قرص هالوپریدول-سبحان 0.5 میلی گرم

HALOPERIDOL-SOBHAN 0.5MG TAB

دریافت اپلیکیشن دارویاب در کدام داروخانه موجود است؟
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

موارد مصرف قرص هالوپریدول-سبحان 0.5 میلی گرم

هالوپريدول در درمان علائم اختلالات حاد و مزمن سایکوتیک مانند اسكيزوفرني، حالات مانيك‌ و سایکوز ناشي از دارو مصرف مي‌شود. اين داور همچنين براي درمان مشكلات شديد رفتاري در كودكان و درمان سندرم Tourette مصرف شود.

چنانچه در خصوص "قرص هالوپریدول-سبحان 0.5 میلی گرم" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

سایر برند های این شرکت

قرص زولپیدم 5 میلی گرم سبحان قرص زولپیدم 10 میلی گرم سبحان دارو پماد ویتامین آ+د-سبحان قرص وراپامیل سبحان دارو 40 میلی گرم قرص ونلاکسین 75 میلی گرم کپسول آهسته رهش ونلاکسین اس آر 75 میلی گرم قرص ونلاکسین 37.5 میلی گرم کپسول آهسته رهش ونلاکسین اس آر 150 میلی گرم قرص والزارتان-سبحان 80 میلی گرم قرص والزارتان-سبحان 160 میلی گرم قرص ترامادول-سبحان 50 میلی گرم قرص توپیرامات سبحان دارو 50 میلی گرم قرص توپیرامات سبحان دارو 25 میلی گرم قرص توپیرامات سبحان دارو 100 میلی گرم کرم سیلورسولفادیازین سبحان دارو 50 گرم کرم سیلورسولفادیازین سبحان دارو 500 گرم کپسول ریواتکس 6 میلی گرم کپسول ریواتکس 4.5 میلی گرم کپسول ریواتکس 3 میلی گرم کپسول ریواتکس 1.5 میلی گرم قرص ریسپریدول سبحان دارو 4 میلی گرم قرص ریسپریدول سبحان دارو 2 میلی گرم قرص ریسپریدول سبحان دارو 1 میلی گرم قرص پریمیدون سبحان 250 میلی گرم کپسول پرگابالین سبحان 75 میلی گرم کپسول پرگابالین سبحان 50 میلی گرم کپسول پرگابالین سبحان 200 میلی گرم کپسول پرگابالین سبحان 150 میلی گرم کپسول پرگابالین سبحان 100 میلی گرم قرص سوپکسول 0.7 میلی گرم قرص سوپکسول 0.18 میلی گرم ژل پیروکسیکام سبحان 0.5% 60 گرم قرص اگزازپام-سبحان 10 میلی گرم کپسول امپرازول سبحان دارو 20 میلی گرم قرص الانزاپین سبحان دارو 5 میلی گرم قرص استامینوفن-سبحان 500 میلی گرم قرص آلپرازولام سبحان دارو 0.5 میلی گرم قرص آملودیپین-سبحان 5 میلی گرم قرص ابیلیزول 10 میلی گرم قرص ابیلیزول 15 میلی گرم قرص ابیلیزول 5 میلی گرم قرص آتنولول-سبحان 50 میلی گرم قرص آتنولول-سبحان 100 میلی گرم قرص آتورواستاتین سبحان 20 میلی گرم قرص آتورواستاتین سبحان 10 میلی گرم قرص ناپروکسن-سبحان 500 میلی گرم قرص ناپروکسن-سبحان 250 میلی گرم قرص جویدنی ملوکاست 5 میلی گرم قرص ملوکاست 10 میلی گرم ژل موضعی مترونیدازول-سبحان 0.75% قرص آلزانتین 5 میلی گرم قرص آلزانتین 10 میلی گرم کرم بتامتازون-سبحان 0.1% 15گرم