ترکیبات تقویت ایمنی

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
  • مقدار مصرف
  • مصرف در بارداری
  • اشکال دارویی
گروه NA

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

  • اسامی تجاری فارسی
  • اسامی تجاری انگلیسی

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول نیاسین و اینوزیتول ماتراسی
کپسول نوتری اییر برونسون
شربت ایمونو سانستول 155 میلی لیتر
شربت هانی گارد 145 میلی لیتر
شربت گارد فری 120 میلی لیتر
قرص ایمیبان ویتاول
شربت ایمونوبری بی دی آ برای کودکان -ایمنوبری
شربت امونیکس کیدز دایونیکس فارما 150 میلی لیتر
کپسول نووزینک پلاس
کپسول ایمون اکتیو - ایمیون اکتیف
کپسول ایمونوبری بی دی آ - ایمنوبری
سافت ژل کارواژل 180 میلی گرم
قرص نووهیل
قرص جوشان ایموفیز های هلث
کپسول امونیکس دایونیکس فارما
قرص ایموسان دیسان
شربت لیکو مون 250 میلی لیتر
کپسول ایمونوویت سوئیس انرژی
شربت ایمون اکتیو 250 میلی لیتر - ایمیون اکتیف
شربت سانانیتوس ایمنی برای کودکان دراسانوی
کپسول آسماکر شایگان
شربت ایمیون استرن آلترا تریتا 200 میلی لیتر
شربت ایموتامین هلثیکا 200 میلی لیتر

چنانچه در خصوص "ترکیبات تقویت ایمنی" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

آگهی های عمومی

گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info