کلسیم+منیزیم+زینک+ویتامین د3

در کدام داروخانه موجود است؟

  • اطلاعات دارویی
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف

این دارو ترکیبی از کلسیم منیزیم روی و ویتامین د۳ است
در درمان و پیشگیری پوکی استخوان کاربرد دارد

دارو های هم گروه

گروه NA

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص روکشدار بن کر
کپلت بون پاور
قرص کلسیم منیزیم زینک -ویتامین د3 مینو
قرص کلسیم +زینک +منیزیم+ د3 دنیای بهداشت
محلول خوراکی کلسیم منیزیم زینک -ویتامین د مینو 4
قرص کلسیفار
قرص روکشدار کلسي فار پلاس
قرص روکشدار کلسي فان
شربت کلسي فان 200 م ل
قرص کلسي ژنن- کانادين فارماسوتيکالز
قرص کلسي سويا
قرص کلسی بالانس
محلول خوراکی کلسيم+منيزيم+ويتامين د3+سلنيوم سندروس 200 م ل
قرص روکشدار کلسيم+منيزيم+زينک+د دينه 50 عددي
قرص کامازين کا2
قرص کلسیکر - کلسی کر
شربت کلسیکر 200 میلی لیتر - کلسی کر
شربت رامجویس
شربت کلسی فان
قرص کلسی فان
قرص کلسیم منیزیم فورت ویتالایز
شربت کلتریت سندروس
قرص کلسی پاور
قرص جوشان کلسیم+منیزیم ویتافیز
کپسول کلسیم منیزیم زینک+ویتامین د آلفا
قرص مینرال کلسیم منیزیم لایف پلن
قرص جوشان کلسیم منیزیم روی های هلث
قرص کلترکس پلاس هلث برست
محلول خوراکی کالمرز
سافت ژل باریویتال کلسیم
قرص اوستی کپ ویواتیون
شربت کلسی پاور
قرص سیترابن هولیستیکا
سافت ژل استرابن ابورنز
سوسپانسیون خوراکی کلسی رن
قرص کلسی رن
قرص بن شاری
قرص کلسیترا مکس ویتاویوا
قرص کلسیم 600 میلی گرم نکستایل
قرص کلسیم پلاس مینرال رزاویت
قرص کلسیم پلاس فیشر
شربت تری دی تری الحاوی
قرص لیپوکلسید - کلسیم لیپوزومال+روی+د3
سوسپانسیون خوراکی لیپوکلسید - کلسیم لیپوزومال+روی+د3
شربت آلبن آلتون 150میلی لیتر
شربت ایزی کلسی رکس پارسیس
قرص بن آمی
قرص کلسیم منیزیم زینک وبر نچرالز
قرص مکس بادی مکس اونیو
قرص اسئوبان ویتاول
قرص کلسیریت دایونیکس
شربت کلسیریت دایونیکس 150 میلی لیتر
قرص بون استرن +کا2 تریتا
شربت بون استرن +کا2 تریتا
قرص کلسی فید -کلسیفید
محلول خوراکی کلسیفید 240 میلی لیتر - کلسی فید
قرص استئواکت
کپسول کورال کل مگ 90 عددی
قرص سوپراکل دی نیچرز اونلی
قرص استئوکر (اوستئوکر)
شربت استئوکر (اوستئوکر)
سافت ژل لیکویی کلسیم ۶ پلاس آنتی اجینگ
قرص کلسیم منیزیم زینک نیچرمید
قرص کلسیم منیزیم روی + D سنتری
سافت ژل دانا استئوژل
قرص کلسیترا سوپرابیون
قرص کلسی ژنون
شربت اوستی کپ ویواتیون
قرص یونی بن بلند
قرص ویتاکل فورت گلدن لایف
شربت بن آمی
شربت کلسیم سافت آپوویتال
محلول خوراکی کلسی شور ویتان فارما
قرص کلسیم سیترات+منیزیم+روی+د3 آپوویتال
شربت استئوزین او پی دی فارما
سافت ژل اورتو بن پلاس او پی دی فارما
ساشه بونکال
سافت ژل بونریچ ابورنز
قرص جوشان زیماکال هلث اید
قرص بن ول
ساشه سوپراکل 800 نیچرز اونلی
قرص سوپراکل کا2 نیچرز اونلی
قرص سوپرا کلسیم دانا
قرص بون ساپورت ویتالی تون
قرص کلسی فلکس
قرص کالدومیکس جالینوس
قرص کلمگزینک هلث اید
قرص کالمرز
شربت کورال سیترات بلوبری 180 میلی لیتری
کپسول کورال کامپلکس 180 عددی
کپسول کورال کامپلکس 90 عددی
کپسول کورال کامپلکس 45 عددی
قرص بنگارد (بن گارد)
قرص کلسيم منيزيم زينک +ويتامين د آلفا ويتامينز
شربت يورو ويتال استئوجویس (استئو جویس)
سافت ژل استئوکلتکس - لیکوئید کلسیم پلاس
قرص کلسیم سیترات یوروویتال
قرص یونی فلکس

چنانچه در خصوص "کلسیم+منیزیم+زینک+ویتامین د3" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image
مطالب و رویداد های ویژه

آگهی های عمومی

گلوتریو امگا3 روجا اورسوبیل لوسیدامین اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info