتي با معده خالي بيشتر است. نيمه عمر سولفات آهن 6 ساعت مي باشد. آهن عمدتاً در سلولهاي كبدي و سيستم رتيكولوآندوتليال ذخيره مي شود. هيچ نوع مكانيسم فيزيولوژيك براي دفع آهن وجود ندارد.

منع مصرف فروس سولفات

سولفات آهن در هموسيدروز، هموكروماتوز و ساير كم خوني ها(مگر اينكه همراه فقر آهن باشد)، نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی فروس سولفات

تحريك مجراي گوارش با مصرف اين دارو گزارش شده است. تهوع و درد اپي گاستريك وابسته به مقدار مصرف است. مصرف آهن از راه خوراكي در بيماران مبتلا به بيماري التهابي روده، ممكن است سبب تشديد اسهال شود. مصرف آهن از راه خوراكي ممكن است سبب بروز يبوست، بويژه درسالخوردگان شود.

تداخلات دارویی فروس سولفات

مصرف همزمان آهن با تتراسيكلين هاي خوراكي ممكن است سبب كاهش جذب و اثرات درماني تتراسيكلين ها شود.

توصیه های دارویی فروس سولفات

1. دارو بايد با معده خالي، يك ساعت قبل يا دو ساعت پس از غذا مصرف شود. اما به منظور كاهش احتمال بروز دل آشوبه، اين دارو را مي توان همراه با غذا مصرف نمود.
2. براي جلوگيري از لكه دار شدن دندانها و پوشاندن طعم دارو،محلول خوراكي دارو را بايد همراه با آبميوه يا آب و يا استفاده از ني مصرف نمود. هنگام مصرف قطره خوراكي، قطرات دارو بايد بر روي زبان ريخته شوند.

دارو های هم گروه فروس سولفات

گروه NA

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
16954
02290
02046
02047
02378
01505
11375
11376
00530
01506
00531
02050
02048

