محصولات شرکت 21st Century

محصولات شرکت 21st Century

نام دارو تولید کننده نام ژنریک
PreNatal 21 Century Tablet [قرص پریناتال سنتری] 21st Century Multivitamin preparation
Fish Oil 1000MG 21century Softgel [سافت ژل روغن ماهی 1000 میلی گرم سنتری] 21st Century Omega-3 Triglycerides
Calcium 500+D 21Century Tablet [قرص کلسیم د سنتری 500 میلی گرم] 21st Century Calcium
Vitamin E 400MG 21Century Softgel [سافت ژل ویتامین ایی 400 میلی گرم سنتری] 21st Century Vitamin E
Cal Mag Zinc + D 21Century Tablet [قرص کلسیم منیزیم روی + D سنتری] 21st Century Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3
Selenium 200 MCG 21 Century Capsule [کپسول سلنیوم 200 میکروگرم سنتری] 21st Century Selenium
Sentry 21Century Tablet [قرص مولتی ویتامین سنتری] 21st Century Multivitamin preparation
Chromium Picolinate 21 Century 200MCG Tab [قرص کرومیوم پیکولینات سنتری 200 میکروگرم] 21st Century Chromium
Iron 27 mg 21Century Tablet [قرص آهن سنتری 27 میلی گرم] 21st Century Ferrous
Magnesium 250 mg 21Century Tablet [قرص منیزیم 250 میلی گرمی سنتری] 21st Century Magnesium Supplement
Arthi-Flex 21Century Tablet [قرص آرتری فلکس سنتری] 21st Century Glucosamine Preparation
Ocu Health 21Century Capsule [کپسول اکیو هلث سنتری] 21st Century Vitamin A+Lutein
Calcium Citrate 21st Century Tablet [قرص کلسیم سیترات سنتری] 21st Century Calcium
L-Arginine 1000MG 21 Century Tablet [قرص ال-آرژنین 1000 سنتری] 21st Century Arginine
Lycopene 25MG 21Century Tablet [قرص لیکوپن 25 میلی گرم سنتری] 21st Century Lycopene
Prenatal + DHA 21 Century Tab/Softgel [قرص و سافت ژل پریناتال + دی اچ ا سنتری] 21st Century Multivitamin preparation
ZOO FRIENDS Multi Gummies Pastil [پاستیل مولتی زو فرندز (زوفرندز)] 21st Century Multivitamin preparation
تازه های دارویی
اخبار شرکت