پماد بتامتازون سبحان 0.1% 15گرم قرص لوراتادین-سبحان 10 میلی گرم کرم کالامین-سبحان 8% 30 گرم قرص سوکاردیل 6.25 میلی گرم قرص سوکاردیل 25 میلی گرم قرص سوکاردیل 12.5 میلی گرم قرص کابامازپین سبحان دارو 200 میلی گرم-تگرازپین قرص کلردیازپوکساید-سبحان 10 میلی گرم قرص کلردیازپوکساید-سبحان 5 میلی گرم-للوکساید قرص سیزاپراید سبحان دارو 10 میلی گرم قرص سیتالوپرام سبحان دارو 40 میلی گرم-سیتاکسا قرص سیتالوپرام سبحان دارو 20 میلی گرم-سیتاکسا قرص کلیدینیوم سی سبحان-لیبرو-سی قرص کلونازپام-سبحان 1 میلی گرم قرص کلونازپام-سبحان 2 میلی گرم قرص کلوزاپین سبحان دارو 100 میلی گرم قرص کلوزاپین سبحان دارو 25 میلی گرم قرص کوتریموکسازول سبحان دارو 80/400 میلی گرم کپسول سواسید 15 میلی گرم کپسول سواسید 30 میلی گرم قرص لاموژین 100 میلی گرم قرص لاموژین 25 میلی گرم قرص لاموژین 50 میلی گرم کرم موضعی کروتامیتون سبحان 10% 30 گرم قرص دیازپام-سبحان 10 میلی گرم قرص دیازپام-سبحان 5 میلی گرم ژل دیکلوفناک-سبحان 1% 60 گرم قرص دیکلوفناک سبحان 50 میلی گرم قرص دیکلوفناک-سبحان 25 میلی گرم قرص ایمی پرامین سبحان 25 میلی گرم کرم هیدروکینون-سبحان 4% قرص دیلتیازم سبحان دارو 60 میلی گرم قرص دایمتیکون-سبحان 40 میلی گرم-دایمکت قرص دیپیریدامول سبحان دارو 75 میلی گرم قرص دانپزیل سب 5 میلی گرم قرص دونپزیل سوب 10 میلی گرم کپسول گاباکس 100 میلی گرم کپسول گاباکس 300 میلی گرم قرص لووسر - فلووکسامین سبحان دارو 50 میلی گرم قرص لووسر - فلووکسامین سبحان 100 میلی گرم کپسول فنوفیبرات سب 200 میلی گرم-سبانتیل کپسول فنوفیبرات سوب 100 میلی گرم-سبانتیل قرص ازتکس 10 میلی گرم کپسول نیوفن قرص استاکدین 310میلی گرم قرص آتورمیکس-سبحان 5/20میلی گرم قرص ایمی پرامین سبحان 10 میلی گرم قرص ایمی پرامین سبحان 50 میلی گرم قرص تریامترن اچ- سبحان دارو قرص سولیفکس 5 میلی گرم قرص سرترالین-سبحان 50 میلی گرم-سرمنتا قرص سرترالین-سبحان 100 میلی گرم-سرمنتا قرص ریلوزان 50 میلی گرم قرص آنتی کلد قرص سروتیاپین 25 میلی گرم قرص هیزارید 50/12.5 میلی گرم کرم موضعی سرتاکونازل سبحان 2% قرص سروتیاپین 100 میلی گرم قرص لگزاتال 10 میلی گرم کپسول دولوکستین-سبحان 30 میلی گرم کپسول دولوکستین-سبحان 60 میلی گرم قرص اکسکارپین 300 میلی گرم قرص اکسکارپین 150 میلی گرم قرص پروفینیل 100 میلی گرم ژل موضعی دیلتیژل 2% 30 گرم قطره بیلی ناستر قرص سیناست 30 میلی گرم قرص روسوتین 10 میلی گرم قرص روسوتین 20 میلی گرم قرص روسوتین 5 میلی گرم قرص استاکدین 320میلی گرم قرص آتورواستاتین سبحان 40 میلی گرم قرص بلادونا پی بی سبحان قرص بیزاکودیل سبحان 5 