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قطره خوراکی فربولین شهردارو
قطره خوراکی فروس سولفات خوارزمی
قرص فروتب شهردارو 50میلی گرم
قرص فروس سولفات روزدارو
قرص اسوه-فروس سولفات 50میلی گرم
قرص بترفرو
کپسول فروسانول گاین 80/1 میلی گرم
ویال فراینجکت 50 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر - فری اینجکت
کپسول فروفورت دئودنال
قطره آیروویت 30 میلی لیتر
قرص روکشدار فروس فومارات-الحاوی 60 میلی گرم
شربت فروس سولفات-اکسیر 200میلی گرم/5میلی لیتر
کپسول فروفورت گاین
پودر فرامکس
قرص آیرون پلاس ویتافارمد
کپسول فرامکس 100 میلی گرم
قرص آمی فر-اس (آمیفر-اس) 50 میلی گرم
قرص آمی فر-اف (آمیفر-اف) 182 میلی گرم
سافت ژل آیرونورم (آیرونرم)
قطره آیرونورم (آیرونرم)
قطره فریرون 25 میلی گرم/میلی لیتر
قرص فریرون 50 میلی گرم
قرص جوشان آهن + ویتامین سی نکس
قرص جوشان آهن + ویتامینز ویتافیز
قطره آهن سان اکتین
کپسول فیژل
قطره فروس سولفات پلاس ویتامین سی سیمرغ
قرص آهن پلاس هلث پلن
قطره خوراکی سان اکتین فورت
کپسول کپتوسیدر
قطره کپتوسیدر
قطره آیروفیکس فورت
کپسول آیروفیکس
قطره آهن پدیابست
کپسول سولوفر
قرص فروس سولفات راموفارمین 50 میلی گرم
شربت فروطب - کشته فولاد
کپسول هموفیت (خبث الحدید)
قرص آیرون پلاس شاری
قرص آیرون شاری (فروس گلایسینات)
قرص آیرون مکس 27 میلی گرم ویتاویوا
کپسول فرکو 36 میلی گرم ویواتیون
قرص آهن فومارات رزاویت
قرص آهن بیس گلیسینات پلاس ویتامین سی رزاویت
قطره لیپوفروس - آهن پیروفسفات
قرص رئول آهن المنتال آلتون
شربت ایرونکس ایرون پارسیس - آهن آیرونکس
قرص پیوسته رهش آهن و ویتامین ث برونسون
قطره فری ویتال 25 میلی لیتر
شربت آیروفیکس
کپسول فمیس - فروس بیس گلیسینات+ویتامین های ب+ویتامین سی
قطره این فر 25 میلی گرم آهن/1 میلی لیتر
کپسول فلیپ 30 های هلث - آهن لیپوزومال
کپسول فلیپ 20 های هلث - آهن لیپوزومال
قطره فلیپ فورت های هلث - آهن لیپوزومال
قطره فروایفکت 10 میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر
کپسول آیروکپ - فروس گلایسین سولفات
کپسول فریک مالتول ناوک 30 میلی گرم
قرص مکسوفر 370 میلی گرم
قطره سیدرال گوچه 30 میلی لیتر
کپسول سیدرال فورت
کپسول سیدرال کلاسیک
کپسول ایزی آیرون نچرال ورد 30 عددی
قطره فروزومال (فروسومال)
قرص آهن سنتری 27 میلی گرم
کپسول ایزی آیرون سوپرنچرال
قطره لیپوزوفر فورت
شربت فروزن جویس استارویت
قطره آیروسل
کپسول فرگلایسین 665 میلی گرم
قطره آهن کودکان آپوویتال
قطره آهن فروزن استارویت
قطره فروس سولفات آمی ویتال
قرص جوشان آهن+ ویتامین C سان لایف
قرص آیرون بیس گلیسینات هلث اید
قطره یوروویتال فروکیدز 30 میلی لیتر
ویال خوراکی نیوهم - نیو هم
قطره لیپوزوفر
ناشناس (1399/12/24)
با سلام و خسته نباشید آیا اسامی تجاری که در جدول بالا قید شده، همه جزء مکمل های آهن فروس سولفات هستند؟ اگر به این صورت باشد، تفاوت آن ها در چیست؟ (فقط ناشی از تفاوت برند است یا در ساختار و محتویات نیز متفاوت هستند)؟ متشکرم
دعای ندبه (1399/12/5)
سلام وقت شما بخیر ببخشید من مادرم ۸۰ سالش هست دکتر براش قرص فروس سولفات نوشته بود اخیراً به دکتر قلب مراجعه کرده با توضیحاتی که داده دکتر همین قرص آهن رو براش فرفولیک تجویز کرده البته بعضی وقت ها مادرم خونریزی معده داره الان خودش میگه که قرص فروس سولفات به نظرم بهتر به من میسازه به نظر شما کدوم رو مصرف کنه
عدنان بارانی (1399/11/6)
سلام اقای دکتر میخواستم بگم من هموفیلی هستم فاکتور هشت استفاده میکنم سنم ۲۶ سال ۴۶ کیلو وزن دارم چه مقدار قرص فروس سولفات مصرف کنم و خیلی ضعیف ، بی حال عصبی هستم چه مقدار دارو مصرف کنم و پیشنهاد شما چه دارو های برای من خوبه استفاده کنم بدنم رشد کنه سیستم ایمنیم قوی بشه ممنون میشه بهم کمک کنید 😔
زهرا (1399/5/14)
سلام آزمایش آهن دادم 5.7 بوده دکتر قرص فروس سولفات بهم دادن یک شب در میان و من یبوست و هموریید دارم با خونریزی، میخواستم بدونم قرص آهن برای یبوست و هموریید مشکل بوجود نمیاره و بدتر بشه ؟؟
دکتر ربابه سادات زمانی - متخصص کودکان و نوزادان (اطفال) (1399/5/14)
سلام و احترام دوست عزیز از عوارض فروس سولفات یبوست هست که میتونید با رژیم غذایی شامل الو انجیر و مصرف کمتر برنج و لبنیات و مرغ و مصرف اب فراوان بویژه دولیوان صح گرم،و تمرین عضلات شکم مثل دیدن فیلم خنده دار،ود نهایت برند۶ای دیگه رو مثل فروگلوبین رو امتحان بفرمایید و اگر داروی مسبب یبوست مصرف میکنید مثل نورتریپتیلین و داروهای دیگه مارو در جریان بگذارید سلامت باشید🙏
فرهاد قویونلی (1399/2/13)
سلام دخترم ۳ ساشه و دیوار گچی رو لیس میزنه و منم رفتم داروخانه و فروس سولفات اکسیر گرفتم نظر تون چیه ممنون میشم
دکتر رویا قنبری - پزشک عمومی (1399/2/13)
سلام آزمایش خون و تشخیص کم خونی و نوع ان و مقدار مصرف دارو طبق وزن کودک توسط پزشک انجام پذیرد
ناشناس (1398/12/23)
سلام.وقت بخیردخترم ۴سال وده ماهش هس دکترشربت فروس سولفات براش تجویزکرده بهترین زمان برای مصرف شربت چه موقع میباشد؟ممنونم
مدیر سامانه
بعد از ناهار استفاده کنید
بهاره حسینیان (1398/8/18)
سلام و وقت بخیر دکتر برای دخترم که 6سالشه با وزن 19کیلو شربت فروس سولفات تجویز کرده ب دخترم که شربت میدم حالت تهوع بهش دست میده و از خوردنش امتناع میکنه از طرفی نگرانم شربت دندوناش سیاه کنه .سوالم اینه میتونم بجای شربت از قرص فروس سولفات برای دخترم استفاده کنم؟روزی چقدر میتونم این قرص بهش بدم ممنون از پاسخگوییتون
دکتر محسن صنیعی - داروساز، مدیر وب سایت دارویاب (1398/9/8)
هفته ای ۲ بار فروس سولفات بعد از غذا و با آب زیاد بدهید. البته بستگی به مقدار کم خونی دارد. مصرف زیاد این دارو می تواند مسمومیت با فلز آهن ایجاد کند.

چنانچه در خصوص "فروس سولفات" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info