میلی گرم قرص آهسته رهش دیکلوفناک سبحان دارو 100 میلی گرم قرص دی پیریدامول سبحان دارو 25 میلی گرم قرص انالاپریل سبحان 20 میلی گرم قرص انالاپریل سبحان 5 میلی گرم قرص هیدرالازین سبحان دارو 25 میلی گرم ژل موضعی ایبوپروفن سبحان 5% 60گرم قرص هیدرالازین سبحان دارو 10 میلی گرم قرص کنتراهیست 5 میلی گرم قرص نیکوتینیک اسید سبحان دارو 100 میلی گرم پماد موضعی کالازینتول 15 گرم پماد موضعی متیل سالیسیلات سبحان 30% 30گرم قرص نیکوتینیک اسید سبحان دارو 25 میلی گرم قرص نورتریپتیلین سبحان دارو 25 میلی گرم قرص نورتریپتیلین سبحان دارو 10 میلی گرم قرص انسوگرل 10 میلی گرم قرص انسوگرل 5 میلی گرم قرص ریزاتریپتان-سبحان 10 میلی گرم قرص ژانوپتین 100 میلی گرم قرص ژانوپتین 25 میلی گرم قرص ژانوپتین 50 میلی گرم قرص تری فلوئوپرازین سبحان دارو 1 میلی گرم قرص وارنکس 1 میلی گرم قرص اوروسیترا 5 میلی اکی والان قرص اجادیلی 30 میلی گرم پماد فوزیتان 2% 15 گرم کرم موضعی لیدوپم 30 گرم قرص تیکرول 90 میلی گرم قرص ریکسان 20 میلی گرم قرص ریکسان 10 میلی گرم قرص ریکسان 15 میلی گرم قرص تیکرل 60 میلی گرم قرص ژاگلوزین 10 میلی گرم قرص ژاگلوزین 25 میلی گرم پماد موپیتاپ 2% 15 گرم ژل موضعی بریموتاپ 3میلی گرم/1 گرم 30 گرم قرص اوروسیترا 10 میلی اکی والان قرص لگزاتال 20 میلی گرم قرص اونیتریل 4 میلی گرم قرص اونیتریل 8 میلی گرم قرص پیوسته رهش متفورمین سبحان 1000 میلی گرم قرص پیوسته رهش متفورمین سبحان 500 میلی گرم قرص آپیکسابان سبحان 2.5 میلی گرم قرص آپیکسابان سبحان 5 میلی گرم قرص زانیسد 0.5 میلی گرم قرص رزوواستانین سبحان 20 میلی گرم قرص رزوواستانین سبحان 40 میلی گرم قرص رزوواستانین سبحان 10 میلی گرم قرص رزوواستانین سبحان 5 میلی گرم قرص امپاگلیفلوزین/متفورمین سبحان 5/500 میلی گرم پماد زینک اکساید سبحان 25% - زینک اکسید پماد کورتیسوب 1% 15 گرم کرم کانسدرم 1% 15 گرم کرم واژینال کانسدرم 1% 50 گرم قرص سووالتان 80 میلی گرم قرص سووالتان 160 میلی گرم قرص لارگازین 100 میلی گرم قرص لارگازین 25 میلی گرم قرص اوروسیترا 15 میلی اکی والان قرص دیکلوتان 50 میلی گرم قرص والاسیکلوویر سبحان 1000 میلی گرم قرص والاسیکلوویر سبحان 500 میلی گرم قرص پیوسته رهش دیکلوتان 100 میلی گرم قرص زالپلون سبحان 5 میلی گرم قرص زالپلون سبحان 10 میلی گرم قرص سیناست 60 میلی گرم قرص تترابنازین سبحان 25 میلی گرم قرص بنپارکین 200/50 میلی گرم قرص بنپارکین 100/25 میلی گرم قرص آنتی کلدپلاس نمایش بیشتر
گلوتریو کلسیم پلاس ابوریحان فاراموکس شیاف ایبوپروفن شربت نوسکاف اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info